زندگی مؤمنانه

زندگی مؤمنانه

جلسه اول. مباحث مقدماتی

رئوس زندگی مؤمنانه چیست؟ چطور مؤمنانه زندگی کنیم؟ چگونه در دوران مدرنیته مومن باقی بمانیم؟ با کدام رئوس اعتقادی، موازین اخلاقی و احکام شرعی؟ چگونه فرزندانمان را مؤمن تربیت کنیم؟

سلسله جلسات ماهانه مجازی با جمعی از دانشگاهیان ایرانی مقیم آمریکای شمالی (کانادا و ایالات متحده) که دغدغه زیست مؤمنانه برای خود و فرزندانشان دارند برگزار می شود. مخاطب بحث کسانی هستند که با باور خدا و آخرت و پیامبر اسلام در پی تعمیق ایمان دینی خود و تربیت فرزندانی مؤمن در در دنیای مدرن معاصر هستند. برای شفافیت بیشتر در این جلسات زندگی مؤمنانه از منظر اسلام شیعی جعفری اصولی نواندیش تشریح می شود. صبغه بحث علاوه بر معرفتی تربیتی و عملی است و معطوف به خودسازی دینی و اهتمام به خانواده است.

در جلسه نخست کوشیده می شود به پرسشهایی از این دست پاسخ داده شود: مراد از زندگی مؤمنانه چیست؟ آیا زندگی مؤمنانه مترادف و معادل زندگی خردمندانه، اخلاقی، معنوی، عارفانه، متشرعانه است به این معنی که می توان به جای مؤمنانه یکی از این معادلها را گذاشت؟ یا زندگی مؤمنانه در عین برخورداری از کلیه فضیلتهای خردمندی، اخلاق، معنویت، عرفان و شرع چیزی بیشتر دارد؟ آن چیز بیشتر چیست؟ به بیان دیگر چرا هر زندگی اخلاقی (یا معنوی یا خردمندانه یا عارفانه یا متشرعانه) لزوما زندگی مؤمنانه نیست؟ وجه رجحان ایمان (رکن زندگی مؤمنانه) به فضیلتهای مذکور چیست؟

بیشک ایمان به خودی خود فضیلتی ندارد، هر فضیلتی هست از متعلق ایمان است. چرا ایمان به خدا، آخرت و غیب از چنین اهمیت بنیادینی برخوردار است؟ اهمیتی که با هیچ چیز دیگر – دقیقا هیچ چیز دیگر – قابل جایگزینی نیست. مدرنیته در ایمان به این امور چه تاثیری داشته است که باعث شده دوباره این پرسشها را طرح کنیم؟ آیا ایمان به خدا، آخرت و غیب در دنیای مدرن اصلا معنی دارد؟ معنی بخشی به زندگی یعنی چه؟ در بحث از کوششهای عالمان مسلمان در شاخه های مختلف علوم اسلامی استفاده می شود با توجه به اینکه هیچکدام هم حرف آخر محسوب نمی شود و جای بحث و نقد علمی باقی است.

   سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱

ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران، ۱۰:۰۰ به وقت شرق آمریکا

به مدت دو ساعت

این جلسه به همت جمعی از دانشگاهیان مقیم آمریکای شمالی در نرم افزار گوگل میت Google Meet به‌ صورت مجازی برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.officialبه صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه

https://meet.google.com/ojv-bqyu-kdi