دیدار با تشکل های دانشجویی

• ديدار با اعضاي ‌انجمن‌ اسلامي دانشجويان ‌دانشگاه ‌تهران

۴ تیر ۱۳۸۶ ، خبرگزاری های ایلنا و ایسنا

اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با ابراز همدردي با کدیور به دليل حذف از دانشگاه تربيت مدرس، از كنار گذاشتن استادان نوانديش ديني از عرصه دانشگاهي كشور انتقاد كردند.

• دیدار با اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت

۱ تیر ۱۳۸۶ خبرگزاری های ایلنا و ایسنا

اساتيد را به بهانه دگرانديشي و انتقاد قانوني آن هم خارج از دانشگاه، اخراج مي‌‏كنند اما براي ظاهرسازي كرسي نظريه‌‏پردازي تاسيس يا مي‌‏گويند راديو گفت‌ و گو در اختیار شماست.