گنجی اعتصاب غذای خود را نمی شکند

راديو بی بی سی، جمشيد برزگر

اکبر گنجی، بيش از يک ماه پيش، به دنبال يک مرخصی استعلاجی کوتاه مدت به زندان بازگردانده شد و اندکی بعد اعتصاب غذای خود را از سر گرفت

در حالی که همزمان با ادامه تلاش ها برای آزادی اکبر گنجی، روزنامه نگار زندانی، درخواست هايی نيز از وی برای پايان دادن به بيش از ۳۶ روز اعتصاب غذايش مطرح می شود، آقای گنجی بار ديگر تاکيد کرده که تا آزادی بدون قيد و شرط خود از زندان، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.

پيش از اين، عبدالکريم سروش، عزت الله سحابی، سعيد حجاريان، محسن کديور و عليرضا علوی تبار، در نامه ای به اکبر گنجی، ضمن ستايش از او، خواستار آن شده بودند که وی اعتصاب غذای خود را بشکند، اما اکنون، معصومه شفيعی، همسر آقای گنجی خبر از آن می دهد که همسرش چنين درخواستی را رد کرده است.

به گفته خانم شفيعی، آقای گنجی، در عين حال افزوده کسانی که برای وی نامه می نويسند و از او می خواهند به اعتصاب غذايش پايان دهد، بايد برای طرف مقابل نامه بنويسند که به تعبير آقای گنجی همچنان به کارهای غير قانونی خود ادامه می دهد.

آقای گنجی در پاسخ به نامه پنج فعال سياسی و فرهنگی، توصيه کرده به جای آنکه وی مخاطب چنين نامه هايی باشد ،اين نامه ها به طرف مقابل نوشته و از آنها خواسته شود که قدری نيز به خواسته های به حق زندانيان تمکين کنند.

محسن کديور، يکی از امضا کنندگان نامه به اکبر گنجی، به بی بی سی گفته که در حکومت ايران گوش شنوايی برای شنيدن اين درخواست ها وجود ندارد و به همين دليل، آنها ترجيح داده اند خواسته خود را با آقای گنجی در ميان بگذارند.

اما در روزهای اخير، هدف اصلی موجی که به حمايت از اکبر گنجی به راه افتاده، نه پايان اعتصاب غذای وی، بلکه آزاد ساختن آقای گنجی از سوی دستگاه قضايی و مسئولان بلندپايه جمهوری اسلامی بوده است. فعالان سياسی و مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور و نيز نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر، اتحاديه اروپا و حتی دولت آمريکا، از جمهوری اسلامی خواسته اند که اکبر گنجی را آزاد کند، با اين همه تا کنون به چنين درخواست هايی پاسخ مثبتی داده نشده است.

سه شنبه گذشته، تجمعی که از سوی دفتر تحکيم وحدت و برخی نيروهای سياسی در حمايت از اکبر گنجی در مقابل دانشگاه تهران برگزار شده بود، در پی مداخله نيروی انتظامی به خشونت کشيده شد.

روزنامه شرق، روز شنبه به نقل از مصطفی معين، يکی از نامزدهای نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، برخورد با تجمع کنندگان برای آزادی اکبر گنجی را اولين نتيجه تحريم انتخابات دانسته و هشدار داده که در آينده بايد منتظر برخوردهای مشابه بيشتری بود.

اما علی افشاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، به بی بی سی گفته است برخوردهای صورت گرفته ربطی به انتخابات رياست جمهوری ندارد و اين تشکل به اقدامات خود برای آزادی اکبر گنجی همچنان ادامه خواهد داد.