مولفه های دو سبک دینداری معاصر

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

سرويس سياسي

محسن كديور گفت: سال گذشته اعلام كردم كه سحابي چشم و چراغ ما بود و امسال مي‌گويم ايشان اويس قرني زمان ماست، اويس قرني، عابد، زاهد و صحابي بزرگوار پيامبر بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، حجت‌الاسلام كديور در مراسم سالگرد دكتر يدالله سحابي در حسينيه‌ي ارشاد گفت: با اينكه در دوران ما از دين فراوان گفته مي‌شود اما عنايت به روح دينداري كمتر ديده مي‌شود.

وي با ابراز اين عقيده كه ”به نظر مي‌رسد اگر كسادي در دينداري مشاهده مي‌شود به دليل رسمي‌بودن آن است.“ مرحوم سحابي را ، اسوه‌ي دينداري متفاوت از دينداري رسمي خواند و افزود: نام سحابي به‌يادآور دينداري از نوعي ديگر است؛ صبر، صداقت، قنوت، انفاق و استغفار سحرگاهي از صفاتي است كه سحابي به‌گونه‌اي از آنها بهره‌مند است.

كديور با بيان اينكه اگر بخواهيم با خشونت و اجبار، دين و احكام ديني را در جامعه اجرا كنيم، نتيجه‌ي معكوسي خواهد داشت، صداقت را مهمترين سرمايه‌ي يك مومن دانست و گفت: ‌مومن بايد به گونه‌اي رفتار كند كه همه باور داشته باشند كه او جز حقيقت را نمي‌گويد؛ دينداري‌اي كه به متشرعان اجازه‌ي دروغگويي به مخالفانش را مي‌دهد، صحيح نيست.

وي افزود: ديني كه اين همه بر صداقت تاكيد دارد؛ نمي‌تواند حتي درباره‌ي رقيب و مخالف خود، دروغ بگويد يا تهمت و افترا بزند.

كديور ادامه داد: به نظر مي‌رسد اصل عدالت و حفظ اعتماد عمومي، در هيچ شرايط زماني و از سوي هيچ حكومتي قابل درنورديدن نيست، اگر در مساله‌اي احراز شد كه اراده‌اي با اراده‌ي زمامداران حكومت مخالف است، اين اين زمامدارانند كه بايد خود را با اراده‌ي ملي هماهنگ كنند.