حاکمیت با رد صلاحیت معین خود را رد صلاحیت کرد

دكتر محسن كديور در مورد رد صلاحيت دكتر معين از سوي شوراي نگهبان گفت: اين اقدام از سوي شوراي نگهبان قابل پيش بيني بود چرا كه تجربه مجلس هفتم مويد اين مساله است و شوراي نگهبان با اين عملكرد انتخابات را تبديل به انتصاب كرد. به گونه اي كه افرادي كه مورد تاييد و تضمين مقامات عالي كشور بودند را تاييد كرده و كانديداي اصلاح طلبان را رد صلاحيت كردند كه هيچ محلي از اعراب ندارد.

وي ضمن اشاره به اين كه راهكارهاي قانوني كارگشا نيست افزود: بخشي از اصلاح طلبان درون حاكميتي تصميم گرفتند كه از حاكميت خروج كنند اما حاكميت به اين نتيجه رسيد كه آنها را اخراج كند بنابراين راهكارهاي قانوني بسته شده است ما بايد به دنبال راهكارهاي مسالمت آميز و به دور از خشونت و به اصطلاح نافرماني مدني باشيم.

كديور با اشاره به اين كه حاكميت با رد صلاحيت معين خودش را رد صلاحيت كرد گفت: شوراي نگهبان با توجه به تبعات داخلي و خارجي اين تصميم را گرفته است و من مطمئنم كه شوراي نگهبان شخصاً اين تصميم را نگرفته هرچند كه اين تصميم بي خردانه است اما در واقع چراغ سبز براي افرادي است كه چشم ديدن ايران دموكراتيك آزاد و مستقل را ندارند و اصلاح طلبان لازم است كه تكليف خود را با مجموعه اي كه حضور افرادي مثل دكتر معين معتدل را برنمي تابند روشن كنند.

وي ضمن اشاره به همزماني اعلام تاييد صلاحيت ها با دوم خرداد افزود: به هر حال كينه حاكميت از ورود اصلاح طلبان كاملا آشكار است بنابراين اين روز را براي اعلام نتايج تاييد صلاحيت ها تعیین كرده است. انتظار اصلي ما از آقاي خاتمي آن است كه يك اعتراض جدي نسبت به اين عملكرد داشته باشد.