فهرست نقدهای منتشر شده در مورد کتاب”نظريه هاي دولت در فقه شيعه ”

استاد محمد مجتهد شبستري

در مصاحبه جريانهاي سياسي ديني ايران و فقدان عقلانيت فلسفي

هفته نامه جامعه مدني، شماره۲۴، اسفند۱۳۷۹، ص۷و۶

حسين جوان آراسته

دولت در فقه شيعه و نظريات فقهي خود ساخته، [به بهانه نقد پايان نامه محمد كاظم جعفري]، فصلنامه راهبرد، شماره۱۸، زمستان۱۳۷۹، ص۲۱۴-۲۰۷

نگاهي به کتاب نظريه هاي دولت در فقه شيعه

نوشته ميزرا الخويدي، الشرق الاوسط، ۱۱ نوامبر ۲۰۰۰

بيروت‌، دارالجديد، ۲۰۰۰

نگاهي به کتاب نظريه هاي دولت در فقه شيعه

نوشته ميزرا الخويدي، الشرق الاوسط، ۱۱ نوامبر ۲۰۰۰

بيروت‌، دارالجديد، ۲۰۰۰

نقد کتاب نظ‌ريات‌ الحكم‌ فی الفقه‌ الشيعی ‌، بحوث فی ‌ ولايه الفقيه‌

روزنامه‌ حيات نو،۱۴ تير ۷۹، ص‌ ۸

روزنامه‌ بهار، ۴ مرداد ۷۹، ص‌ ۸

روزنامه‌ همشهری ‌، ۱۲ مرداد ۷۹، ص‌ ۹

سعيد رضوي فقيه

، بررسي نظريه هاي دولت در فقه شيعه، روزنامه بهار، ۲۸تير ۷۹، شماره۵۷، ص۸

آيت الله محمد هادي معرفت

در مقاله تبيين مفهومي ولايت مطلقه فقيه، فصلنامه حكومت اسلامي

شماره۱۵ بهار۷۹،‌ص۱۲۴-۱۲۳

امضاء محفوظ -مدير مسئول : حسن رحيم پور ازغدي

نظريه دولت در فقه شيعه‌ (۱) ، كتاب نقد، شماره۸، پائيز۷۷ ، ص۶۵-۴

نصرالله صالحي

نه نظريه دولت درفقه شيعه ، فصلنامه گفتگو، شماره۲۰ تابستان۱۳۷۷ ، ص۱۶۴-۱۵۷

حسينعلي رحمتي

، لزوم تدوين نظام سياسي اسلام ، روزنامه اطلاعات ، شماره۲۱۳۵۰ ، ۱۱خرداد ۱۳۷۷ص۶

معصومه علي اكبري

بررسي نظريه هاي دولت درفقه شيعه ، در هفته نامه جهان كتاب ، شماره ۵۶-۵۵ ، ارديبهشت ۷۷ ، ص۲۹-۲۸

اسدالله بادامچيان

ليبرال كيست ؟ روزنامه رسالت ،‌ ۲۶ فروردين۷۵، مصاحبه با روزنامه اخبار ۱۵ ارديبهشت۷۵ [نقد مقالات هفته نامه بهمن]

امضاء محفوظ-مدير مسئول : مسيح مهاجري

راهبرد راه به كجا مي برد ؟

نقد مقاله راهبرد، روزنامه جمهوري اسلامي ، شماره۴۵۱۵ ، ۵دي ۱۳۷۵