برای اصلاح، چاره ای جز حضور پای صندوق های رای نخواهیم داشت

محسن كديور با بيان اين كه علي‌رغم نزديك شدن به زمان انتخابات، هنوز براي عده‌اي از نخبگان جاي سوال است كه آيا در انتخابات شركت كنند يا نه، گفت: با صدور بيانيه‌ي دكتر معين، بسياري از كساني كه براي شركت در انتخابات در ترديد به سر مي‌بردند، تصميم گرفتند كه در انتخابات شركت كنند.

به گزارش ايسنا اين فعال سياسي طي سخناني در همايش حاميان معين كه ورزشگاه دانشگاه تهران برگزاري شد، افزود: اكنون عده‌اي اين سوال را مطرح مي‌كنند كه آيا اگر ما اكنون در انتخابات رياست جمهوري شركت كنيم، راي ما به نفع محافظه‌كاران تمام نخواهد شد و محافظه‌كاران از راي ما سوءاستفاده نمي‌كنند؟

كديور اظهار داشت: براي اصلاح، چاره‌اي جز حضور در پاي صندوق‌هاي راي نخواهيم داشت. حضور در صحنه‌ي انتخابات، شرط لازم براي تحقق دموكراسي است ولي شرط كافي نيست و بايد بدانيم اگر در اين عرصه پيروز شويم تازه مشكلات و مسايل ما آغاز شده و براي پيروزي كامل بايد استقامت و ايستادگي كرد.

وي گفت: من در اين همايش شركت كرده‌ام و مي‌خواهم به دكتر معين بگويم آقاي دكتر معين ما از تو انتظار گفتن سخن‌هاي بسيار زيبا نداريم و نمي‌خواهيم خطابه‌هاي آن‌چناني بيان كنيد. مي‌گوييم دكتر معين كم سخن بگو ولي فراوان عمل كن. شعارهاي كوچك بده ولي استقامت‌هاي بزرگ داشته باشد. آقاي دكتر معين! شما براي ما قهرمان نيستيد و ما نيز به دنبال قهرمان نيستيم. دوره‌ي قهرمان‌ها گذشته است. با توجه به اين‌كه شما پزشك هستيد از شما مي‌خواهيم كه معضلات اين كشور را جراحي كنيد.

وي با تاكيد بر اين‌كه خاتمي زحمت زيادي كشيد ولي جراحي معضلات كشور را به عقب انداخت، گفت: ما از دكتر معين مي‌خواهيم كه از همان ابتدا جراحي را آغاز كند و ما اصلاحات و پيشبرد اهداف نيازمند جراحي است. ما بايد از جراحي‌هاي موضعي شروع كنيم و بعد از آن به جراحي ساختاري بپردازيم. بايد با جراحي‌هاي كوچك، اصلاحات را به پيش ببريم.

وي خطاب به شركت‌كنندگان در اين همايش اظهار داشت: راي شما پيام مهمي براي حاكميت و براي مسوولان اين نظام خواهد داشت. شما با راي خود مي‌گوييد كه بايد در برخي مواضع اصلاحات ايجاد شود.

وي گفت: من براي دكتر معين در صورت پيروزي پيامي دارم. شما مي‌گوييد فقط در چارچوب قانون اساسي يك رييس‌جمهور باشيد. ولي شما بايد علاوه بر رياست جمهوري و رياست قوه‌ي مجريه، نمايندگي جنبش اصلاحات را در حاكميت بر عهده داشته باشيد. در بيانيه‌ي شما مطالباتي مطرح شده بود كه اين مطالبات از حد خواسته‌هاي يك رييس‌جمهور بيشتر است. بيانيه‌ي شما ميثاقي بين ما و شماست و تا زماني كه شما به اين بيانيه عمل كنيد و نماينده‌ي جنبش اصلاحات در حاكميت باشيد، ما از شما پشتيباني مي‌كنيم ولي اگر اين وظيفه را انجام ندهيد و مماشات به خرج دهيد و در موقعي كه بايد فرياد بزنيد، سكوت كنيد، براي شما متاسف خواهيم بود.