نگرانی شدید از کشتار معترضان

نگرانی شدید از کشتار معترضان

با گذشت پنج روز از اعتراضات اخیر تعداد کشته‌ها یقینا سه رقمی است و حداقل یکصد و پنجاه نفر. رهبر و ریاست جمهوری حاشیه شرارتی که به احتمال قریب به یقین کار ماموران امنیتی و نظامی است به متن حادثه تبدیل کرده درسرکوب مردم بی دفاع به بهانه بازگرداندن امنیت داد سخن داده اند. حسن روحانی که چند روز قبل در نقد نهادهای انتصابی سینه پاره می کرد، در لزوم برخورد شدیدتر با معترضان به سیاستهای نابخردانه نظام شمشیر را از رو بسته است. برخی مراجع تقلید که قبل از اظهارات رهبری جانب مردم را گرفته بودند و تجدید نظر در نرخ بنزین را درخواست کرده بودند، بعد از ورود تمام قد رهبری به میدان و دفاع از تصمیم گرفته شده سکوت کردند. شان عالمان دین همواره دفاع از حقوق مردم در برابر حاکمیت بوده است. اکنون که خونهای زیادی به ناحق ریخته شده جای آن دارد که رجال دین در اقتدا به مولای متقیان بر سر حاکمیت فریاد بزنند که «ایاک والدماء» و زمامداران را از ریختن خون بیشتر برحذر دارند. این همان نفوس محترمه ای است که به فرموده قرآن کریم کشتن یکی از آنها معادل کشتن همه انسانهاست و اگر در کشور قانون حاکم بود خامنه ای و دیگر آمران و عاملان این کشتار باید استیضاح و محاکمه می شدند. حکومت که قرار بود نگهبان جان و مال و ناموس مردم باشد و اکنون دستش به خون مردم آلوده شده و عواملش به غارت و اغتشاش برای بدنام کردن معترضان مردمی مشغولند.

 

مصاحبه نادر سلطان‌پور با محسن کدیور در برنامه چشم انداز فردا، تلویزیون ایران اینترنشنال، ۲۹ آبان ۱۳۹۸، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ 

 

فایل صوتی