رای من، رای به اصلاح ساختار نظام بود

اعتلای ایران و اصلاح ساختار نظام هدف مشترک ما و مردم در انتخابات است و من در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به معین رای دادم.

دکتر محسن کدیور پس از انداختن رای خود به صندوق ضمن بیان مطلب فوق گفت: رای من، رای به نظام نبود بلکه رای به اصلاح ساختار نظام بود و من بین کاندیداهای موجود دکتر معین را انتخاب کردم زیرا به این هدف یعنی اصلاح ساختار نظام نزدیکتر است.

وی ادامه داد: ما از بلندگوهای رسمی می خواهیم از تفسیرهای خودسرانه خود در مورد میزان آراء مردم دست بردارند چرا که هرکس براساس انگیزه و هدف خود رای می دهد و رای همه رای دهندگان، رای به نظام محسوب نمی شود.

وی همچنین در مورد شائبه دخالت نیروهای غیرقانونی در انتخابات گفت: احتمال اینکه کاندیدای موردنظر من یعنی دکتر معین بالاترین رای را بیاورد منتفی نیست تنها نگرانی من دخالت غیرقانونی نیروهای بسیج و نیروهای نظامی در آرای مردم است که ما امیدواریم با تمهیدات وزارت کشور سوءاستفاده های غیرقانونی به حداقل برسد.

نگرانی عمده اصلاح طلبان، تغییر سازمان یافته شمارش آرا است با توجه به اینکه بسیج به عنوان یک سازمان شبه نظامی با برخی از نامزدها ارتباط دارد.

کدیور در ادامه افزود: در صورت راه یافتن معین به مرحله دوم انتخابات کار پایان نمی پذیرد و باید برنامه ریزی های بیشتری برای افزایش مشارکت مردم مدنظر قرار داد زیرا تعداد بسیاری از کسانی که انتخابات را تحریم کرده اند درواقع مقدمات دیدگاه آنها با ما مشترک اما نتیجه گیری متفاوت است و ما کوشش می کنیم در یک گفتمان منطقی، دوستان را قانع کنیم که برای هدف مشترکی تلاش می کنیم و آن اعتلای ایران و اصلاح ساختار نظام است و این مهم تامین نمی شود مگر به شیوه مسالمت آمیز و دموکراتیک که همان انتخابات است.