سی‌امین سالگرد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷

سی‌امین سالگرد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷

با محورهای

۱- نگاه فقهی آیت الله منتظری به موضوع اعدام مخالفان جمهوری اسلامی 

۲- دلیل تصمیم آیت الله خمینی درباره اعدام‌‌های ۶۷ 

۳- تاثیر اطرافیان آیت الله خمینی 

۴- مساله کهولت سن و بیماری آیت الله در بحث تصمیم و دستور به اعدام‌ها 

۵- سکوت درباره اعدام‌ها در حکومت جمهوری اسلامی

۵- بازتاب ایستادگی آیت‌الله منتظری و امید به روحانیت شیعه در جامعه

 

 

دریافت فایل صوتی

مصاحبه علی خردپیر و بردیا گرشاسبی با

محسن کدیور و رؤیا برومند (رئیس بنیاد برومند)

برنامه ویژه چشم‌انداز، تلویزیون ایران اینترنشنال، چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷

*****

دادخواهی خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده‌ی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت

نقد فقهی اعدامهای تابستان ۱۳۶۷