عذاب، عقاب و جهنم در «خوف نامه»

عذاب، عقاب و جهنم در «خوف نامه»

چالش اسلام و قدرت -۸

در ادعای «پیامبر اقتدارگرا» علاوه بر پیامبر، قرآن «خوف نامه» و خدا «سلطانی عبوس، خشن و اقتدارگرا» معرفی شده است. در این جلسه به پرسشهای ذیل درباره قرآن و خداوند پاسخ داده می شود:

آیا خوف از خداوند رذیلت است یا فضیلت؟

در رده بندی فضائل قرآنی بالاترین فضیلت چیست؟

خوف از خدا با محبت به خدا چه نسبتی دارد؟

آیا در اسلام و قرآن، خوف بر رجا غلبه دارد؟

چرا خوف، خشیت و خشوع در برابر خداوند با «ادعای اقتدارگرایی الهی» ناسازگار است؟

آیا در قرآن، وعده عقاب بیش از وعده ثواب است؟

آیا در قرآن، وعده عذاب خداوند بیش از وعده مغفرت و رحمت اوست؟

آیا مجازات اخروی حق ستیزان تبهکار بعد از اتمام حجتهای مکرر مقتضای عدالت و رحمت الهی است، یا دال بر اقتدارگرایی خداوند؟

آیا در قرآن، توصیف جهنم و جزئیات آن بر توصیف بهشت و جزئیات آن غلبه دارد؟

وضعیت بسامدی کلیدواژه‌های فوق در قرآن چگونه است؟

آیا معنای عذاب قرآنی «شکنجه» است؟

رویکرد «الهیات شکنجه» با ادعای «پیامبر اقتدارگرا» درباره خداوند چه نسبتی دارد؟

آیا قرآن از تورات و انجیل در اقتدارگرایی «شدیدتر و مهیب‌تر» است؟

مثنوی و دیوان شمس را سنجه و شاقول قرآن دانستن چه مقدمات معرفت شناختی و الهیاتی دارد؟

آیا عشق و طرب صوفیانه بر تقوی و خشیت قرآنی ترجیح دارد و انسان‌سازتر است؟ چرا؟

چرا خدای ارحم الراحمین، رئوف رحیم، ودود و اقرب الیکم من حبل الورید قرآن با «خدای عبوس خشن اقتدارگرا» در تناقض است؟

چرا «قرآن به مثابه خوف نامه» (مانیفست اقتدارگرایی) با قرآن (به معرفی قرآن و پیامبر) متعارض است؟

آیا رابطه خدا با بندگانش همان رابطه «ارباب/سلطان و برده/رعیت» است؟

آیا خداوند «سلطانی عبوس و خشن» است که «باید از عذاب و غضب او ترسید، در مقابلش به سجده افتاد و او را تقدیس کرد تا به عذابش مبتلا نشد»؟

بر فرض صحت ادعای مورد بحث؛ قرآن، پیامبر، خدای اسلام، و اسلام چه جاذبه ای دارند تا به آنها ایمان آورد؟ و چرا نباید خود را بلافاصله از شرّ آنها نجات داد؟

***

وبینار نواندیشی دینی

یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۵ آوریل ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

دو ساعت و نیم همراه با پرسش و پاسخ

این جلسه به همت «سازمان پژوهشگران ایرانی سبزاندیش (سپاس)» در نرم افزار Gotomeeting به‌ صورت مجازی برگزار و به طور همزمان از کانالهای اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.officialو @sepas_news به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت مستقیم در جلسه

https://global.gotomeeting.com/join/359593845

ایمیل تماس

[email protected]