اعدام معترضان را فورا متوقف کنید

اعدام معترضان را فورا متوقف کنید

تا فرصت کنم در ادامه گفتار نوشتارهای قبلی چیزی بگویم و بنویسم، پیام موجز و قاطع میرحسین موسوی از کنج حصر غیرقانونی دوازده ساله را بازنشر می کنم. رژیم نامشروع جمهوری اسلامی با اعدام معترضان گور خود را می کند و به لحظه موعود سقوط نزدیک‌تر می شود. خامنه ای جز اعدام، شکنجه، زندان، داغ و درفش راهی برای ادامه حکومت  ننگین خود نمی شناسد. جمهوری اسلامی امپراطوری دروغ، جنایت، خباثت و فساد است. به خانواده محسن شکاری و دیگر جان بختگان اعتراضات اخیر تسلیت می گویم. نام محسن شکاری همانند نام مهسا امینی و دیگر مقتولان مظلوم رمز این اعتراضات است. ضربه ای که جمهوری اسلامی و زمامداری خامنه ای به ایران، اسلام، و تشیع زده است بی نظیر است. مردم ایران برای مرگ این رهبر خودکامه، سقوط این نظام جائر و رهایی کشورشان از اختاپوس استبداد دینی لحظه شماری می کنند. اعدام معترضان با عنوان خلاف واقع اغتشاشگر آتش اعتراض بر حق ملت را شعله ورتر می کند. محارب رهبر خودکامه و دستیاران اوست نه جوانان معترض کف خیابان.

بسم الله الرحمن الرحیم

به این‌گونه اعدام‌های پشت پرده و سیاست‌زده خاتمه دهید. حقوق ملت را پاس بدارید و تلاش برای خوارکردن شهروندان و جوانان را متوقف کنید. وظیفه‌ی شما حفظ جان آحاد ملت بود نه گرفتن جان شهروندان. مطمئن باشید با این روش‌های ظالمانه و خون‌آلود، طول عمر حکومت شما تضمین نخواهد شد.

نه تیربارها و مسلسل‌ها و نه چوبه‌های دار، جنبش مردم برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خویش را متوقف نخواهد کرد. انقلاب ۵۷ برای خالی کردن زندان‌ها بود و نه پر کردن و آتش زدن آنها. برای استقلال کشور از یوغ ابرقدرت‌ها بود، نه قبول این یکی و طرد آن دیگری. برای وحدت بود و نه تفرقه‌ی خانمان‌سوز بین خودی و ناخودی. و برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود نه تضمین حاکمیت ظالمانه‌ی یک عده‌ی معدود بر مردم.

این‌گونه حکمرانی به کشتار و ویرانی و از دست دادن همه سرمایه ملی می‌انجامد و لاجرم مردم نیز در مقابل آن یکپارچه مقاومت خواهند کرد.

میرحسین موسوی

۱۷ آذرماه ۱۴۰۱