آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد

آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد

نقد بخش آذری قمی کتاب «روشن‌بینی امام خمینی در نامه ۶/۱/۱۳۶۸»

هفته قبل مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  کتابی منتشر کرده است با این مشخصات « محمد محمدی ری شهری، روشن‌بینی امام خمینی در نامه ۶/۱/۱۳۶۸». قبل از خبر انتشار کتاب، خبر زیر در رسانه های حکومتی با آب و تاب فراوان با متن متحدالشکلی پخش شد: «برای اولین بار منتشر شد: نامه عذرخواهی آیت الله آذری قمی از رهبر معظم انقلاب» (از جمله روزنامه کیهان و خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، ۹ آبان ۱۴۰۰). خانواده آذری قمی بلافاصله نامه مذکور را تکذیب کردند. اما تکذیب نامه آنها جایی درج نشد! در عوض کاسه و کوزه سر من خراب شد: «کدیور و ابتذال در تاریخ‌نگاری انقلاب، مطالعه موردی آیت الله آذری قمی» (خبرگزاری تسنیم، ۱۳ آبان ۱۴۰۰)

لازم به ذکر است که دوازده سال بعد از درگذشت آذری، مسعودی خمینی تولیت وقت حضرت معصومه خبر این نامه را برای آقای شبیری زنجانی نقل کرده بود و ایشان این خبر را بدون اینکه متن نامه را دیده باشد در کتاب «جرعه ای از دریا» نقل کرده بود. من یادداشت زیر را در نقد آن منتشر کردم: «آذری قمی از منظر شبیری زنجانی: حاشیه انتقادی بر مدخل آذری قمی کتاب «جرعه ای از دریا» (۵ بهمن ۱۳۹۹)» نتیجه تحقیق من این بود: «ادعای پشیمانی آذری قمی از مواضعش در نقد مرجعیت و رهبری آقای خامنه ای از پایه بی اساس است.»

در این جلسه بنا دارم به پرسشهای زیر پاسخ دهم: با توجه به اینکه آذری متاخر (از دی ۱۳۷۳ تا بهمن ۱۳۷۷: زمان درگذشت) یکی از دو منتقد شاخص رهبری بوده است و به دلیل انتقادات بنیادیش به مرجعیت و بعد رهبری آقای خامنه ای از آبان ۱۳۷۶ برخلاف قانون محصور شد و در حصر هم جان داد، چگونه صدور چنین نامه ای از وی ممکن است؟! خصوصا اینکه نامه ادعایی با اسناد متعددی از دست نوشته های آذری قبل و بعد از آن که در کتاب «فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی (۱۳۷۷-۱۳۰۲)» (کتاب الکترونیکی به همین قلم، ۱۳۹۲) آورده شده کاملا ناسازگار است. چرا دفتر رهبری دست نوشته این نامه را منتشر نمی کند؟! تلاش مذبوحانه نظام برای نمایش عذرخواهی خلاف واقع آذری به چه دلیل است؟

   سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ

یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ۷ نوامبر ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

به مدت دو ساعت

این جلسه در کانال Youtube کدیور به‌ صورت زنده برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.official به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه

https://www.youtube.com/channel/UCiX1ltrZNuMWKjfWyO3nZ6g