به رسمیت شناختن اعتراض مردم

به رسمیت شناختن اعتراض مردم

جمهوری اسلامی باید صدای اعتراض مردم را به رسمیت بشناسد. تخریب و آتش سوزی کار مردم نیست. با تحریک مأموران امنیتی برای انحراف اعتراض ملی و توجیه سرکوب گسترده صورت می گیرد. نظام همه راههای اعتراض، تظاهرات و انتقاد مسالمت آمیز پیش بینی شده در قانون اساسی را مسدود کرده است و آن گاه به بهانه شرارت مردم را سرکوب می کند. در تجارب قبلی خصوصا در جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و مشخصا در روز عاشورا اراذل و اوباش اجیر شده توسط سپاه عامل اصلی خشونت بودند نه مردم.

گفتگوی رعنا رحیم‌پور با محسن کدیور، اسلام شناس و داریوش سجادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در مورد اعتراض‌های اخیر در ایران

برنامه شصت دقیقه، تلویزیون بی بی سی فارسی، ۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹

 

فایل صوتی