تدريس در دانشگاه ويرجينيا

تدريس در دانشگاه ويرجينيا

محسن كديور اواسط شهريور ماه جاري به عنوان استاد مدعو مطالعات ديني، روانه دانشگاه ويرجيناي آمريكا شد. دانشگاه ويرجينيا در سال ۱۸۱۹ توسط توماس جفرسون تأسيس شده است.

در دانشگاههاي غرب، علوم اسلامي (از جمله فلسفه و كلام اسلامي) زيرمجموعه گروه مطالعات ديني است. در بین دانشگاههاي دنيا، گروه مطالعات ديني دانشگاه ويرجينا، یکی از معتبرترين رتبه های بين المللي را داراست. در اين گروه قوي ترين دين شناسان مسيحي، يهودي، مسلمان، بودائي و هندو عضويت دارند.

سرشناس ترين اساتيد ايراني حوزه مطالعات اسلامي در دانشگاههاي آمريكا و اروپا، پروفسور سيد حسين نصر (استاد ثابت كرسي اسلام شناسي دانشگاه جرج واشينگتن) و دكتر عبدالكريم سروش (استاد مدعو) مي باشند.

تدريس كديور در اين دانشگاه، به مدت يك سال تحصيلي، در حوزه فلسفه سياسي اسلام و فلسفه ابن سينا و فارابي مي باشد.

اين دومين فرصت مطالعاتي كديور است. وي پيش از اين دو نيمسال تحصيلي مهمان برنامه فقه اسلامي دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد بوده است.

نخستين كتاب كديور به زبان انگليسي مراحل نهائي تدوين را مي گذراند و سال آينده منتشر خواهد شد.

خبر موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، ۴ مهر ۱۳۸۷

——————-

در اتباط با همین موضوع:

شهرومد امروز، ۳۱ شهریور ۸۷، شماره ۶۴، صفحه ۱۴

ریشه در این خاك است، روزنامه کارگزاران، شماره ۶۲۲ ، ۵ آبان ۱۳۸۷