ممانعت از سخنرانی در همایش بزرگداشت نخستین سالگرد آیت الله صالحی نجف آبادی

محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری اجازه سخنرانی در مراسم نکوداشت آیت الله صالحی را نیافتند. در این مراسم که در آستانه سالروز رحلت او برگزار شده بود محمد علی ایازی، احمد قابل، اسرافیلیان، صحتی، احمد عابدینی، حسین ایزدی و حسن موحدی ساوجی به ایراد سخن پرداختند. محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری نیز از سخنرانان دعوت شده برای این مراسم بودند که با مخالفت شورای تامین شهرستان نجف آباددر این مراسم حضور پیدا نکردند.