برخی دگراندیشان معاصر

مقالات و یادداشت‌هایی درباره برخی از دگراندیشان معاصر
دگراندیشان معاصر به این دوازده نفر محدود نمی شوند. اینها کسانی هستند که فرصت کرده ام چیزی درباره شان بنویسم.

۱. حسن لاهوتی اشکوری (۱۳۰۶-۱۳۶۰)

۲. علی اکبر سعیدی سیرجانی (۱۳۱۰-۱۳۷۳)

۳. مهدی بازرگان (۱۲۸۶-۱۳۷۳)

۴. مرتضی پسندیده (۱۲۷۵-۱۳۷۵)

۵. داریوش فروهر (۱۳۰۷-۱۳۷۷) و پروانه اسکندری (۱۳۱۷-۱۳۷۷)

۶. یدالله سحابی (۱۲۸۳-۱۳۸۱)

۷. مصطفی رحیمی (۱۳۰۵-۱۳۸۱)

۸. علی گلزاده غفوری (۱۳۰۲-۱۳۸۸)

۹. عزت الله سحابی (۱۳۰۹-۱۳۹۰)

۱۰. احمد قابل (۱۳۳۶-۱۳۹۱)

۱۱. احمد صدر حاج سید جوادی (۱۲۹۶-۱۳۹۲)

۱۲. جلال الدین طاهری اصفهانی (۱۳۰۵-۱۳۹۲)

]]>