اعتراض به تهاجم نظامی دولت اسرائیل به فلسطین و لبنان

به نام خدا

نزديک به دو هفته است که ارتش تجاوزگر اسرائيل به شکلی وحشيانه به نوار غزه و کشور لبنان حمله می‌کند و علاوه بر شهيدکردن صدها تن از مردم غيرنظامی اين دو منطقه زيرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی آنها را ويران ميسازد. وتوی قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل متحد توسط دولت آمريکا ، موضع غير قاطع سران گروه -۸ و سکوت برخی از کشورهای عربی منطقه نشان از توافق آمريکا و اسرائيل درمورد سرکوب جنبش‌ حماس و نيروهای مقاومت حزب‌الله در لبنان و تخريب زيرساخت‌های اين مناطق دارد و حاکی از توطئه‌ای گسترده تر در منطقه خاورميانه است.

ما امضاکنندگان اين بيانيه عمليات ضد بشری و جنايات جنگی دولت اسرائيل را که در تعارض با کنوانسيونهای جهانی است به شدت محکوم می‌کنيم و از دبيرکل سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل مصراً می‌خواهيم که تمامی مساعی خود را برای برقراری آتش بس فوری بدون قيد و شرط به کار ببرند و نسبت به مبادله اسيران و رسيدگی به جنايات جنگی حاکمان اسرائيل اقدام کنند.

۱/۵/۱۳۸۵

هاشم آقاجری، ناصر آملی، محمد آزادی، مسعود آقايی، حميد آصفی، طاهر احمدزاده، مهدی امينی زاده، اسدالله امينی ،حسين انصاری راد، يداله اسلامی، مصطفی ايزدی، بهزاد احمدی‌نيا، سامر آقايی، عباس ابوذری، هادی احتظاظی، حسن احمدی،حميد احراری، محسن احمدی، نعمت احمدی، مصطفی اخلاقی،‌ مرتضی اشفاق، حسن افتخاراردبيلی، جلال اقتداری،اعظم اکبرزاده،زهرا اکبرزاده، عليرضا اکبر زادگان، علی اکرمی، محمود امير احمدی، حجت انصاری، عمادالدين باقی، حيدرابراهيم بای‌سلامی، مجتبی بديعی، کمال الدين بازرگانی، پروين بختيار نژاد، اکبر بديع زادگان، رحمت الله برهانی، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نويد بازرگان، محمد بسته نگار، مهدی بسته‌نگار، محمدحسين بنی اسدی، عماد بهاور، محمد بهزادی، حميد بهشتی، محمد بهفروزی، صفا بيطرف، مختار باطولی، روح‌اله باقرآبادی، ايرج باقرزاده، حسين پايا، مسعود پدرام، عباس پوراظهری، رضا پويان، محمود پيش بين، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان،سيدمصطفی تاج زاده، عبدالرضا تاجيک، هادی تفنگچی، عباس تاج‌الدينی، حميد تاجرنيا، مصطفی تنها، رضا تهرانی، سارا توسلی، عبدالله توسلی، غلامعباس توسلی، محمد توسلی، محمدرضا توسلی، محمدعلی توفيقی، خالد توکل، محمد توکل، مجيد تولائی،مجيد جابری، حميدرضا جلائی پور، جلال جلالی زاده، عباس جنگی،مجتبی جهانی، مجيد حاجی بابائی، رضا حاجی، بهمن حافظی، سعيد حجاريان، طه حجازی، حسين حريری، حميدحسامی، بهزاد حق پناه، علی حکمت، ابوالفضل حکيمی، عبدالکريم حکيمی، مجيد حکيمی، محمد رضا حمسی، محمدحيدری، حميد حديثی، جعفر خائف، هادی خانيکی، محمد خطيبی، ابراهيم خدادادی، امير خرم، محمدحسين خليلی اردکانی، ابراهيم خوش سيرت سليمی، اسماعيل خوش محمدی، هوشنگ خيرانديش،محمدعلی دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر، محمدمهدی دانشيان، محمود درد کشان، سعيد درودی، محمود دل آسايی، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانی، پروين دخت دفتری، فريبا داودی مهاجر، ابراهيم دينوی، فاطمه راکعی، امير رزاقی، محمد صادق ربانی، تقی رحمانی، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايی، احد رضائی، اصغر رضائی،

بيوک رضائی، عبدالعلی رضائی، بهمن رضا خانی، سعيد رضوی فقيه، حسين رفيعی، عبدالله رمضان‌زاده، مهدی رهنما، رضا رئيس طوسی، فياض زاهد، جمال زره ساز،علی زرين، محمد ابراهيم زمانی، پرويز زندی نيا، احمد زيدآبادی، محمد رضا زهدی، عليرضا ساريخانی، احمد ساعی، نسرين ستوده، عزت الله سحابی، فريدون سحابی، هاله سحابی، عيسی سحر خيز، محمد سرچمی، سعيده‌ سعيدی، عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانيه، سيدمحمدعلی سيف‌زاده، محمدعلی سيدنژاد، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاکری، تقی شامخی، علی شاملو، محمد شانه چی، حسين شاه حسينی، سعيد شريفی، محمد شريف، جواد شرف‌الدينی، کاظم شکری، الله وردی شمبوری، محمود شمس الواعظين، احمد شهامت دار، احمد شيرزاد، سعيد شيرکوند، فيروزه صابر، هدی صابر، محمد صاحب محمدی، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادی، رضا صدر، احمد صدری، محمود صدری، لطيف صفری، مهدی صراف، عباس صفائی‌فر، فضل الله صلواتی، کيوان صميمی، جليل ضرابی، علی اشرف ضرغامی، فريدون ضرغامی، اعظم طالقانی، حسام طالقانی، طاهره طالقانی، نرگس طالقانی، اکبر طاهری، رئوف طاهری، محمد طاهری، امير طيرانی، جمشيد عزيزی، سيد جعفر عباس زادگان، کريم عابدينی، حسن عرب زاده، محمد عطريانفر، فيض‌اله عرب سرخی، روئين عطوفت، علی علوی، عليرضا علوی تبار، محمدباقر علوی، رضا عليجانی، علی عليزاده نائينی، محمد جعفر عمادی، محمود عمرانی، فريدون عموزاده خليلی،

علی اصغر غروی، عليرضا غروی، ماجد غروی، مسيح غروی، سعيد غفارزاده، مسعود غفاری، علی غفرانی، مهدی غنی، محمدتقی فاضل ميبدی، نادره فتورچی، مرتضی فلاح، ارسلان فلاح، ابراهيم فتاحی، مقصود فراستخواه، مهدی فخرزاده، غفار فرزدی، حسن فريد اعلم، هادی قابل، خسرو قشقايی، ماهرو قشقايی، مهدی قلی‌زاده اقدم، رحمانقلی قلی زاده، عبدالمجيد قندی زاده، محمد قوچانی، نظام الدين قهاری، عباس قائم الصباحی، عبدالحسين قمی‌زاده، مصطفی قهرمانی، حجت الله قياسی، رحمان کارگشا، اسداله کارشناس، مرتضی کاظميان، جعفر کامبوزيا، محسن کديور، منوچهر کديور، جميله کديور، خسرو کردپور، مسعود کردپور، علی کرمی، عليرضاکرمانی، حسن کسمايی، هادی کحال‌زاده، فاطمه کمالی، احمدسرايی، الهه کولائی، محمد کيانوش‌راد، ناصر کميليان، پروين کهزادی، يعقوب کوثری، بهناز کيانی، بيژن گل افرا، فاطمه گوارايی، مسعود لدنی، حسين لقمانيان، مجتبی لطفی، فريده ماشينی، سعيد متقی، رجبعلی مزروعی، حسين مجاهد، علی مومنی، محمود مومنی، محمد تقی متقی، محسن محققی، نرگس محمدی، محمد محمدی اردهالی، فخرالسادات محتشمی پور، سيد علی محمودی، حسين مدنی، سعيد مدنی، فريد مرجائی، ماشاءالله مديحی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، مصطفی مسکين، رضا مسموعی، ليلا مصطفوی، مصطفی مصطفوی، عباس مصلحی، محمد جواد مظفر، مهدی معتمدی مهر، احمدمعصومی، علی‌اکبر معين‌فر، اصغر معين فر، نوشين محمدی، ضياء مصباح، ياسر معصومی، بدرالسادات مفيدی، مرتضی مقدم، فهيمه ملتی، مصطفی ملکيان، احمد منتظری، سعيد منتظری، خسرو منصوريان، کيوان مهرگان، سيدرضا موسوی سعادتلو، امير ميرخانی، وحيد ميرزاده، الله کرم ميرزايی، فرشته ناصرگيوه چی، حسن نراقی، محمود نعيم پور، علی اکبر نجفی، محمود نکوروح، امير نکوفر، محمد تقی نکوفر، سيد حميد نوحی، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، صالح نيکبخت، هادی هادی زاده يزدی، ناصر هاشمی، سيدهاشم هدايتی، عليرضا هندی، احسان هوشمند، اکبر والی، رسول ورپايی، باقر ولی بيک، جليل ولی بيک، رحيم ياوری، علی فريد يحيايی، محمود يگانلی، کاظم يزدی، ابراهيم يزدی، حسن يوسفی اشکوری، رضا يوسفيان.