ادله توقیف روزنامه هم میهن

دفاعيات کرباسچي در دادگاه هم ميهن

(روزنامه اعتماد، ۱۳ شهریور ۸۶ ، صفحه ۶)

پنجمين جلسه بازپرسي روزنامه توقيف شده هم ميهن به مديرمسوولي غلامحسين کرباسچي صبح روز گذشته در شعبه دوم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت برگزار شد. سيدمحمود عليزاده طباطبايي وکيل مدافع کرباسچي با اعلام اين مطلب در اين خصوص گفت؛ اولين اتهام تفهيم شده به مديرمسوول روزنامه هم ميهن مربوط به مقاله يي از دکتر علي مطهري فرزند شهيد مطهري بود که در آن آورده شده بود که به نظر مي رسد در برخي پرونده هاي اقتصادي فشارهايي به قوه قضائيه وارد مي شود که قضات نمي توانند نسبت به اين پرونده اتخاذ تصميم کنند، که اين مطلب «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» و «افترا به دستگاه قضايي» عنوان شد.وکيل مدافع روزنامه هم ميهن تصريح کرد؛ در جلسه بازپرسي ما توضيح داديم که اولاً رسيدگي به اتهام نشر اکاذيب نيازمند شاکي خصوصي است، ثانياً اينکه هيچ افترايي در اين مطلب عنوان نشده است. ضمن اينکه نگارنده مطلب نيز تحت تعقيب قضايي قرار نگرفته که روزنامه هم ميهن بخواهد به خاطر اين مقاله تحت تعقيب قرار گيرد.عليزاده طباطبايي دومين اتهام کرباسچي را «تشويق و تحريص افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالي عليه منافع، حيثيت و امنيت جمهوري اسلامي ايران» و «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» از طريق چاپ بيانيه دفتر تحکيم وحدت عنوان کرد. وي گفت؛ در جلسه بازپرسي اعلام کرديم که اولاً رسيدگي به اتهام نشر اکاذيب به شاکي خصوصي نياز دارد، ثانياً دفتر تحکيم وحدت به خاطر بيانيه منتشر شده تحت تعقيب قضايي قرار نگرفته که چاپ کننده اين بيانيه که روزنامه هم ميهن است تحت تعقيب قرار گيرد.وکيل مدافع روزنامه هم ميهن سومين اتهام موکلش را «توهين به مقامات» از طريق انتشار مقاله يي از رسول جعفريان عنوان کرد و گفت؛ در اين مقاله آمده بود که يکي از بزرگان کشور گفته است خيلي از بزرگان مملکت از او مي خواهند برايشان استخاره کند. نگارنده مقاله نيز با استناد به اين گفته، در مقاله خود آورده که نمي توان کشور را با استخاره اداره کرد. عليزاده طباطبايي ادامه داد؛ درخصوص اين اتهام انتسابي نيز ما توضيح داديم که اولاً مشخص نيست به کدام يک از مقامات توهيني صورت گرفته است، ثانياً نگارنده مقاله نيز به خاطر نوشتار خود با تشکيل پرونده يي مواجه نشده است که روزنامه هم ميهن به خاطر آن پايش به دادسرا کشيده شود. وي چهارمين اتهام کرباسچي را «توهين به دستگاه قضايي» به خاطر انتشار اظهارات محسن کديور اعلام کرد و گفت؛ کديور در مصاحبه يي اعلام کرده بود که نمي توان افراد را به خاطر عقيده و نظراتي که دارند محاکمه کرد که اين گفته، توهين به دستگاه قضايي تلقي شده است. ما در جلسه بازپرسي اعلام کرديم که در اظهارات ايشان اصولاً اشاره يي به قوه قضائيه نشده است، ضمن اينکه کديور هم به خاطر اين اظهارات تحت تعقيب قرار نگرفته است که روزنامه هم ميهن بخواهد به خاطر انتشار اين اظهارات تحت تعقيب قرار گيرد.طباطبايي ضمن انتقاد از اطاله دادرسي در پرونده اين روزنامه گفت؛ پرونده اين روزنامه در اختيار شعبه و دادياري قرار گرفته که به ده ها پرونده سنگين اقتصادي و امنيتي رسيدگي مي کند و وقت چنداني براي رسيدگي به پرونده هاي مطبوعاتي ندارد. به همين خاطر ما در ملاقاتي که با دادستان تهران داشتيم اين موضوع را مطرح کرديم که اميدواريم نتيجه بخش باشد.عليزاده طباطبايي به مهر گفت؛ ما از رئيس قوه قضائيه مي خواهيم همان طور که ايجاد تسهيلاتي براي رسيدگي به پرونده هاي مطبوعاتي را وعده داده اند، تمهيداتي اتخاذ کنند تا هرچه سريع تر به پرونده روزنامه هم ميهن و ساير مطبوعات رسيدگي شود.به گفته وي جلسه بازپرسي بعدي رسيدگي به اين پرونده ۲۶ شهريور برگزار مي شود.

* * *

دو اتهام جالب‌توجه در پرونده «هم‌میهن»: انتشار مقالاتی از وابستگان جناح حاكم!

سایت نوروز، ۱۲ شهریور ۸۶

نوروز: پنجمین جلسه بازپرسی روزنامه توقیف شده «هم میهن» به مدیر مسئولی «غلامحسین کرباسچی» روز دوشنبه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نوروز، نكته جالب در مورد اتهامات مطرح‌شده علیه كرباسچی، درج مقالاتی از دو نویسنده وابسته به جناح محافظه‌كار، یعنی «علی مطهری» و «رسول جعفریان»، است كه مقالات آنها حتی در رسانه‌های تندرو وابسته به جناح حاكم (نظیر «كیهان» و سایت «بازتاب») نیز درج می‌شود.

بنابر توضیحاتی كه «سید محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع کرباسچی درباره محتوای این جلسه داده، اولین اتهام تفهیم شده به مدیر مسئول روزنامه «هم‌میهن» مربوط به مقاله‌ای از علی مطهری، فرزند شهید مطهری بود که در آن آورده شده بود که به نظر می‌رسد در برخی پرونده های اقتصادی فشارهایی به قوه قضائیه وارد می‌شود که قضات نمی‌توانند نسبت به این پرونده اتخاذ تصمیم کنند، که این مطلب «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «افترا به دستگاه قضایی» عنوان شد.

اتهام دیگر كرباسچی، «توهین به مقامات» از طریق انتشار مقاله‌ای از رسول جعفریان بوده است. در این مقاله آمده بود که یکی از بزرگان کشور (احمدی‌نژاد) گفته است که خیلی از بزرگان مملکت از او می‌خواهند برایشان استخاره کند. نگارنده مقاله نیز با استناد به این گفته، در مقاله خود آورده که نمی‌توان کشور را با استخاره اداره کرد.

دیگر اتهامات روزنامه «هم‌میهن» مربوط به انتشار اظهاراتی از دكتر محسن كدیور در دفاع از دانشجویان بازداشتی و نیز بیانیه دفتر تحكیم وحدت در این‌باره بوده است

* * *

در جلسه بازپرسی هم‌میهن چه گذشت؟

سایت آفتاب ، دوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۸۶ ساعت ۱۷:۲۲

آفتاب: هفتمین جلسه بازپرسی مدیرمسوول روزنامه توقیف‌شده «هم‌میهن» در شعبه دوم بازپرسی دادسرای كاركنان دولت، برگزار و «غلامحسین كرباسچی» به اتهامات مطرح شده در این جلسه پاسخ گفت.

«محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع کرباسچی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با بیان این مطلب اظهار داشت: صبح روز دوشنبه هفتمین جلسه بازپرسی كرباسچی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای كاركنان دولت، برگزار و چهار مورد اتهامی مطرح شد.

وی با بیان این‌كه شاكی موارد مطرح شده در این جلسه مدعی‌العموم بود گفت: عنوان سه مورد اتهام مطرح‌شده، نشراكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و یك مورد آن توهین و افترا به قوه قضاییه بود.

وی در مورد اتهام توهین و افترا به قوه قضاییه تصریح كرد: این اتهام در مورد سخنان كدیور نسبت به اخراج وی از دانشگاه بود.

علیزاده طباطبایی، موارد اتهام نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را اظهارات رسول جعفریان، مقاله‌ای از دكتر علی مطهری و اطلاعیه دفتر تحكیم وحدت بیان كرد.

وكیل مدافع روزنامه توقیف‌شده «هم‌میهن» گفت: درجلسه امروز توضیح داده شد كه نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع ماده ۶۹۸ نیاز به شاكی خصوصی دارد و مدعی‌العموم نمی‌تواند در این مورد به طرح شكایت بپردازد؛ این در حالی است كه در هیچ یك از موارد مطرح‌شده شاكی خصوصی وجود ندارد.

وی با بیان این‌كه هیچ دلیلی بر كذب بودن این اظهارات ارایه نشده بود، گفت: غلامحسین كرباسچی اتهامات مطرح‌شده در جلسه امروز را نپذیرفت. دفاعیات در این جلسه از سوی موكل و اینجانب صورت گرفت و ۲۶ شهریورماه برای برگزاری جلسه بعد تعیین شد.