دوران محنت اصلاحات(Image)

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

سرويس سياسي

دكتر محسن كديور گفت: يكي از نكاتي كه با دنبال‌كردن دقيق وقايع ايران در سفر اخيرم احساس كردم، اين بود كه مشكلات اخير گريبان‌گير جنبش اصلاحات، باعث شده برخي از ما نسبت به مباني گذشته‌مان وارد تامل شويم و احيانا در بعضي از آنها بخواهيم تجديدنظر كنيم.

به گزارش ايسنا، مدرس دانشگاه تربيت مدرس كه ديروز در اولين كنگره‌ي سازمان ادوار تحكيم وحدت سخن مي‌گفت، تصريح كرد: در برخي از نوشته‌ها يا سخنان، احساس مي‌شود كه برخي از ما صبر و مقاومت را بي‌فايده مي‌بينند و ترجيح مي‌دهند سياست را كنار بگذارند و به خود بپردازند؛ برخي ديگر مشكل را در اسلام و تدين يافته‌اند و به اين نتيجه رسيده‌اند كه احيانا به طور كلي، اشتباه از آن بوده است كه دين ما با دموكراسي سازگار است، بعد از ۲۰ سال به اين نتيجه رسيده‌اند كه اشتباه كرده‌ايم، مشكل از ديني بودن جامعه و حكومت بوده است و لذا بايد طرحي ديگر درافكند؛ دسته‌ي سومي نيز به اين نتيجه رسيده‌اند كه مشكل اگر از اين نباشد حداقل از فقه بوده است؛ مشكل اين بوده است كه جامعه خواسته است با ضوابط فقهي اداره شود لذا راه حل هم رهاشدن از فقاهت و شريعت است و بايد دنبال رهاشدن از آنها بود و دين منهاي شريعت آورد و اخلاق را به جاي فقه نهاد.

وي با تاكيد بر تامل بيشتر در رويكردهاي يادشده افزود: به جاي پرداختن به برخي از مسائل جزئي سياسي كه امروز به خاطر ازدياد فشار، همه‌ي اصلاح‌طلبان را درگير آن كرده‌اند، حداقل بعضي از ما به ويژه كساني كه هدايت اين جنبش را به هر نحوي در دست دارند به مسائل فكري بپردازند.

كديور تصريح كرد: اگر تزلزلي مشاهده مي‌شود بيشتر به واسطه‌ي تزلزلي است كه در مباني نظري اين جنبش پيش آمده است و من بازگشته‌ام كه بگويم بايد هم‌چون گذشته با كمال قدرت بر مباني ديني‌مان پافشاري كنيم زيرا هر عزتي داشته‌ايم از اين مباني ديني بوده است و اگر آنها را درست بشناسيم، كماكان همان اقتدار سابق را خواهيم داشت.

مدرس دانشگاه تربيت مدرس افزود: ما پشيمان نشده‌ايم كه چرا انقلاب كرده‌ايم؛ معتقديم اگر در همان شرايط هم قرار مي‌گرفتيم دوباره همان كار را مي‌كرديم و همان راي را مي‌داديم؛ چيزي كه الان بايد بر آن پا فشرد آن مطالب نيست، بلكه اين است كه چرا اين اهداف و آرمان‌ها منحرف شد؛ من جنبش اصلاحات را ادامه‌ي منطقي اهداف عاليه‌ي انقلاب اسلامي مي‌ديدم و مي‌بينم.

وي ادامه داد: شكست اصلاحات، مجلس ترحيم جمهوري اسلامي خواهد بود و در اين مجلس ترحيم، چه محافظه‌كار و چه غيرمحافظه‌كار، همه سهيم خواهند بود؛ اين‌گونه نخواهد بود كه صرفا بخشي از مردم ايران در اين ميان متضرر شوند؛ اصلاحات آمده بود تا برخي از آبروهاي از دست‌رفته را احيا كند و اگر موفق نشده باشد اين انقلاب است كه علاوه بر اصلاحات شكست خورده است.

كديور اظهار كرد: اصلاح براي رفع فساد بود نه براي چيز ديگر؛ فساد يعني فساد نهادينه‌اي كه در اين جامعه ريشه‌كن نشده بود.

وي ادامه داد: اصلاح‌طلبان آمدند كه برخي از اين مشكلات را رفع و رجوع كنند، اگر نتوانستند معناي آن اين است كه آن مسائل هنوز به جاي خود باقي است.

كديور گفت: مهمترين وظيفه‌ي ما در دوران محنت، فشار و رنج، صبر و استقامت است؛ بر همان محورهاي پيشين بايد استوار باشيم.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه جنبش دانشجويي در همين وقايع و حركت‌هاي اخير خود نشان داد كه كماكان نافذ‌ترين بخش جنبش اصلاحات است اظهار كرد: ميزان تاثير بين‌المللي حركت دانشجويان در تمام دنيا به مراتب از گذشته بيشتر بود و كاملا قابل تقدير و تشكر است.

كديور ادامه داد: براي هيچ حكومتي فخر نيست كه هر روز روزنامه‌اي را ببندد و مخالف خود را به زندان افكند. در حكومتي كه ما آرزو مي‌كرديم و وعده‌ي آن را به فرزندان خود مي‌داديم اين تصوير نبود؛ آنچه كه به فرزندان خود وعده مي‌داديم حكومت امام علي(ع) و كرامت علوي بود كه مخالف در حكومت او آزاد بود؛ تاريخ به ياد ندارد كه بر هيچ منتقدي در حكومت امام علي(ع)، ذره‌اي فشار ايجاد شده باشد.

وي با انتقاد از حصر آيت‌الله منتظري گفت: اين‌ها مطالبي نيست كه امروز بتوان بر آن سكوت كرد؛ فرداي تاريخ همه اين مطالب را خواهند نوشت؛ كسي به سخنان ما توجه نخواهد كرد بلكه به عملكرد ما رجوع مي‌كنند و بر اساس اين عملكرد است كه رقم خواهند زد شما چه بوديد، چه كرديد و در طول تاريخ در كدام رده قرار گرفتيد.

وي گفت: اگر ما زماني شعار استقلال، آزادي، عدالت و دينداري داديم امروز مي‌سنجند كه در تحقق اين شعارها چه ميزان توفيق داشته‌ايم، آيا در تحقق شعار آزادي مخالف و منتقد مسالمت‌جوي ما آزاد است يا نه؟ آيا در تحقق شعار عدالت، توزيع عادلانه‌ي قدرت، ثروت، منزلت و عدالت در اين جامعه محقق شده است؟ آيا در زمينه‌ي تحقق اخلاص و تقواي ديني موفق‌تر شده‌ايم و يا وضع از گذشته بدتر شده است.

وي تاكيد كرد: من در مصاحبه‌اي كه به خاطر آن به زندان رفتم گفتم كارنامه‌ي قبولي نگرفته‌ايد، كماكان هم تكرار مي‌كنم.

وي گفت: نسل من و بعد از من امروز مي‌خواهد به نسل بعدي بگويد چه كرده است؛ آنچه كه ما به خاطر آن راي داده‌ايم و در مقابل بسياري از مخالفان آن‌روز به شكل منطقي ايستاده‌ايم و براي اقامه‌ي آن احيانا به جبهه‌ رفته‌ايم، جمهوري اسلامي است. من امروز از جمهوري اسلامي دفاع مي‌كنم اما جمهوري اسلامي كه آن روز در رفراندوم‌ ۵۸ به آن راي داديم و پيش‌نويس قانون اساسي آن روز، الگوي حقوقيش بود. اين گونه نيست كه ما از آنچه كه آن روز به آن راي داده بوديم برگشته باشيم. عرض ما اين است كه شما برگشته‌ايد، ما برنگشته‌ايم. ما كماكان بر آرمان خود ايستاده‌ايم اما هم‌چنان مي‌گوييم جمهوري اسلامي، نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد.

وي افزود: آن چيزي كه مي‌بايد به خاطر آن امروز ايستاد و به خصوص در جمع‌هاي دانشجويي كه فعالترين و صادق‌ترين و صميمي‌ترين جمع‌هاي جامعه‌ي ماست، تاكيد بيشتري بر آن كرد اين است كه الگوي اوليه جمهوري اسلامي چه بود و به آن چه كه در اين ۲۳ سال محقق شده است به چه ميزان مي‌توان نام جمهوري اسلامي را اطلاق كرد.

كديور در ادامه‌ي بحث خود، بين جمهوري اسلامي و آنچه جمهوري ولايي مي‌ناميد، تفاوت قائل و مدعي شد: به دليل اين تفاوت قرائت ويژ‌ه‌اي در جامعه‌ي ما جريان يافته و موجب چالش عظيمي در سطح آن شده است.

وي افزود: اين اصطكاك نمي‌تواند يك جامعه پايدار را در پي داشته باشد.

كديور اضافه كرد: جمهوري اسلامي با الگوي پيش‌نويس قانون اساسي، كماكان خواستني است و هيچ كس هم اگر رفراندوم صورت نمي‌گرفت اين احتمال را نمي‌داد كه به آن نيازي باشد، اما نظر صائب رهبر فقيد انقلاب اسلامي بر اين بود كه به لحاظ حقوقي بايد اين حكومت فارغ از خيابان‌ها در پاي صندوق‌هاي راي هم تثبيت شود، لذا در تاريخ ۲۵۰۰ ساله‌ي ايران، جمهوري اسلامي ايران، نخستين حكومتي است كه با رفراندوم ميليوني مردم بر سر كار آمده است.