رئیس جمهوری که ما بر می گزینیم صدایش با صدای حاکمیت متفاوت است

انجمن اسلامي دانشگاه تربيت مدرس با صدور بيانيه اي ضمن انتقاد از وضع موجود حمايت ضمني خود را از نامزدي مصطفي معين نامزد جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر اعلام کرد. در مراسمي که به همين جهت در سالن آمفي تئاتر اين دانشگاه برگزار شد دکتر محسن کديور استاد دانشگاه و دکتر سعيد رضوي فقيه بر حضور در انتخابات و ريختن آراء به نام مصطفي معين تاکيد کردند.

محسن کديور با اشاره به اينکه من در هشت سال گذشته نه براي کسي تبليغ کرده ام و نه راي خود را اعلام کرده ام گفت: اين بار به اين نتيجه رسيده ام که راي خودم را اعلام کنم البته با در نظر داشتن اينکه رئيس جمهور در ساختار حقيقي و حقوقي جامعه ما بيش از ۱۵ درصد اختيار ندارد و بخش اعظم قدرت و اختيارات جاي ديگري است که قائل به تن دادن خود به راي مردم نيست.

کديور گفت: من اين مساله را که راي دادن ما هيچ تاثيري در سرنوشت کشور ندارد نمي پذيريم چون رئيس جمهوري که ما برمي گزينيم و صدايش با صداي حاکميت متفاوت است بر سياست هاي کلان، سياست بين المللي و مشي نهادهاي غيرانتخابي تاثيرات محسوسي دارد.

کديور افزود: از آنجا که ما نمي توانيم حاکميت يگانه دموکراتيک را تا اطلاع ثانوي محقق کنيم چاره اي نداريم جز اينکه حاکميت دوگانه را که بعضي ها هم چندان از اين مفهوم دلخوش نيستند تداوم ببخشيم.

کديور خطاب به دانشجوياني که براي شنيدن سخنان استاد خود جمع شده بودند گفت: سياست جاي ايده آل ها نيست اما من از شما مي خواهم راي بدهيد تا وضع از اينکه هست بدتر نشود.

وي يک بار ديگر بر اصلاحات ساختاري با روش هاي اصلاح طلبانه تاکيد کرد و گفت: اهداف ما اهداف انقلابي است اما بايد با روش هاي اصلاح طلبانه دنبال شود.

کديور خطاب به تحريميان گفت: انتقادات که دوستان تحريمي مطرح مي کنند با بسياري از آنها کاملاً موافقم و حتي در سال گذشته آنها را مطرح کرده ام اما راه تغييرات راي ندادن نيست.

کديور درباره ويژگي هاي نامزد اصلاح طلبان پيشرو گفت: نامزدي که من انتخاب کردم سخنانش فراتر از ظرفيت هاي قانون اساسي است، اما وي حامل اعتبار دو حيثيت رئيس جمهوري و نمايندگي اصلاحات است.

بنابراين من از همه مي خواهم به کسي راي بدهيد که هم توان اداره رياست جمهوري را داشته باشد و هم اصلاحات را رهبري و نمايندگي کند و سمبل هاي قساوت و خشونت را نداشته باشد.