عید قربان مبارک باد

 

عید سعید قربان بر مؤمنان مبارک باد

آن عید قربان را بگو وان شمع قرآن را بگو

وان فخر رضوان را بگو، مستان سلامت می کنند

 

خواهی که تو را کعبه کند استقبال

مایی و منی را به مِنا قربان کن

 

همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه

در مدد از وی گلو گر می کِشد تا می کُشد

 

خویش را قربان نماییم از پی قربان عید

کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد

 

(مولوی، کلیات شمس تبریزی)