آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۸

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۸

اندیشه سیاسی طباطبایی در بوته نقد و تطبیق

در این گفتار سه مسئله جدید مورد بررسی قرار می گیرد: تطبیق زمانی آراء سیاسی خمینی و طباطبایی، اندیشه سیاسی کتبی طباطبایی در بوته نقد، و زمینه اندیشه سیاسی طباطبایی؛ و به پرسشهایی از این دست پاسخ داده می شود:

چرا کتاب «کشف اسرار» آقای خمینی بعد از نخستین چاپ (۱۳۲۳) تا کنون تجدید چاپ نشده است؟ آقای خمینی از چه زمانی به ولایت انتصابی عامه فقیه، و از چه زمانی به ولایت انتصابی مطلقه فقیه قائل بوده است؟ ایشان در اوج انقلاب خصوصا در نوفل لوشاتو چرا هیچ‌گاه از ولایت فقیه و حتی مضمون آن سخنی به میان نیاورد و در عوض جمهوری به همان معنی که همه جا جمهوری است و نظارت روحانیون از جمله خود را به‌جای ولایت مطرح کرد؟ این کتمان مبتنی بر تقیه بوده یا توریه یا چیز دیگر؟ اندیشه سیاسی آقای خمینی چه تحولاتی از سرگذرانده و با شرایط زمانی مکانی چه نسبتی داشته است؟

آیا اندیشه سیاسی آقای طباطبایی تحولی داشته است؟ آقای طباطبایی آراء سیاسی خود را قبل از قیام نیمه خرداد ۱۳۴۲ ابراز داشته یا بعد از آن؟ آیا آقای خمینی از نظرِ سیاسی آقای طباطبایی (حکومت اسلامی منهای ولایت فقیه) قبل از انتشار قول خود (ولایت فقیه) مطلع بوده است؟ آیا نظر آقای طباطبایی در سه سال آخر عمر ایشان تحول یافته است؟ آقای طباطبایی در دو همه پرسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی چه موضعی داشته است؟

رویکرد سیاسی آقای طباطبایی چه امتیازاتی داشته است؟ اهم کاستی ها و نواقص نظریه سیاسی آقای طباطبایی کدام است؟ آیا اندیشه سیاسی آقای طباطبایی ظرفیت و خصوصیت یک نظریه سیاسی مطلوب برای زمان ما را داراست؟    نظریه سیاسی این دو متفکر غیر از ولایت فقیه در محورهای دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌ها چه تفاوت معنی داری داشته است؟ دیدگاههای سیاسی آقای طباطبایی در مقاله ولایت و زعامت (در کتاب پژوهشی درباره مرجعیت و روحانیت) چه نسبتی با منش و روش انقلابی آقای خمینی در نیمه اول دهه چهل داشته است؟ نظر روشنفکران مذهبی آن زمان (از قبیل مهدی بازرگان) درباره رویکرد سیاسی طباطبایی چه بوده است؟

سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ

یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۳ جولای ۲۰۲۲

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

به مدت دو ساعت

این جلسه در کانال Youtube کدیور به‌ صورت زنده برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.official به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه

https://www.youtube.com/channel/UCiX1ltrZNuMWKjfWyO3nZ6g