بار دیگر زندگی مؤمنانه

بار دیگر زندگی مؤمنانه

رفع برخی سوء تفاهم‌ها

به مناسبت ماه مبارک رمضان و خصوصا لیالی قدر، تأملی دوباره درباره «سبک زندگی مؤمنانه از منظر اسلام نواندیش» صورت می گیرد. این تأمل برای رفع برخی سوء تفاهمها در این باره است که از جمله اواخر سال گذشته منتشر شده است. قوام این اشکالات کهنه «امتناع» سبک زندگی مؤمنانه از منظر اسلام نواندیش است. بنای این گفتار اقامه دلیل بر «امکان» این سبک زندگی، از طریق ایضاح نسبت دینداری با تعبد و تعقل است. در این گفتار به پرسشهایی از این قبیل پاسخ داده می شود.

۱. آیا قوام زندگی مؤمنانه (بلکه قوام دین، دین ورزی، و دینداری) به «تعبد» است؟ آیا همه گزاره های دینی تعبدی هستند؟ (یعنی پذیرش بی چون و چرا از خدا، پیامبر یا ائمه)

۲. آیا در سبک زندگی مؤمنانه (بلکه در دین، دین ورزی، و دینداری) «تعقل، عقلانیت و استدلال گرایی» راه ندارد؟ (یعنی پذیرش گزاره به دلیل اعتبارش، بدون اعتنا به قائل متعالی) آیا در اسلام هیچ گزاره «غیرتعبدی» وجود ندارد؟

۳. آیا تعبد با عقلانیت قابل جمع نیست؟ (به این معنی که دینداری و نواندیشی امکان سازگاری ندارند و آشتی ناپذیرند.)

۴. آیا «مؤمن ناب و راستین» کسی است که همه گزاره های دینی را «متعبدانه» (بدون استدلال عقلی) پذیرفته باشد؟ بر خلاف اسلام سنتی، آیا اسلام نواندیش دنبال «دخل و تصرف‌ در متن مقدس» (کتاب و سنت) است؟

۵. آیا دیگر سبکهای زندگی (از قبیل سبک زندگی فیلسوفانه، سبک زندگی عارفانه، و سبک زندگی دینداری سنتی) «سازگاری درونی» دارند، برخلاف سبک زندگی مؤمنانه به روایت اسلام نواندیش که به «ناسازگاری درونی» مبتلاست؟ (ناسازگاری رفع ناشدنی تعبد با عقلانیت)

۶. آیا با رعایت «اخلاق جهانی» نیازی به دینداری و زندگی مؤمنانه باقی می ماند؟ زندگی مؤمنانه چه نسبتی با اخلاق خصوصا اخلاق اجتماعی دارد؟

۷. زندگی مؤمنانه چه نسبتی با «وادار کردن دیگران» به رعایت این سبک زندگی دارد؟ آیا اصولا زندگی مؤمنانه با «اجبار» ممکن است؟

***

سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ

یکشنبه ۱۸ ماه رمضان ۱۴۴۴، ۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۹ آوریل ۲۰۲۳

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۳:۳۰ به وقت شرق آمریکا

به مدت دو ساعت

این جلسه در کانال Youtube محسن کدیور به‌ صورت زنده برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.official به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه

https://www.youtube.com/channel/UCiX1ltrZNuMWKjfWyO3nZ6g

این جلسه به دعوت جمعی از دانشگاهیان ایرانی مقیم آمریکای شمالی برگزار می شود.