سحابی، چهره ماندگار ملی ایران

مراسم تقدير انجمن دفاع از آزادي مطبوعات از سحابي؛

صاحبان قدرت سياسي، اقتصادي و فرهنگي ازدشمنان آزادي هستند

تهران- خبرگزاري كار ايران

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، با حضور محسن كديور رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، موسوي خوئيني ها از اعضاي ادوار تحكيم وحدت، امير عباس انتظام،عبدالله نوري و جمعي از فرهيختگان سياسي و فرهنگي كشور از تلاش هاي عزت الله سحابي در راه دفاع از آزادي مطبوعات و مداومت بر اين آزادي تقدير كرد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر ايلنا، علي حكمت، در مراسم تقدير از عزت الله سحابي با بيان اينكه انتخاب فرهيخته اي همچون سحابي در راستاي تلاش هاي مستمر وي در مواردي چون اعتلاي مطبوعات، آزادي، رشد و توسعه فرهنگ، شفاف سازي و جريان آزاد اطلاعات بوده است، گفت: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات براساس اساسنامه و مرام نامه خود داراي دو عنوان جايزه است.ابتدا قلم طلايي كه به فرهيختگان و آزادانديشان جامعه ايراني اهدا مي شود و ديگر هديه حنذر كه به افرادي كه بيشترين لطمه را به بدنه مطبوعات وارد كرده باشند، تعلق مي گيرد؛ اما تاكنون نتوانسته ايم به دليل برخي مسايل در راستاي اهداي جايزه دوم وارد عمل شويم.

به گزارش خبرنگار ايلنا،گزارش سالانه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات توسط صفايي دبير اين انجمن قرائت شد.

در گزارش انجمن دفاع از آزادي مطبوعات آمده است:

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات روند نقض حقوق و آزادي مطبوعات در سال ۱۳۸۵ را در سه حوزه حق انتشار آزادانه مطبوعات، حق برخورداري از دادرسي عادلانه و علني و حق برخورداري از امنيت شغلي و استقلال حرفه اي روزنامه نگاران را ديده باني كرده و موارد آن را با اتكا به منابع خبري داخلي ثبت كرده است. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در طول سال ۱۳۸۵ از طريق صدور بيانيه ها و اظهارنظر سخنگوي انجمن، هشدارها و توصيه هاي خود را در سه حوزه ياد شده به نهادهاي ذي ربط يادآور شده است.

۱- حق انتشار آزادانه مطبوعات

در سال ۱۳۸۵ و با توجه به روند گسترده توقيف مطبوعات به ويژه در ميان روزنامه هاي يوميه انتظار مي رفت هيات نظارت بر مطبوعات در مورد واگذاري امتياز به داوطلبان انتشار نشريه اقدام كند.

بنابر گزارش هاي رسيده به انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، در حال حاضر بيش از ۲۱۴۸ داوطلب انتشار نشريه در صف طولاني دريافت مجوز در انتظار نشسته اند. تعدادي از اين داوطلبان براي چندمين سال در اين صف طولاني قرار دارند. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات از ادامه روش متكي بر سليقه اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز انتشار نشريه ابراز نگراني مي كند و آن را نقض آشكار ماده ۱۳ قانون مطبوعات و تضييع حقوق شهروندان تلقي نموده و خواستار تسريع در صدور مجوز انتشار روزنامه براي متقاضيان حقيقي و حقوقي مي باشد.

۲- حق برخورداري از دادرسي عادلانه و علني

برپايه اطلاعات و گزارش هاي رسيده به انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، قوه قضائيه و هيات نظارت بر مطبوعات در سال ۱۳۸۵ به روند و روش هاي پيشين خود در برخورد با روزنامه نگاران ادامه داده است.

برپايه همين گزارش، فقط در سال گذشته،۲۳ عنوان نشريه توقيف و لغو امتياز شده اند، بيش از ۳۷ مورد رسيدگي پرونده در دادگاه ها و نيز ۴۳ مورد احضار مديران مطبوعاتي و روزنامه نگاران نيز در سال گذشته صورت گرفته است.

بنا برتصريح اصل ۱۶۸ قانون اساسي، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه هاي علني دادگستري و با حضور هيات منصفه صورت مي گيرد.

برخي دستگاه هاي ذي ربط در سال ۱۳۸۵، هم چون گذشته اين اصل اساسي را نقض كرده و محاكمه برخي روزنامه نگاران و نويسندگان مطبوعات را بدون رعايت تشريفات قانوني به ويژه تبصره ۲۰ قانون دادسراهاي عمومي مصوب ۷۳ اصلاحيه ۸۱ كه مقرر مي دارد: « محاكم كيفري استان به جرايم سياسي و مطبوعات با حضور هيات منصفه رسيدگي خواهد نمود…» به جريان انداخته است. برخي از متهمان مطبوعاتي در طول سال ۸۵ حتي از داشتن حق وكيل و ملاقات با وكيل و خانواده خود محروم بوده اند.

مراسم اهدا قلم طلايي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به صراحت اعلام مي دارد كه بخش هايي از دستگاه قضايي، در سال ۱۳۸۵ اصول ۲۴، ۳۶، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسي و قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاحيه ۱۳۸۱ در خصوص دادگاه هاي عمومي و انقلاب را نقض كرده است و بدين ترتيب موجبات نقض حقوق متهمان مطبوعاتي را فراهم آورده و آنان را از حق دادرسي عادلانه و علني محروم كرده است.

در همين مدت و در اثر ادامه روش هاي ياد شده موجبات ايجاد موانع فراروي آزادي مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات و دسترسي شهروندان به اخبار و اطلاعات را فراهم كرده است.

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات اين گونه اقدامات را مغاير با قانون اساسي و منافع ملي كشور ارزيابي كرده و نسبت به عواقب وخيم آن هشدار مي دهد.

بدين ترتيب، انجمن دفاع از آزادي مطبوعات خواستار رفع توقيف از كليه مطبوعات توقيفي، اعاده حيثيت از روزنامه نگاران و جبران خسارت هاي معنوي و مادي وارده به نهادهاي مطبوعاتي است.

همچنين انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، اقدام هيات نظارت در بدعتي ناصواب را كه راسا و بر خلاف قانون اقدام به لغو امتياز و توقيف نشريات مي نمايد را غير قانوني دانسته و اعلام مي كند كه اين رفتار هيات نظارت مغاير با قانون و موازين حقوقي و موجبات ايجاد موانع فراروي مطبوعات را فراهم آورده است.

يادآور مي شود: صفايي در پايان گزارش ضمن اشاره به برخورد دفتر رسانه هاي رياست جمهوري با برخي از خبرنگارن به ويژه خبرنگار خبرگزاري كار ايران( ايلنا)، گفت: نقش حقوق مطبوعات و حق خبرنگاران در كسب خبر در جريان آزاد اطلاعات از جمله حقوق حقه اين قشر است كه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات اقدام دفتر رسانه هاي رياست جمهوري در برخورد با اين خبرنگاران را محكوم مي كند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن يوسفي اشكوري، نايب رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، نيز با بيان اين كه اهداي جوايز به مناسبت هاي مختلف در سطح جهان امري رايج و متداول است،تصريح كرد: بسياري از اين جوايز در سطح ملي و كشوري و برخي ديگر در سطح جهاني اهدا مي شود كه فلسفه اهداي اين جوايز تشويق افراد و شخصيت هايي است كه در عرصه هاي مختلف اقداماتي را به ثمر مي رسانند، به طور مثال جايزه صلح نوبل براي افرادي است كه در راه تحقق صلح و اعتلاي آن گام هاي موثري را برداشته اند.

وي، افزود: اهداي جايزه “قلم طلايي” به وسيله انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در همين چارچوب قابل تفسير است. تقدير از انصاري راد رييس كميسيون اصل نود مجلس ششم، آيت الله منتظري و اكبر گنجي نيز در همين راستا انجام شده است.

نايب رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، گفت: سحابي با دو ويژگي مداومت در راه دفاع از آزادي و پيگيري امر آزادي عقيده و بيان شايسته اين تقدير است كه معيار ما در انجمن دفاع از آزادي مطبوعات صرف سابقه روزنامه نگاري نبوده بلكه آنچه حائز اهميت است دفاع جدي اين افراد از امر آزادي عقيده و به دنبال آن آزادي مطبوعات است.

وي، افزود: در كشورهاي استبدادي تا زماني كه استبداد در جامعه حكم فرماست، امر آزادي آزاديخواهان و مبارزه مبارزه طلبان به طور حتم وجود دارد كه قاطبه مردم نيز از آن حمايت مي كنند كه در ايران نيز مبارزان و آزاديخواهان در كثرت هستند كه مي تواند هم مسرت بخش و هم نگران كننده باشد، چرا كه وجود آزادي خواهان علاوه بر ثمرات مثبت مي تواند نشان دهنده عدم وجود اين مقوله در جامعه باشد.

يوسفي اشكوري، با اشاره به سه دهه فعاليت مطبوعاتي سحابي خاطرنشان كرد: سحابي از اوايل دهه ۳۰ پا به عرصه مطبوعات گذاشت و حضور در مجلات” گنج شايان” و “فروغ قلم” تنها در راستاي آزادي، عدالت و نجات مردم ايران بوده و نشان از گام هاي اساسي اين آزاد انديش ايراني دارد.

وي، گفت: دغدغه سحابي، ايران آزاد و فرداي روشن براي تمامي ايرانيان بود كه در پناه مليت تاريخي مردم ايران و اسلام دموكرات و آزادي بخش در صدد دست يابي به اين ايدئولوژي بود.

نايب رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، مدافعان آزادي را دو دسته دانست؛ گروهي كه حتي در سركوب و خفقان نيز به فعاليت خود ادامه مي دادند و افرادي كه با تشديد فشار دولت ها دست از مبارزه خود بر مي داشتند.

به گفته وي،سحابي در گروه نخست قرار داشت كه هيچ گاه از فعاليت و حركت هاي آزادي خواهانه خود عدول نكرد.

به گزارش ايلنا،اكبر موسوي خوئيني ها، از اعضاي ادوار تحكيم وحدت،در اين مراسم طي سخناني،سحابي را داراي كارنامه برجسته در عرصه هاي مديريتي و اجرايي، مطبوعاتي و سياسي اجتماعي دانست و يادآور شد: عزت الله سحابي در زمان حضور خود در سازمان مديريت دولت اول، پس از انقلاب پايه ها و آثاري از خود برجاي گذاشت كه ثمرات آن هم چنان در بدنه اين سازمان وجود دارد،ضمن آن كه در عرصه فعاليت هاي مطبوعاتي نيز نشريه” ايران فردا”، نمايانگر تلاش پر شور و به يادماندني وي است.

وي، خاطرنشان كرد: در زمان فعاليت در مجلس ششم،شاهد تمركز ويژه دولت بر روي زندانيان سياسي به ويژه عزت الله سحابي بودم كه با مطالعه و كنكاش بيشتر به اين نتيجه رسيدم كه علت اصلي برخورد با وي، ميزان تاثير گذاري اين آزاديخواه بر قشر جوان و فرهيخته است.

هم چنين،رضا رئيس طوسي، از اعضاي تحريريه مجله “ايران فردا”، ماندگاري سحابي در عرصه هاي فرهنگي و سياسي ايران را به دليل دغدغه هاي اين فرد عنوان كرد و افزود: سحابي علاوه بر اينكه از موسسان انجمن اسلامي دانشگاه ها بود، پس از كودتاي ۲۸ مرداد نيز به عضو فعالان نهضت مقاومت ملي تبديل شد كه الگويي براي استحكام مقاومت مردم ايران در تمامي لحظات سخت و دشوار بود و در دهه ۴۰ با جوانان انقلابي بر عليه رژيم شاه به پا خواست و سال هاي متمادي در زندان به سر برد.

رئيس طوسي گفت: در سال ۵۴ زماني كه شتاب زدگي زيادي ميان جوانان مجاهد وجود داشت و شيدايي به ماركسيس بسيار چشمگير بود، با مقاله “توحيد علمي”، توانست به آگاهي نسل جوان از اين توطئه ها ياري رساند.

وي، يادآور شد: در سال ۵۸ با رد برخي تئوري هاي مطرح در آن مقطع، نشان داد كه تنها سر تعظيم در مقابل معبود خود پايين مي آورند و سرنوشت مردم بايد توسط خود مردم رقم بخورد و هيچ كس حق ندارد به جاي آنان تصميم بگيرد و در سال ۶۷ كه بحث برخي تغييرات مطرح شد، در برابر مباحثي كه باعث وابستگي ايران به مجامعي نظير صندوق بين المللي پول مي شد، ايستادگي كرد.

مراسم اهدا قلم طلايي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به
اين عضو تحريريه مجله “ايران فردا” گفت: سحابي معتقد بود اصلاحات سياسي تنها به همراه اصلاحات اقتصادي مي تواند سبب رشد و اعتلاي ايران شود.

وي، با يادآوري انتخابات رياست جمهوري در سال ۷۶ افزود: سحابي در زماني كه يكي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري با تبليغ امر” اصلاحات” حتي نتوانست كاري براي اصلاح طلبان انجام دهد و سبب خروج آنها از صحنه سياسي كشور شد، در سال ۷۸ به دانشجوياني كه طرح “گذر از خاتمي” را مطرح مي كردند هشدار داد.

وي گفت:سحابي بارها بر اين موضوع تاكيد مي كرد كه حاضرم تمامي اعتبارم را براي آزادي ايران صرف كنم.

براساس اين گزارش، ابراهيم يزدي، دبير كل نهضت آزادي،در اين مراسم با ارزنده توصيف كردن اقدام انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در تقدير از عزت الله سحابي خاطرنشان كرد: معيارهاي فعاليت نهضت آزادي برپايه مباني اسلام است كه انتخاب امروز سحابي مي تواند اين پيام را به همراه داشته باشد كه با فشار، شكنجه و بازداشت نمي توان اركان اين حركت را مختل كرد، ما هميشه هستيم و سلول انفرادي نمي تواند سبب عدم استقامت يك فعال سياسي همچون سحابي شود.

يزدي، از سحابي به عنوان معلم اخلاقي ياد كرد كه در هر شرايطي آرمان خود را حفظ كرده و هزينه ايستادگي به انديشه اش را نيز تاكنون پرداخته است.

وي، گفت: براي نسل جوان ايران افرادي چون سحابي مي تواند يك الگويي جديد از ايستادگي بر روي ايده و فكر باشد.

دبيركل نهضت آزادي، با بيان اين كه ابتكار انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نيز داراي مزيت ديگري است، افزود: نخبگان و آزاديخواهان ايراني خواهان تقدير هرچند ناچيز از سوي مسوولان و مردم ايراني هستند، چرا بايد نهادهاي خارجي تشويق كننده فعاليت هاي پرثمر و فراموش نشدني اين افراد باشد.

وي، با تاكيد بر اين كه كسب آزادي و دموكراسي داراي هزينه هاي گزافي بوده و تمام كشورهاي صاحب نام در اين امور هزينه هاي سنگيني پرداخته اند،تصريح كرد:آزادي با كوله پشتي سربازان خارجي صادر نمي شود و اگر قرار است روزي ايران آزاد شود، بايد با فعاليت همين مردم باشد.

به گزارش ايلنا، هرميداس باوند، كارشناس سياسي و بين المللي،در ادامه اين مراسم با يادآوري فلسفه هگل مبني بر اينكه تمدن بشري در حال حركت به سوي آزادي است، افزود: اين فيلسوف معروف براين باور بود كه در دوره باستان عده معدودي از افراد در قرون وسطي تعداد بيشتري و در قرن حاضر تفكر بيشتر افراد بشر در جهت نيل به موضوعات آزادي خواهانه و بشردوستانه است، تحقق آزادي ثمره قرن ها كوشش بشريت بوده و در طول يكصد سال گذشته نيز تلاش هاي فراواني براي كسب آن انجام گرفته است.

وي، با اشاره به دوره كوتاه حضور نهضت آزادي در اركان تصميم گير كشور، گفت: در زمان حضور اين نهضت مطبوعات آزاد و احزاب فعال وجود داشت، حتي كارشكنان مي توانستند به راحتي به فعاليت خود ادامه دهند و مجلس نيز از تقدس بالايي برخوردار بود، كه سحابي با درك آن روزها و پيش از آن كودتاي ۲۸مرداد نشان داد كه انقلاب بر حول آزادي آن مي نگرد و مساله آزادي را يك جريان جهان شمول مي دانند.

اين فعال سياسي، يادآور شد: دير يا زود كليه جوامع بشري در متن دمكراسي قرار خواهند گرفت و در چارچوب منشور ملل متحد فعاليت خواهند كرد.

وي، تصريح كرد: امروزه صلاحيت شوراي امنيت تنها در حد حفظ صلح بين المللي است،اما شاهديم كه با گذشت زمان اين شورا در رابطه با نقض آزادي توسط دولت ها و كشورهاي مختلف دادگاه اعتاب تشكيل مي دهند.

به اعتقاد وي، مولفه آزادي بر سه اصل حقوق بشر، توسعه اقتصادي پايدار (ايجاد موازنه ميان توسعه و حقوق بشر) و حفظ محيط زيست استوار است و سحابي با اعتقاد به اين اصول عمر خود را بر تحقق آنها در يك جامعه آزاد قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، محسن كديور، رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اشاره به قدمت ۱۵۰ساله آزادي بيان در ايران، گفت: در كشور ما رسم است كه سوره”الرحمان”را در زماني كه مقوله اي به پايان مي رسد، قرائت مي كنند كه در بحث مطبوعات كشور بايد به اين سوره از معناي تلخ آن نگريست.

وي،با بيان اين كه با وجود سال هاي متمادي فعاليت آزاديخواهانه مردم ايران، دستاورد چنداني براي آن نداريم،ادعا كرد: حتي در كشورهايي مانند هند، مالزي، تركيه و يا مصر نيز وضعيت قابل مقايسه اي ميان مطبوعات اين كشورها با ايران وجود ندارد.به گونه اي كه عراق فردا و افغانستان امروز از اوضاع مساعدتري نسبت به مطبوعات ما برخوردارند.

رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، دشمنان آزادي را از سه بخش صاحبان قدرت سياسي، قدرت اقتصادي و قدرت فرهنگي دانست كه در كشورهاي جهان سوم، سياست و اقتصاد در ادغام با يكديگر دشوارترين وضعيت را در رابطه با برپايي آزادي ايجاد كرده اند.

وي، يادآور شد: اما در جامعه ايراني نبض اقتصادي و سياسي ما ويژگي سوم دشمنان آزادي يعني تمركز فرهنگي را نيز با خود همراه كرده است كه سبب دشواري بيشتر آزادي بيان مي شود اگر در كشورهاي ديگر مردم نفسي جزئي مي كشند در ايران جرم هاي سياسي را با انگهاي فرهنگي و ديني همراه مي كنند، ما در كشوري هستيم كه برخي كارگزاران آن به جاي آن كه مجسمه خردمندي باشند، از دمكراسي حالشان به هم مي خورد و فلان وزيرش برادر حسن و برادر حسين است كه در دشمني با مطبوعات شهره شهر هستند.

كديور، افزود: در اين شهر من و شما مي خواهيم در سالروز آزادي مطبوعات از آزادي بيان بگوييم، در طول اين يك سال ۳۴ مطبوعه تعطيل شد. البته دشمني با مطبوعات در حال حاضر به اندازه اقدام گذشته برخي افراد در تعطيلي ۳۰ روزنامه در يك شب نيست.

مراسم اهدا قلم طلايي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به
وي، با بيان اينكه ما حتي شاهد عمر ۳ و يا ۷ روزه اي براي برخي روزنامه ها هستيم، به مقايسه روزنامه هايي با قدمت بيش از ۱۰۰ سال در كشور ژاپن پرداخت و گفت: پايداري فرهنگ ژاپن به دليل همين مباحث است و علي رغم تاريخ و فرهنگي كه ايران از آن برخوردار است، در مقوله مطبوعات متاسفانه بسيار عقب هستيم.

رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات،تصريح كرد: علاوه بر مطبوعات كاغذي، مطبوعات ديجيتالي، وبلاگ ها و خبرگزاري ها نيز با وضعيت دشواري مواجه هستند و مرثيه جديد ما در رابطه با برخورد هيات حاكمه با مطبوعات ۲۰۰ نسخه اي دانشجويي است، به طوري كه نشان مي دهد آستانه تحمل براداران بسيار پايين آمده است.

كديور، با اشاره به برگزاري مراسم چهره هاي ماندگار يادآور شد:چهره ماندگار ما عزت الله سحابي است؛ وي ايران دوستي خردمند، دينداري بي ريا و سياستمداري اخلاقي است كه از سال ۱۳۰۹ براي اعتلاي ايران و ارايه قرائتي نوانديشانه از دين و آزادي فعاليت كرده است.

وي ،ادامه داد: سحابي خمس عمر خود را در زندان سپري كرده است كه ۱۳ سال آن قبل از انقلاب و ۲ سال آن پس از انقلاب بوده است. انتشار ۷۲ شماره از مجله” ايران فردا”، در طول هشت سال حضور اين نشريه در عرصه مطبوعاتي كشور نشان داد كه وي در دلسوزي و شفقت نسبت به اسلام، امر به معروف و نهي از منكر و ايران بسيار مصر بود.

به گفته كديور،سحابي داراي ديدگاه هايي در زمان پيروزي انقلاب بود كه بررسي آنها در شرايط كنوني كشور نشان مي دهد، پيچش مو را در” ايران فردا” ديده بود.

عزت الله سحابي گفت:” امروزه دفاع از اسلام چندان جايز نيست؛چرا كه خدا خود صاحب اسلام است و اسلام از پشتيباني قادر متعال برخوردار است.

به گزارش خبرنگار ايلنا،حبيب الله پيمان،عضو نهضت آزادي،درمراسم تقدير انجمن دفاع از آزادي مطبوعات از سحابي،طي سخناني ناپايداري، بي صبري و مقاومت شكننده را از مولفه هاي تاريخ معاصر ايران دانست و افزود: مقاومت تاريخي ايران حتي اگر به صورت مسلحانه نيز انجام مي گرفت،ناپايدار بود و پس از مدتي با بر هم خوردن تعادل نيروهاي داخلي گروه ها از ميان مي رفت.

وي افزود: اگر رهبران و اعضاي احزاب و گروه هاي مختلف در برابر فشار دولت ها، به گزينه هاي فرار و يا خروج از كشورمتوسل نمي شدند، در وضعيت جديدي به همكاري با دولت هاي مذكور مي پرداختند.

عضو نهضت آزادي، گفت: در شرايط حساس كشور، نمادهاي مقاومتي چون “آرش كمانگير” و” يا سحابي” به ميان مي آيند كه ضمن برخورداري از تمايلات باطني براي مبارزه با ستم و تهاجم،از قدرت و نيروي مردمي كه به آن ها عشق مي ورزيدند، نيز برخوردار هستند كه رمز پايداري قهرمانان ايراني بر اين اصل استوار است.

وي، با بيان اينكه مردم ايران به دليل مشكلاتي كه در مواجهه با استبداد داشت، دچار دو رويي شده است، گفت: صداقت قهرمانان ايراني از جمله مواردي بود كه سبب تمايلات مردم به آنها مي شد.

پيمان، نا امني و بي ثباتي را از ديگر نشانه هاي ستم و تهاجم خارجي عنوان كرد كه تنها با مداخله ديگر كشورها انجام نمي شود، بلكه ممكن است با اقدامات ناخواسته برخي از مبارزين در ناامن كردن فضا براي ديگران بوجود آيد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، عزت الله سحابي،نيزدر اين مراسم، با يادآوري فعاليت هاي خود در سالهاي آغازين انقلاب تصريح كرد: در زماني كه به عنوان مدير در استان هاي كرمان و مازندران فعاليت مي كردم، شاهد تضييع ميراث و منابع ايران در اين استان ها بودم كه به نظر من جدا از قشر كارگر و كشاورز ما، اصلي ترين ظلم در حق ايران روا شده است.

وي، با اشاره به مذاكرات خود با تصميم گيران در حوزه تعيين مزد كارگران ،گفت: در جريان مذاكراتي كه با اين بخش داشتم، به افزايش ۲۰ تا ۲۱ درصد حقوق كارگران از سال ۶۲ اشاره كرده و به مسوولان وقت آسيب خوردن مقوله” مديريت كشوري” پس از تصويب” قانون كار” را يادآور شدم و از آن ها خواستم تا براي جلوگيري از اعتياد و يا ساير موضوعات اخلاقي افراد را تشويق به سرمايه گذاري كنند.

سحابي، خاطرنشان كرد: پس مشاهده مي كنيد كه قشر كارگر كشور چندان نيز مظلوم نيست، علاوه بر اين با مشاهده آباداني هاي ايجاد شده در كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي و ايجاد اصلاحات ارزي در ايران توجه ويژه اي نيز به قشر كشاورز شده است.

وي، يادآور شد: طبقه محروم جامعه ايران،” كشورمان” است كه روز به روز پيكر آن تراشيده مي شود، علاوه بر نفت، مرتع و آب ها و ۶۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي آن نيزسوخته شده است كه اين مبلغ بسيار بيشتر از درآمدهاي كشورهاي همسايه اي چون تركيه و پاكستان است كه با سفر به اين كشورها مشاهده مي كنيم كه تا چه حد از آنها عقب هستيم.

برنده جايزه قلم طلايي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات،گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي علاوه بر سيل، مهاجرت نيروهاي كارشناس به خارج از كشور،شاهديم كه عده معدودي ،در شغل خود به فعاليت مي پردازند و برخي اقدامات صورت گرفته پس از انقلاب، بر موجودي هاي انساني و مادي ايران لطمه وارد كرده است.

سحابي، با بيان اينكه تحريم هاي صورت گرفته بر ضد ايران شوخي نيست، اعلام كرد: ايران در زمان نهضت ملي در تمام دنيا سرافراز بود، اما در حال حاضر وضعيت چندان مناسبي ندارد.

وي، با رد اين مطلب كه احساسات نجات پرستانه و ناسيوناليستي وي سبب بيان اين مباحث شده است،يادآور شد: ايران از ۱۷۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح پايه گذار”يكتا پرستي” براساس مباحث “زردشت” بود،”كوروش كبير” اولين بيان كننده حقوق بشر و” داريوش” منادي آزادي بود؛ملت ايران از ادوار گذشته مزاياي فراواني در مقايسه با ساير ملل داشت، اما در حال حاضر چه وضعيتي دارد؟

سحابي، گفت: امروزه دفاع از اسلام چندان جايز نيست؛چرا كه خدا خود صاحب اسلام است و از پشتيباني قادر متعال برخوردار است؛ پس هر ايراني بايد اداي دين خود را در راه خدمت به ايران و جلوگيري از اضمحلال آن صرف كند.

براساس اين گزارش، شيرين عبادي رييس كانون مدافعان حقوق بشر، نيز كه در آمريكا به سر مي برد با ارسال پيامي كسب عنوان برنده قلم طلايي را به عزت الله سحابي تبريك گفت.

متن اين پيام بدين شرح است:

“انتخاب شايسته جنابعالي را به عنوان برنده قلم طلايي تبريك مي گويم. نام سحابي بر تارك تاريخ ۶ دهه مبارزه ملت ايران براي آزادي و عدالت مي درخشد. سال هاي طولاني زندان، تبعيد و مقاومت جنابعالي، برگي از تاريخ مبارزات ملت ايران براي تحقق دموكراسي و آزادي بيان و عقيده است،يعني آرمان بشريت در سراسر جهان و تمام زمان ها.”

“مرد آزاد انديش و مبارز؛

تاريخ ملت ايران مردان و زنان شجاع و مبارز زيادي را به خاطر دارد. مردان و زنان آزاده اي كه براي ملت و مملكت خويش جان فدا كردند و لحظه اي براي اين جانفشاني، درنگ نكردند. شش دهه مقاومت و تلاش جنابعالي در دوران هاي مختلف و پرتلاطم ميهن عزيزمان ايران مصداق چنين مجاهدتهاي با ارزش است كه نه زبان ما و نه قلم ما ياراي بيان آن را ندارد، ليك قلم طلايي و اين نوشتار بهانه اي براي عرض ادب و ارادت ما ايرانيان است كه تقديم وجود پر ارزش شما مي گردد. ملت ايران شاهد تلاش هاي شما براي سرافرازي كشور و صلح و آرامش بوده و آن را هرگز فراموش نخواهد كرد.”

گفتني است،در پايان اين مراسم با حضورمحسن كديور و عبدالله نوري،” قلم طلايي” انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به “عزت الله سحابي”اهدا شد.

* * *

اهدای قلم طلايی سال ۸۵به مهندس سحابی از سوی انجمن دفاع از ازادی مطبوعات ايران، گزارش از بيژن صف سری

سحابی: اگر حاکميت به مطبوعات به عنوان بيگانه، معارض و برانداز بنگرد، حرکت های طبيعی برای اصلاح امور در جامعه صورت عملی و موثر نخواهد يافت. فقط مطبوعات مستقل و غيروابسته به حاکميت هستند که می توانند در جامعه جايگاه يک طبيب اجتماعی دلسوز و مورد اعتماد را بيابند.

در سالگرد روز جهانی آزادی مطبوعات، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در جلسه خود به اتفاق آرا چهارمين قلم طلايی خود را به عزت‌‏الله سحابی، مدير مسوول ماهنامه ايران فردا تقديم کرد.

اين انجمن به پاس تلاش سحابی برای آزادی بيان و مطبوعات، ايشان را شايسته دريافت قلم طلايی سال ۸۵ دانست.

به همين مناسبت امروز مراسمی در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران برگزار گرديد که در اين مراسم علاوه بر آنکه گزارش سالانه ۸۵ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در خصوص روند روزنامه‌‏نگاری و آزادی بيان ارايه شد طی مراسمی قلم طلايی را به آقای سحابی اهدا گرديد.

همچنين در اين مراسم لوح تقديری از سوی نهضت آزادی ايران به اين فعال مبارز سياسی اهدا شد .

در اين مراسم اکثر چهره های شاخص سياسی مخالف با نوع اداره امور امروز کشور حضور داشتند . . اجرای اين مراسم به عهده دکتر حکمت عضو موسس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات قرار گرفته بود که پس از آغاز مراسم گزارش ساليانه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات توسط دبير اين انجمن عباس صفائی فرد قرائت شد و پس از آن مهندس موسوی خوئينی ها عضو ادوار تحکيم وحدت سخنانی در رابطه با برگزيده شدن مهندس سحابی ايراد کرد و.پس از آن به ترتيب آقايان يوسف اشکوری ، طوسی ، دکتر باوند ، دکتر حبيب الله پيمان ، دکتر کديور رئيس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ،و دکتر يزدی و خانم نرکس محمدی به نمايندگی از سوی خانم شيرين عبادی که در حال حاضر خارج از کشور بسر می برند سخنانی در ارتباط با اين مراسم ايراد کردند و در پايان قبل از اهدا جايزه قلم طلايی به برگزيده سال ۸۵ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ، مهندس سحابی سخنانی در اهميت دفاع از ايران در شرايط کنونی ابراز داشتند و در پايان جايزه قلم طلايی از سوی انجمن دفاع توسط آقايان کديور ،دکتر حاج سيد جوادی و عبدالله نوری به اين مرد نستوه مبارز اهدا گشت که علاوه بر آن نهصت آزادی نيز ن لوح تقديری به همينمناسبت به مهندس سحابی اهدا کرد.

حاشيه مراسم

دکتر کديور رئيس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات وقتی برای ايراد سخنرانی به پشت تريبون رفت سخنان خود را چنين آعاز کرد که : ” بنا بر سنت اسلامی ما سوره الرحمن را معمولا برای کسانی که روبه احتضار هستند و يا چشم از دنيا پوشيده اند می خوانند اما امروز بايد اين سوره را برای ملت ايران خواندکه بوی الرحمانش بر خاسته است ( نقل به مضمون ) ” .

مهندس سحابی طی سخنانی اهميت دفاع از ايران را در شرايط کنونی واجب تر از دفاع از سلام دانست با اين استدلال که بنابر نص صريح قران خداوند در آيه ای به پيغمبر فرموده است نگران اسلام مباش که خود نگهبان آنچه نازل کرده ام هستم ، مهندس سحابی در ادامه با ارائه گزارشی از وضعيت کنونی کشور که بنابر تحقيق شخصی وی استوار بود ، هيچ يک از احاد جامعه چه کارگر و يا کارمند و يا ديگر اقشار جامعه را ، محروم ندانسته بلکه تنها “ايران ” را به لحاظ جميع جهات محروم خواند .