اعتراض به برخوردهای انتظامی- امنیتی با دانشجویان و فعالان دانشجویی

به نام خدا

مقام های انتظامی– امنیتی در سالروز حادثه ۱۸ تیر در جهت مهار اعتراض های قانونی دانشجویی و فعالان دانشگاهی، که چیزی چون اجرای قانون، رعایت حقوق بشر و آزادی دوستان هم بندشان را نمی خواهند، دست به دستگیری های گسترده، ضرب

و جرح دانشجویان متحصن و معترض و بستن در خوابگاه ها و دفاتر احزاب و

گروه های دانشجویی زده اند.

در آخرین مورد از این دست اقدام ها که با هدف تشدید فضای رعب و وحشت

در کشور و فرو پاشاندن تشکل های دانشجویی صورت می گیرد، در روز دوشنبه

۱۸ تیرماه ۸۶ شش تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، که در اعتراض به تداوم بازداشت ۸ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در برابر این دانشگاه متحصن شده بودند، مورد تهاجم قرار گرفته، پس از دستگیری و بازداشت به مکان یا مکان های نامعلومی انتقال داده شدند. در پی این برخورد غیرقانونی، محل دفتر رسمی “سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی” ( ادوار تحکیم وحدت) نیز مورد تهاجم مسلحانه مامورانی از نیروهای انتظامی قرار گرفت که به دروغ به مردم می گفتند در حال دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان هستند. در جریان این تهاجم نیز دست کم شش تن از اعضای شورای مرکزی سازمان یادشده، و حتی مادر سالخورده یکی از دانشجویان بازداشت شده، دستگیر شده و به نقطه ای نامشخص انتقال یافتند و بخشی از اموال این گروه قانونی تخریب و یا توقیف شد.

تهاجم به فعالان دانشجویی و تحت فشار قرار دادن دانشجویان در محل تحصیل

یا خوابگاه های آنان در شرایطی صورت می گیرد که دیگر فعالان حقوق بشر، از جمله دست اندرکاران استیفای حقوق زنان ، نهادها و سندیکاهای کارگری، روزنامه نگاران

و مدیران مطبوعات در ماه های اخیر زیر بالاترین فشارها و اتهام ها قرار گرفته اند.

این گونه برخوردها به صورت آشکار و روشن با روح و مفاد قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به ویژه مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل

با عنوان “اعلاميه حقوق ومسئوليت های افراد، گروه ها وارگان های دست اندرکار ارتقاء وحمايت از حقوق بشر جهانی وآزادي های اساسی”- که ایران متعهد به اجرای کامل آن است- مغایرت دارد و حقوق اساسی و آزادی های شهروندان، از جمله دانشجویان را برای برگزاری تجمع های مسالمت آمیزسلب می کند.

در اصل ۹ قانون اساسی ایران تصریح شده است:” درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”.

در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز آمده است: “تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.” این اصل از جمله معدود اصول قانون اساسی ایران است که در نحوه ی اجرای آن بحثی از “قانون” ویا تصویب”قانون تفصیلی” نیامده است. به معنای دیگر، اصل ۲۷ ادامه ی طبیعی اصل ۹ قانون اساسی است که اذعان دارد هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قوانین و مفررات “آزادی مشروع تشکیل اجتماعات و راه پیمائیهای غیرمسلحانه و مسالمت جویانه” را از آحاد ملت ایران سلب کند.

دانشجویان تحصن کننده در برابر دانشگاه امیرکبیر و تجمع کنندگان در محل

دفتر “ادوار تحکیم وحدت” نه تنها دست به کوچکترین اقدام غیرمسالمت جویانه ای نزده بودند، بلکه با آرامش خواستار دستیابی به حقوق مسلمشان، از جمله آزادی دوستان دانشجوی خویش، بوده اند. این حقی است که در بند یک ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشرمورد تاکید قرار گرفته است: “هرشخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت آمیز بهره مند گردد.”

ما امضا کنندگان این بیانیه، ضمن اعتراض به تشدید فضای ناامنی و بی ثباتی در کشور از طریق سلب آزادی های اساسی ملت و برخوردها و بازداشت های غیرقانونی، از جمله دستگیری های اخیر، خواستار آزادی فوری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اعضای ادوار تحکیم وحدت و هچنین ۸ دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر هستیم.

ما، فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ودانشگاهی، به مسئولان بلندپایه کشور هشدار می دهیم که راه ها و روش هایی را برگزینند که تنها در مسیر تحقق آرمان های ملت باشد، و از بکارگیری روش هایی که به نارضایتی های عمومی، از جمله خانواده های دانشجویان دامن می زند، و نیز، به دلیل زیرپا گذارده شدن آزادی های اساسی پرونده تخلفات جمهوری اسلامی از حقوق بشر هر روز در مجامع بین المللی گشوده شده و در گفت و گوهای دوجانبه یا چندجانبه مقام های سیاسی و دیپلمات های ایران با همتایان خارجی آنان مطرح گردد، به شدت پرهیز کنند.

۲۰/۴/۸۶

محسن آرمین، محمد آزادى، حمید آصفی، زهره آقاجری هاشم آقاجري، سامر آقایی، مسعود آقایی،

ناصر آملي، غلام حيدرابراهيم باي‌سلامي، هادی احتظاظی، منوچهر احتشامی، هادي احتظاظي،

حميد احراري، طاهر احمدزاده، بابک احمدی، حسن احمدي، محسن احمدي، نعمت احمدى، محمود احمدیان، بهمن احمدی اموئی، محمدرضا احمدی نیا، مصطفي اخلاقي،‌ رسول اخوت، بها الدین ادب، ساجد اردبیلی، بهروز اسدنژاد، حسن اسدی زیدآبادی، رشید اسماعیلی، مهدی اسماعیلی، مرتضى اشفاق، حميد آصفى، سهیل آصفی، حسن افتخاراردبيلي، جلال اقتدارى، اعظم اكبرزاده، زهرا اكبرزاده، علی رضا اکبرزادگان، علی اکرمی، عبدالمجید الهامی، محمود امير احمدى، مهدي اميني زاده، حسين انصاري راد، حامد ایران شاهی، مصطفي ايزدي، مجتبي بديعي، كمال الدين بازرگانى، اكبر بديع زادگان، رحمت الله برهانى، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نويد بازرگان، ملکه بازرگان، فتانه بازرگان، مسعود باستانی، مختار باطولي، ایرج باقرزاده، روح الله باقرزاده، پروین بختیارنژاد، محمد بذرپور، محمد بسته نگار، مهدي بسته نگار، محمد بک نظری، محمد حسین بنی اسدی، عماد بهاور، محمد بهزادى، حميد بهشتى، محمد بهفروزى، راضیه بوستانکار، مرضیه بوستانکار، جلال بهرامی، صفا بيطرف،

زهرا بیگری، صدیقه بیگری،طاهره بیگلری، مریم بیگلری، مسعود پدرام، جعفر پناهی، عباس پوراظهرى، سعید پورعزیزی، رضا پويان، محمود پيش بين، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان، عباس تاج الدینی، سيدمصطفى تاج زاده، عبدالرضا تاجيك، حميد تاجرنيا، هادي تفنگچي، مصطفى تنها، رضا تهرانى، مسعود توانگر، غلامعباس توسلى، محمد توسلى، محمدرضا توسلى، خالد توكل، مریم جعفری،

رضا جعفریان، حميدرضا جلائى پور، جلال جلالي زاده، علی جمالی، مجتبي جهاني، رضا حاجى،

مجيد حاجي بابائي، بهمن حافظى، سعید حبیبی، مهدی حبیبی، سعيد حجاريان،

طه حجازى، آرش حجتی، حمید حدیثی، علی حدیثی، حسین حريرى، حميد حسامي، آیدین حسنلو، بهزاد حق پناه، جمشید حقگو، فاطمه حقیقت جو، وحید حقیقی، على حكمت، ابوالفضل حكيمى،

عبدالكريم حكيمى، مجيد حكيمى، محمد رضا حمسى، مریم حیدری، مجتبی خاکپور، جعفر خائف،

نبی اله خانزاده مرخالی ، هادي خانيكي، رضا خجسته رحیمی، ابراهيم خدادادى، مهدی خدادادى،

امير خرم، حسین خطیبی، محمد خطيبي، مجتبی خندان، ابراهيم خوش سيرت سليمي،

اسماعيل خوش محمدى، هوشنگ خيرانديش، محمدعلى دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر،

محمد داديزاده، محمدمهدى دانشيان، فریبا داودی مهاجر، محمود درد كشان، محمود دل آسايى،

عباس دهقان نژاد، مصيب دوانى، پروين دخت دفتري، ابراهيم دينوي، فاطمه راكعي،

محمد صادق ربانى، تقي رحماني، حسن رحمانی، جواد رحیم پور، محمدجواد رجائيان،

عليرضا رجايى، جعفر رسولی، محمد صادق رسولی، احد رضائى، اصغر رضائى، بيوك رضائى، عبدالعلی رضائی، محمد رضائی، بهمن رضا خانى، سعيد رضوى فقيه، حسين رفيعى،

عبدالله رمضان‌زاده، مهدى رهنما، رضا رئيس طوسى، نفیسه زارع کهن، فياض زاهد، جمال زره ساز، علی زرین، اکبر زمانی، محمد ابراهيم زمانى، پرويز زندى نيا، احمد زيدآبادى، محمد رضا زهدى،

سید مجتبی سادات، عليرضا ساريخانى، جلیل سازگارنژاد، احمد ساعى، نسرين ستوده،

سعیده سحابی، عزت الله سحابى، فريدون سحابى، هاله سحابى، عیسی سحرخيز، فرزاد سخنور،

محمد سرچمى، بیوک سعیدی، عبدالفتاح سلطاني، مرتضي سلطانيه، محمد جواد سلیمانی،

علی سماواتیان، علی سمیع نژاد، علی سیاسی راد، محمدعلي سيدنژاد، سيد محمد علي سيف‌زاده،

هاله سینکی، محمود شاددل بصير، ابراهيم شاكرى، لاله شاکری، تقى شامخى، على شاملومحمودی،

محمد شانه چى، حسین شاه حسینی، مریم شبانی، جواد شرف الدینی، شهلا شرکت، سعید شریعتی، محمد شريف، حجت الله شریفی، معصومه شفیعی، كاظم شكري، مازیار شکوری گیلچالان ،

الله وردى شمبورى، ماشا الله شمس الواعظين، احمد شهامت دار، حسن شهبازی، صابر شیخ لو،

احمد شيرزاد، مهدی شیرزاد، سعيد شيركوند، فیروزه صابر، هدي صابر، محمد صاحب محمدي،

محمد صادقی، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادى، رضا صدر، احمد صدري، سمیرا صدری، محمود صدري، باقر صدری نیا، مظفر صفري، مهدى صراف، فضل الله صلواتى، كيوان صميمى،

جليل ضرابي، على اشرف ضرغامى، فريدون ضرغامى، سید شهاب الدین طباطبائی، اعظم طالقانى، حسام طالقانى، طاهره طالقانى، نرگس طالقانى، اكبر طاهرى، بهروز طاهری، بهزاد طاهری،

رئوف طاهرى، سیامک طاهری، محمد طاهرى، امير طيراني، کیان ظهرابی، هما عابدی، آرزو عابدینی، وحید عابدینی، سید جعفر عباس زادگان، عباس عبدی، فيض‌اله عرب سرخي، روئین عطوفت،

جواد علائی، باقر علائی، علی علوی، عليرضا علوى تبار، محمدباقر علوى، رضا علیجاني،

على عليزاده نائينى، محمد جعفر عمادى، محمود عمرانى، على اصغر غروى، عليرضا غروى،

ماجد غروى، مسيح غروى، سعيد غفارزاده،محمد حسین غفارزاده، مسعود غفاري، على غفرانى،

مهدى غنى، فریده غیرت، محمدتقى فاضل ميبدى، مجتبی فتحی، باقر فتحعلی بیگی، مهدی فخرزاده، مرتضي فلاح، ارسلان فلاح حجت انصاری، مقصود فراستخواه، پویان فخرآیی، غفار فرزدى،

شهین فرزین پژوه، حسن فرح آبادی، فاطمه فرهنگ خواه، حسن فرهودی نیا، حسن فريد اعلم،

احمد قابل، هادى قابل، حسین قاضیان، عباس قائم الصباحی، خسرو قشقايى، ماهرو قشقايى، رحمانقلى قلى زاده، مهدي قلي‌زاده اقدم، عبدالحسین قمی زاده، عبدالمجيد قندى زاده،

نظام الدين قهارى، مصطفى قهرمانى، حجت الله قياسى، رحمان كارگشا، امیر حسین کاظمی،

مرتضى كاظميان، جعفر كامبوزيا، هادي كحال‌زاده، محسن كديور، منوچهر كديور، خسرو كردپور، مسعود كردپور، على كرمى، حامد کشانی، فریدون کشکولی، ناصر کمیلیان، پروين كهزادى،

الهه كولائي، يعقوب كوثرى، محمد كيانوش‌راد، بهناز كياني، بيژن گل افرا، فاطمه گوارایی،

علی اصغر گواهی، اکبر گنجی، مسعود لدنى، حسين لقمانيان، احسان مالکی پور، محمد تقى متقى، حسين مجاهد، محسن محققى، نرگس محمدي، نوشين محمدي، محمد محمدى اردهالى، فخرالسادات محتشمي پور، سيد على محمودى، احمد مدادی، فرید مدرسی، حسين مدني، سعيد مدنى،

ماشاءالله مديحى، مرضیه مرتاضی لنگرودی، فريد مرجائي، مصطفى مسكين، رضا مسموعى،

ضیا مصباح، ليلا مصطفوى، مصطفى مصطفوى، عباس مصلحى، محمد جواد مظفر، مهدي معتمدي مهر، احمد معصومي، بدرالسادات مفيدى، مرتضى مقدم، علی مقیمی، فهيمه ملتى، ابوذر ملکی،

عمار ملکی، کاظم ملکی، مجید ملکی، محمد ملکی، مصطفي ملكيان، علی ملیحی، احمد منتظرى،

سعيد منتظرى، قدرت منصوری، خسرو منصوريان، کیاندخت مهدوی، كيوان مهرگان، آمنه موسوی، سيدرضا موسوى سعادتلو، سید علی اکبر موسوی خوئینی، یوسف مولائی، على مومنى،

محمود مومنى، امير ميرخانى، سید سراج الدین میردامادی، وحيد ميرزاده، فرشته ناصرگيوه چى، حسن نراقى، امیر سعید نصراللهی، محمود نعيم پور، احمد نعمت زاده، جعفر نقمی، محمود نكوروح، امير نكوفر، محمد تقى نكوفر، سيد حميد نوحى، امیر حسین نوربخش، فخرالسادات نوربخش،

منوچهر نوربخش، صالح نيكبخت، غلامرضا نیک صفت ، احمد هادوی، محمد هادی هادیان،

هادى هادى زاده يزدى، فرید هاشمی، حمید هداوند، سيدهاشم هدايتي، خلیل هراتی، عليرضا هندى، احسان هوشمند، رسول ورپايى، منصور وفا، باقر ولى بيك، جليل ولى بيك، سجاد ویس کلاری،

اعظم ویسمه، رحيم ياورى، على فريد يحيايى، محمود يگانلي، كاظم يزدى، ابراهيم يزدى، حسن يوسفى اشكوري، حسن یوسفیان آرانی.