نامه به رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران

استاد گرامي جناب آقاي دكتر اعواني، رياست محترم انجمن حكمت و فلسفه ايران

سلام عليكم، با احترام به استحضار مي رساند: اين عضو انجمن حكمت و فلسفه ايران و استاديار رسمي قطعي گروه فلسفه و حكمت دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، از آغاز سال تحصيلي جاري، از جانب دانشگاه، دانشكده و گروه، به جهاتي كه تا كنون رسما اعلام نشده است، تحت فشار، تضييقات غير قانوني و نقض حقوق صنفي قرار گرفته؛ كه جديدترين نمونه آن نامه اي منسوب به اعضاي هيأت علمي گروه فلسفه است، كه به پيوست تقديم مي شود.

متأسفانه كوشش اينجانب براي تمكين نهادهاي مذكور به قانون تا كنون به جائي نرسيده است. با توجه به اينكه ظاهرا روند اقدامات انجام شده به سوي حذف كامل اينجانب از گردونه آموزش عالي كشور پيش مي رود، براي احقاق حقوق آكادميك و تضمين امنيت شغلي خود، از جنابعالی به عنوان رئيس معتبرترين مرجع فلسفي كشور، استمداد مي طلبم. با تشكر

محسن كديور

۸/۱۲/۱۳۸۵

رونوشت جهت استحضار:

رياست محترم دانشگاه تربيت مدرس

رياست محترم دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

مدير محترم گروه فلسفه و حكمت دانشگاه تربيت مدرس