استقبال از دکتر هاشم آقاجری

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس سياسي

به گزارش خبرنگار ايسنا، فيض‌الله عرب سرخي، محمد سلامتي و بهزاد نبوي ـ اعضاي شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، عبدالله ناصري ـ مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي، محسن كديور ـ رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و استاد دانشگاه تربيت مدرس، عماد‌الدين باقي ـ روزنامه‌نگار، احمد قابل و تعدادي از اعضاي خانواده‌ي عباس عبدي، از جمله‌ي استقبال كنندگان از آقاجري بودند.
“محسن كديور”، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره‌ي مرخصي آقاجري گفت: «جامعه بيش از همه به وفاق نياز دارد و تقاضاي ما اين است كه آقاجري ديگر به زندان برنگردد و تا زمان صدور حكم قطعي دادگاه، آزاد باشد.»
وي افزود: «اميدواريم كه در سال جديد، هيچ زنداني سياسي نداشته باشيم و حتا با آزادي زنداني سياسي، وفاق ملي را آغاز كنيم.»
كديور، آقاجري را “جانباز و دلسوز انقلاب و انساني صادق” خواند و گفت: «آقاجري مظلوم واقع شده و برخورد با او، تفتيش عقايد است. مي‌توان با حرف آقاجري موافق نبود، اما هرگز نمي‌توان او را مجرم و مستوجب اشد مجازات دانست.»
وي با اعتراض به دستگاه قضايي، مقابله با عقيده‌ي مخالف را از طريق زندان، حكم اعدام و تبعيد مناسب ندانست و گفت: «در شرايطي كه آمريكا كنار گوش ماست، باعث تأسف است كه مهمترين خبر ما، به مرخصي آمدن يك متهم سياسي باشد.»

تاريخ: ‌١٣٨٢/٠١/١٧