ديدار با اعضاي ‌انجمن‌ اسلامي دانشجويان ‌دانشگاه ‌تهران

/ديدار انجمني‌‏هاي دانشگاه تهران و علوم پزشكي با كديور/

كديور:

جريان روشنفكري ديني داراي مخاطب، پيرو مذهب علوي و با سابقه انقلابي است

تهران- خبرگزاري كار ايران

تعدادي از اعضاي شوراي مركزي و شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در ديداري با «محسن كديور»، با ابراز همدردي با وي به دليل محروميت از تدريس در دانشگاه تربيت مدرس، از كنار گذاشتن استادان نوانديش ديني از عرصه دانشگاهي كشور انتقاد كردند.

به گزارش خبرنگار “ايلنا”، در ابتداي اين ديدار «حسين نقاشي»، دبير اين انجمن با ابراز تاسف از حذف محسن كديور و ساير استادان دگرانديش ديني از دانشگاه‌‏ها، گفت: لطمه‌‏هاي چنين برخوردي به دانشگاه و جامعه در سال‌‏هاي بعد، خود را نشان خواهد داد.

وي دين‌‏باوري, عدالت‌‏طلبي و دموكراسي‌‏خواهي را سه ويژگي انجمن‌‏هاي اسلامي برشمرد و تصريح كرد: ما معتقديم آموزه‌‏هاي اجتماعي دين، راهگشاي زندگي اجتماعي است و اعتقاد به تساهل و دين رحماني، ما را از بنيادگرايان و نيروهاي غيرديني متمايز مي‌‏كند. همچنين معتقديم كه دين در عرصه اجتماعي توانايي پاسخگويي به نيازهاي انسان را دارد.

نقاشي درباره «عدالت‌‏طلبي» به عنوان يكي از ويژگي‌‏هاي اساسي انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان، گفت: عدالت بايد در عرصه سياسي, قضايي و اجتماعي به طور توامان پيگيري شود و غفلت از تحقق عدالت در هر يك از اين عرصه‌‏ها منجر به بروز عدالت نخواهد شد بلكه پوپوليسم به بار مي‌‏آورد.

وي، دموكراسي را بهترين شيوه ساماندهي جوامع در عصر حاضر دانست و اظهار داشت: نقد به حاكمان و حتي عزل آنان از طريق استقرار الگوي دموكراسي، امري ساده و سهل‌‏الوصول است كه استقرار آن تناقضي با رويكردهاي ديني به زندگي اجتماعي ندارد.

نقاشي در ادامه به انتقادات از فضاي ايجادشده در دانشگاه‌‏ها پرداخت و خاطرنشان كرد: قبل از روي كارآمدن دولت نهم هنگام انتخابات در شعارهايش از قبيل« ساماندهي وضعيت معيشتي مردم», «عدالت‌‏طلبي», «پول نفت را بر سفره مردم آوردن» چيزي درباره رويكردهاي اجتماعي خود نمي‌‏گفت اما مشخص بود كه نيروهاي تئوريك اين جريان ريشه در جايي ديگر دارند.

دبير انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، تصريح كرد: احضار دانشجويان به كميته انضباطي و دادگاه و مطرح كردن انقلاب دوم فرهنگي، در اين جهت بود كه فضاي دانشگاه‌‌‏ها را تحت تاثير قرار دهند و فعاليت در انجمن اسلامي براي دانشجويان پرهزينه و سخت شود.

وي خطاب به كديور، گفت: طرح مباحث روشنفكري ديني از سمت شما، دكتر آقاجري و دكتر سروش و ساير نوانديشان ديني فضاي دانشگاه را به سمتي پيش برد كه كساني پنداشتند روشنفكري ديني رقيب گفتمان آنهاست. آنها بعد از دوم خرداد حساس‌‏تر شدند و به اين نتيجه رسيدند كه طرح‌‏هاي اين‌‏چنيني پايه‌‏هاي قدرت آنان را متزلزل مي‌‏كند.

نقاشي تصريح كرد: طرح بعضي مباحث از سوي شما در برخي نشريات، از جمله نشريه «مدرسه»، باعث افزايش فشارها به شما شد.

وي با اشاره به اينكه عده‌‏اي در داخل كشور نگاه يكه‌‏سالاري به دين و مفاهيم ديني دارند كه در مقابل نگاه روشنفكرانه ديني و ارايه قرائت‌‏هاي گوناگون از دين قرار دارد، اظهار داشت: نتيجه اين تقابل حذف ساير روشنفكران ديني و عرفي بود.

نقاشي گفت: ما خواهان استقلال آكادميك دانشگاه‌‏ها و البته آزادي آكادميك هستيم اما اگر با دانشگاه‌‏ها يكه‌‏سالارانه و بخشنامه‌‏اي برخورد شود، رسيدن به اين شرايط شايد غيرممكن باشد.

وي افزود: اگر آزادي آكادميك در دانشگاه‌‏ها وجود داشت، هيچ‌‏وقت اعضاي يك گروه علمي در دانشگاهي مثل تربيت مدرس خواهان عدم حضور فردي مثل جنابعالي نمي‌‏شد كه اين اتفاق جاي تاسف دارد.

نقاشي در پايان گفت: درباره دولت نهم ديگر مصاحبه و بيانيه جواب نمي‌‏دهد و به نظر مي‌‏رسد در برخي موارد استفاده از حقوق مدني و تجمع‌‏هاي اعتراض‌‏آميز بتواند پاسخي براي رندي‌‏هاي دولتمردان دولت نهم باشد و متاسفيم كه دولت نهم اين دولت به افكار عمومي اهميتي نمي‌‏دهند.

به گزارش خبرنگار “ايلنا”، در ادامه اين ديدار «محمد منصوري»، دبير انجمن اسلامي دانشگاه پرديس قم دانشگاه تهران اظهار داشت: براي رسيدن به هر هدف اجتماعي و فرهنگي و هر سود و منفعتي، هزينه لازم است. اين اتفاقي كه براي دكتر كديور رخ داده است، براي ما دردناك است اما آقاي كديور بايد خوشحال باشند كه در راه رشد و اعتلاي جامعه هزينه مي‌‏دهند.

وي با بيان اينكه دولت نهم توهم توطئه را تئوريزه كرده است، گفت: اين جريان هر كجا كه به ناكامي برمي‌‏خورد, سعي مي‌‏كند با جا انداختن تئوري توطئه آن را توجيه كند. در حوزه معرفت و دانشگاه هم كه كم مي‌‏آورند، مي‌‏گويند اين اساتيد حرفشان مال خودشان نيست و از خارج پول مي‌‏گيرند.

منصوري خطاب به كديور اظهار داشت: ما از تلاش‌‏هاي جنابعالي براي استقرار نظام جمهوري اسلامي شنيده‌‏ايم. وقتي شما محكم بايستيد، ما هم اميدوار مي‌‏شويم.

«پدرام قدرتي»، دبير سياسي انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران نيز كه در اين ديدار حاضر بود، گفت: برخوردهاي صورت‌‏گرفته در دانشگاه‌‏ها در راستاي سياست‌‏هاي شكست‌‏خورده سال‌‏هاي نه‌‏چندان دور است و عاملان آن به دنبال ايجاد ركود در فضاي دانشگاه‌‏ها هستند و اگر حرفي زده شود كه در نقد حكومت باشد، حذف مي‌‏شود.

وي افزود: برخورد با نهادها و اساتيد روشنفكر، برخورد با كل روشنفكري ديني است و همه بايد خودشان را در اين زمينه ضربه‌‏خورده بدانند و ما فكر مي‌‏كنيم در اين راستا برخوردي هم با ما صورت گرفته است.

قدرتي اظهار داشت: با اين قبيل برخوردهاي اقتدارگرايان، اتحاد ميان نيروهاي دگرانديش بيشتر مي‌‏شود و براي رسيدن به اهداف مشترك، هم‌‏جهتي بيشتري ميان آنها به وجود مي‌‏آيد و از اين جهت برخوردهاي صورت‌‏گرفته گام مثبتي بوده است.

وي با اشاره به اينكه تضييع حقوق شهروندي محكوم است، گفت: گويي دولت نهم تئوري‌‏هاي موجود براي اداره مملكت را قبول ندارد و معلوم نيست كه چگونه مي‌‏خواهد با ناديده گرفتن اموري چون حقوق شهروندي جامعه را اداره كند.

«قنبري»، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران نيز در اين جلسه گفت: اين يك حقيقت تاريخي است كه هر وقت به تساهل رسيديم، به پيشرفت نزديك مي‌‏شويم و هر وقت به استبداد و تحمل نكردن ديگران رسيديم، جامعه دچار ركود شده است.

وي افزود: متاسفانه جامعه ما به اين درد گرفتار شده است كه عبرت جلوي چشم ماست اما آن را نمي‌‏بينيم.

ديدار با اعضاي ‌انجمن‌ اسلامي دانشجويان ‌دانشگاه ‌تهران
قنبري تصريح كرد: من به عنوان يك شاگرد مي‌‏گويم جناب كديور شما تنها نيستيد. اين يك آفت براي جامعه روشنفكري ماست كه روشنفكران ما در شرايط فشار كنار مي‌‏كشند، ان‌‏شاءالله كه شما اين‌‏گونه نباشيد.

«عباسي‌‏نژاد»، از ديگر اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه تهران گفت: بعد از روي كار آمدن دولت نهم گروهي خود را تنها داعيه‌‏دار تفكر اسلامي مي‌‏داند، اگر عقب‌‏نشيني كنيم، بر ما و جامعه مشتبه مي‌‏شود كه تفكر اسلامي يعني همين.

وي افزود: دكتر كديور و امثال وي بايد داعيه‌‏دار پرچم اصول انقلاب باشند تا انقلاب به بيراهه نرود.

«گيلاني»، دبير سياسي دانشكده كشاورزي كرج نيز در ديدار با محسن كديور اظهار داشت: يك فعال سياسي گفته است «استبداد زماني به وجود نمي‌‏آيد كه ما خود را حق بدانيم، زماني پيش مي‌‏آيد كه ديگران را حق ندانيم.»

به گزارش خبرنگار “ايلنا”، در اين ديدار «محسن كديور» نيز گفت: اگر براي من مشكلي ايجاد شود اما فكري درست ادامه بيابد، مي‌‏توان همه مشكلات را به جان خريد.

وي درباره حذفش، توضيح داد: جريان بنيادگرا با چهره‌‏هاي تئوري‌‏پرداز خود در موسسات به اصطلاح‌ پژوهشي در قم اسلام نوانديش را حذف كرد.

كديور گفت: فشارهاي وارده بر من به خاطر مسائل خارج از دانشگاه و مطالب منتشرشده از من بود و به همين دليل مورد محدوديت‌‏هايي در داخل دانشگاه قرار گرفتم.

وي افزود: تمام متن‌‏هاي درسي كلاس‌‏هاي من ضبط و سپس پياده شده است و مسوولان نمي‌‏توانند ذره‌‏اي به آنها خدشه وارد كنند. به واقع آنها مي‌‏گويند كسي كه مي‌‏خواهد استاد دانشگاه ما باشد، به طور حتم بايد مثل ما باشد، نه منتقد ما.

اين استاد فلسفه اسلامي با طرح اين سوال كه اگر دانشگاه و حوزه جاي بحث آزاد نباشد، پس كجا امكان بحث آزاد وجود دارد، اظهار داشت: آقايان به من مي‌‏گويند اگر از آنچه در مقالات خود آورده‌‏ايد، ابراز انزجار كنيد، مي‌‏توانيد به دانشگاه برگرديد. من هم جواب دادم به تك تك آنچه گفته‌‏ام اعتقاد دارم. چند بار به من پيغام دادند اگر از اين موارد كه در كتاب‌‏ها و مقالات اخير خود نوشته‌‏ايد دست برداريد، مي‌‏توانيد زندگي آكادميك خود را ادامه بدهيد اما تمام شرافت و هويت من همين كتاب‌‏ها و گزاره‌‏هايي است كه درست يا غلط به آنها رسيده‌‏ام و اگر كسي آنها را عالمانه نقد كند و من به غلط بودن آنها برسم، حاضرم آنها را پس بگيرم.

كديور با اشاره به بي‌‏توجهي و حذف كساني كه در پي‌‏ريزي انقلاب و استقرار آن نقش داشته‌‏اند، اظهار داشت: حاج آقا حسن قمي طباطبايي كه چندي پيش فوت كردند، به اندازه عمر من در قبل از انقلاب زحمت كشيدند و بعد از انقلاب هم كه در حصر بودند. ايشان كسي بود كه هم‌‏صدا با امام خميني و آيت‌‏الله محلاتي در سال ۴۲ عليه شاه فرياد زدند اما تنها پس از فوت ايشان، به پاس خدماتش در قبل از انقلاب نزديك‌‏ترين قبر به مرقد امام رضا(ع) را به ايشان دادند.

وي گفت: در دانشگاه‌‏هاي ما افرادي مثل «ناصر كاتوزيان» بودند كه به نظر من يكي از بهترين پيش‌‏نويس‌‏هاي قانون اساسي را نوشت اما ايشان هم ۱۱ سال خانه‌‏نشين بودند.

استاد سابق دانشگاه تربيت مدرس تصريح كرد: امروز كساني عليه اساتيد انقلابي تصميم مي‌‏گيرند كه در عمرشان حتي يك ثانيه هم جبهه نبوده‌‏اند.

وي با اشاره به طرح انتخابي شدن روساي دانشگاه‌‏ها و دانشكده‌‏ها در دوران اصلاحات، گفت: دانشگاه‌‏ها مستعدترين مكان براي پذيرش دموكراسي هستند و اگر از نظر آنها اساتيد دانشگاه شعور انجام اين كار را ندارند، پس كدام بخش جامعه مي‌‏تواند در مقدرات خود مشاركت جويد.

كديور افزود: هم‌‏اكنون برخي افرادي كه رييس دانشگاه‌‏ها و دانشكده‌‏ها هستند، به‌‏جز قرابت نسبي و سببي، هيچ خصلتي به لحاظ علمي براي مديريت امور دانشگاه‌‏ها ندارند.

استاد سابق دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به خطبه دوم نهج‌‏البلاغه، گفت: امام علي(ع) در اواخر اين خطبه زمان مبعوث شدن پيامبر(ص) را توصيف مي‌‏كند. امام علي (ع) مي‌‏گويد در دوران جاهليت ما در سرزميني زندگي مي‌‏كرديم كه دو ويژگي داشت؛ يكي بر دانشمندان لجام زده و دهانشان را بسته بودند و ديگر آنكه جاهلان را اكرام مي‌‏كردند و بر صدر مي‌‏نشاندند. در چنين جامعه‌‏اي هزينه سخن گفتن بالا مي‌‏رود و براي اساتيد دانشگاه هم صرف نمي‌‏كند كه سخن بگويند و به من هم توصيه مي‌‏كنند تا كجا مي‌‏خواهي ادامه بدهي.

وي با اشاره به فرمايش ديگري از حضرت علي (ع) در كتاب غرر الحكم و درر الكلم، گفت: در اين كلام اميرالمومنين(ع) براي زوال دولت‌‏ها به چهار امر استدلال مي‌‏كنند. تضييع حقوق و زيرپا نهادن مباني و قواعد اساسي در جامعه از جمله ضايع كردن كرامت انساني و آبروي انساني و اينكه دين وسيله باشد نه هدف نهايي»، «تمسك به خودپسندي و خودخواهي» و اينكه «مسائل پيش پا افتاده جاي مسائل اصلي را بگيرد» مثل اينكه بعد از ۲۰ سال مهمترين مساله جامعه اين باشد كه آيا در شرايط خارج از كشور بايد با يك زن دست داد يا نه و «تقديم اراذل و تاخير افاضل»، چهار اصلي است كه حيات يك دولت را به خطر مي‌‏اندازد.

كديور در عين حال افزود: امروز به بهانه جوانگرايي افراد كم‌‏بضاعت در جامعه مقدم مي‌‏شوند و مقدرات جامعه را به دست افرادي سپرده‌‏اند كه به اندازه يك كدخدا هم مديريت براي اداره يك روستا را ندارند.

وي گفت: اگر من در حوزه تئوريك و به ضرورت در حوزه سياسي نقدي داشته‌‏ام، مي‌‏توانند آن را نقد كنند اما اينكه با افرادي به دليل داشتن عقيده‌‏اي متفاوت اين‌‏گونه برخورد شود، تفتيش عقايد و نقض آزادي‌‏هاي مصرح در قانون اساسي است.

استاد سابق دانشگاه تربيت مدرس، اظهار داشت: امروز كساني در دانشكده‌‏هاي علوم انساني بر مسند هستند كه افتخارشان اين است كه روزنامه نمي‌‏خوانند، در حالي كه براي حداقل برنامه‌‏ريزي در يك جامعه دانشگاهي دانستن حداقل اطلاعات الزامي است.

كديور تصريح كرد: دانشگاه ميزان‌‏الحراره جامعه است و اگر مي‌‏خواهيد بدانيد در جامعه چه مقدار آزادي وجود دارد، به ميزان آزادي دانشجو و استاد در دانشگاه نگاه كنيد.

وي افزود: وضعيت دانشگاه‌‏هاي ايران كه زماني سياسي‌‏ترين دانشگاه‌‏هاي دنيا بود، امروز به جايي رسيده است كه پس از اتفاق افتادن اين همه وقايع در فلسطين، دانشگاه كمترين واكنشي نشان نمي‌‏دهد.

كديور در ادامه با اشاره به اينكه انجمن‌‏هاي اسلامي بايد بر پسوند دانشجويي به معناي علم‌‏آموزي خود تاكيد داشته باشند، تصريح كرد: ما امرزو برخلاف برخي ادعاها، جايگاهي علمي قوي در دنيا نداريم و بايد براي به دست آوردن چنين جايگاهي تلاش كنيم.

وي با بيان اينكه منافع ملي متفاوت از بحث‌‏هاي ديني، روشنفكري، عدالت و آزادي است، گفت: منافع ملي بايد براي شما مهم باشد و در عرصه روابط بين‌‏المللي معيار اول تصميم‌‏گيري دولتمردان باشد. دولت نهم توجه چنداني به منافع ندارد و جبران برخي ضرباتي كه در اين زمينه خورديم، چند دهه طول مي‌‏كشد.

كديور در بخشي ديگر از سخنانش، گفت: رييس‌‏جمهور به دانشجويان گفت بايد به سر اساتيد سكولار فرياد بزنيد، آقايان اسم سكولارها را مي‌‏برند اما اراده‌‏شان بر برخورد با روشنفكران ديني است، آيا روشنفكران ديني سكولار هستند؟ اين برخوردها با تبعيد روشنفكران ديني و حاشيه‌‏نشيني آنان آغاز شد و در نهايت به محدوديت از تدريس در دانشگاه منجر شد.

وي جريان روشنفكري ديني را جرياني داراي مخاطب و پيرو مذهب علوي با سابقه انقلابي و سابقه ديني برشمرد و گفت: اين جريان برداشت سياسي متفاوتي از وضع موجود دارد اما جريان مقابل آنها مي‌‏خواهد به تدريج هر منتقدي و هر مخالفي را به اپوزيسيون تبديل كند.

استاد سابق دانشگاه تربيت مدرس تصريح كرد: عملكرد دولت موجود شبيه لوكوموتيو بدون فرمان و ترمزي است كه به سمت دره پيش مي‌‏رود و هر چه مي‌‏گويند اين ره كه تو مي‌‏روي به تركستان است، لوكوموتيوران مسافران را كه براي بيرون نيفتادن به در آن چسبيده‌‏اند، از قطار بيرون مي‌‏اندازد و اخراج مي‌‏كند. اين شيوه صحيحي براي مديريت صحيح جامعه‌‏اي با چنين سابقه ديني نيست.

كديور با تشكر از انجمن اسلامي دانشجويلان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، گفت: در دانشگاه‌‏ها افراد هم‌‏فكر كم نيستند اما مصلحت‌‏انديشي مي‌‏كنند. اگر امثال شما هيات علمي دانشگاه‌‏ها بوديد، وضعيت ما به مراتب بهتر بود.

پايان پيام

ديدار با اعضاي ‌انجمن‌ اسلامي دانشجويان ‌دانشگاه ‌تهران
کد خبر: ۴۳۱۷۶۵

* * *

كديور در ديدار اعضاي ‌انجمن‌ اسلامي دانشجويان ‌دانشگاه ‌تهران و علوم پزشكي تهران:

اگر در دانشگاه ‌آزادي نباشد راديكاليزم شكل ‌مي‌گيرد

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

سرويس: سياسي

جمعي از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران عصر روز يكشنبه با محسن كديور ديدار كردند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، در اين ديدار گفت: در طول سال‌هاي متوالي كه از عمر اين مجموعه مي‌گذرد به نوعي قديمي‌ترين نهاد مدني مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور اين مجموعه است.

حسين نقاشي با بيان اين‌كه انجمن تهران از لحاظ هويتي به سه مولفه‌ي دين‌باوري، عدالت‌طلبي و دموكراسي‌خواهي تقسيم مي‌شود، اظهار داشت: ما با اين سه عنوان سعي داشته‌ايم موضع خود را با ساير جريان‌هاي سياسي مشخص كنيم و راه خود را همواره درست پي گيريم. تلاش ما آن بوده كه بر مدار گفتمان روشن‌فكري ديني خود را تعريف كرده و حقيقت را بيان كنيم.

وي با اشاره به مفهوم دين‌باوري، بيان كرد: ما دانشجويان مسلمان كه در عرصه‌ي دانشگاه‌ها معتقد به باورهاي ايماني هستيم دين را به معناي مجموعه‌اي از آموزه‌هاي اجتماعي، ديني، عبادي و اخلاقي به عنوان راهگشاي كارهاي‌مان مي‌بينيم و همواره آن را مدنظر قرار داده‌ايم. آنچه كه در اين محدوده براي ما فصلي در مقابل پيام‌هاي سنتي است نگاه‌هاي معتقد و اعتقاد به دين رحماني در عرصه‌ي اجتماع و در تقابل با نيروهاي معتقد ديني است. مدارا و تسامح ديني از مولفه‌هاي دين‌داري در عرصه‌ي اجتماع است و باورهاي تخصصي افراد در باورهاي ديني آنها شكل مي‌گيرد.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، با اشاره به مفهوم عدالت‌طلبي ادامه داد: عدالت‌طلبي بايد به سه دسته‌ي قضا، سياست و اقتصادي – اجتماعي به صورت توامان پيگيري شود و در عرصه‌ي اجتماع مي‌توان از آن ياري گرفت. اگر هر كدام از اين سه دسته نباشدف پروژه‌ي عدالت مفهومي پيدا نخواهد كرد.

وي با بيان اين كه دموكراسي‌خواهي از ديدگاه ما از جايگاه خاصي برخوردار است، خاطرنشان كرد: در نظر گرفتن باورهاي ديني و تكيه بر تجارب در حال حاضر بهترين نوع حكمراني سياسي – اجتماعي است. ما اعتقاد داريم كه كاش همه‌ي نيروها به اخلاق دموكراتيك و سياسي پايبند باشند تا بتوانيم در كنار هم با حضور پوياتر فعاليت كنيم.

نقاشي با بيان آنكه متاسفانه وضعيت مطلوبي در دانشگاه‌ها وجود ندارد، ابراز عقيده كرد : اساسا فضاي دانشگاه‌هاي كشور بعد از روي كارآمدن دولت نهم برخلاف شعارهايي كه مي‌دادند وضعيت نامناسبي پيدا كرد. برخوردهاي نادرست با فعالان سياسي، فكري و دانشجويي صورت گرفت و در مجموع فضاي دانشگاه‌ها از فضاي پويا به فضاي راكد در فعاليت اجتماعي سوق پيدا كرد.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، با بيان اين اعتقاد كه احضار مكرر به كميته‌ي انضباطي، احضار به دادگاه، فضاي رسانه‌اي اصولگرايان بر عليه دانشگاه و … باعث شد فضاي دانشگاه ملتهب شود و اين موضوع از فعاليت دانشجويان جديدالورود جلوگيري كرد ادامه داد: چند مسئله باعث شد عده‌اي احساس كنند وجود شما در دانشگاه زيان‌بخش است. طرح ديدگاه شما درباره‌ي ولايت مطلقه‌ي فقيه و عدم تامل و بردباري بخشي از حاكميت باعث شد آنها به نظرهاي شما به گونه‌اي ديگر نگاه كنند و احساس كردند اگر نقدي وارد شود كيان نظام و جمهوري اسلامي به خطر مي‌افتد و با اين ديدگاه نقدهاي نظري شما را بر نتافتند.

اين فعال دانشجويي ادامه داد: طرح و مسئله روشنفكري ديني و پيگيري آن از سوي شما و ساير روشنفكران فضا را به اين سمت برد كه كساني در كل نظام احساس كنند كه پروژه‌ي روشنفكران ديني رقيب فكري در عرصه‌ي اجتماع و سياست است.

وي بيان كرد: فشاري كه رييس دانشگاه تربيت مدرس بر شما وارد كرد و در جوابي كه به نامه‌ي سرگشاده‌ي دوستان انجمن اسلامي اين دانشگاه نوشتند، آمده است شما از كساني حمايت كنيد كه ولايت‌مدار باشند و مفاهيم ولايتي را پاس بدارند و طرفدار كساني نباشيد كه با اين مسائل مشكل دارند.

ديدار با اعضاي ‌انجمن‌ اسلامي دانشجويان ‌دانشگاه ‌تهران

نقاشي افزود: متاسفانه نگاه يكه‌سالار باعث مشكلات زيادي شد و اين گسست معرفتي، برون‌دادهاي مختلفي داشت كه يكي از آنها حذف جنابعالي و ساير روشنفكران ديني از عرصه‌ي اجتماع است.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، ابراز عقيده كرد: در دانشگاه‌ها جريان‌هاي سياسي – دانشجويي به استقلال و آزادي آكادميك پايبند هستند و در اين چارچوب انجمن اسلامي به عنوان نيروي متولي براي گسترش دين روشنفكرانه و اسلام رحماني در دانشگاه تلاش مي‌كنند.

وي تصريح كرد: اين موضوع بسيار تاسف‌برانگيز است كه كساني مثل شما را نمي‌پذيرند و از اساتيد اين توقع مي‌رفت كه از حقوق صنفي همكار خود دفاع كند و او را مورد حمايت قرار دهد.

به گزارش ايسنا در ادامه‌ي اين ديدار محمد منصوري دبير سياسي پرديس قم، اظهار داشت: براي رسيدن به هر رشدي هزينه‌هايي لازم است. شايد اتفاق ناميموني كه براي شما افتاد براي ما بسيار دردناك است چرا كه ما از طريق كتاب‌هاي شما شاگرد غير مستقيم‌تان هستيم و بسيار ناراحت شديم زماني كه فهميديم كسي با اين توانايي بايد از صحنه‌ي آكادميك دور باشد.

وي افزود: شما بايد خوشحال باشيد كه براي عقيده‌هاي گران‌بهايتان از راه اصلي كناره‌گيري نكرديد و مطمئنا براي رسيدن به هدف اصلي اجتماعي بايد هزينه‌هايي پرداخت كرد.

اين فعال دانشجويي بيان كرد: هزينه‌هايي كه شما داديد بسيار بيش از هزينه‌هايي است كه فعالان دانشجويي فعلي مي‌دهند. وقتي شما به ما اميد دهيد ما هم اميدوار خواهيم بود و با مشاهده‌ي شما از اينكه هيچگاه از تلاش خود دست برنمي‌داريد، اميدوار مي‌شويم.

در ادامه‌ي اين ديدار پدرام قدرتي دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، ابراز عقيده كرد: در راستاي برخوردهايي كه در دانشگاه صورت گرفت اقدامات غير منتظره‌ي دولت نهم بسيار دور از انتظار بود. در يكسال اخير نوك پيكان برخوردهاي اقتدارگرايان به سمت دانشگاه بود و اين موضوع از طريق برخورد با فعالان دانشجويي، بازنشسته كردن اساتيد و … بروز پيدا كرد.

وي افزود: تلاش براي يكدست كردن هر جامعه‌اي تلاشي واهي است و عده‌اي مي‌خواهند در فضاي دانشگاه ركود ايجاد كنند و تنها حرف‌هاي آنها را تكرار و بيان كنند.

اين فعال دانشجويي تصريح كرد: برخورد با نمادهاي روشنفكري ديني، برخورد با كل روشنفكري است از اين رو همه بايد خود را در اين امر ضربه خورده ببينند و لازم است به گونه‌اي در برابر اين برخوردها ايستادگي شود. متاسفانه اين قبيل برخوردها طيف گسترده‌اي را شامل شده است.

دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، ادامه داد: شايد به نوعي اين نوع برخوردها از سويي مي‌تواند موجب انسجام بيشتر شود و اتحاد بهتري براي رسيدن به اهداف شكل دهد. وقتي همه تحت فشار هستند و تفرقه زياد شد بايد از طريق كار مناسب و گفت‌وگوهاي درست اختلاف‌هاي گذشته را كنار گذاشت و از حضور روشنفكران ديني استفاده‌ي لازم را كرد.

درادامه‌ي اين نشست يكي از اعضاي شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران، گفت: متاسفانه امروز بخت با شما نيست. من بعد از چهار سال خواندن تاريخ به اين حقيقت تاريخي رسيده‌ام كه هر وقت در جامعه تساهل انديشه‌ي ديگران را داشته باشيم جامعه پويا شده و هر گاه استبداد شكل بگيرد و تحمل نكردن انديشه‌ي ديگران به وجود آيد، جامعه راكد و انديشه از بين مي‌رود. شما بايد بايستيد چرا كه رفتن‌تان آفت بزرگي براي روشنفكران و جامعه‌ي دانشگاهي به وجود مي‌آورد.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين نشست عباسي‌نژاد عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، اظهار داشت: اينكه گروهي فشار مي‌آورد و خود را داعيه‌دار انقلاب اسلامي مي‌داند نبايد باعث شود كه ما عقب‌نشيني كنيم و از سر خستگي و اصرار زياد كنار بياييم. بايد همچنان امثال شما داعيه‌دار آرمان‌هاي اصول انقلاب اسلامي و پرچمدار نظام جمهوري اسلامي باشند و بگوييم شما اشتباه مي‌كنيد و انقلاب را به بيراهه مي‌بريد.

وي افزود: عده‌اي سعي دارند امثال شما را از ميدان به دور كنند اما ما بايد به گونه‌اي رفتار كنيم كه نه شما و نه ديگران خسته شوند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه اين ديدار كديور با ابراز خرسندي از حضور در جمع دانشجويان اظهارداشت: من به اين تجربه رسيده‌ام كه چرا بايد براي افرادي مثل ما مشكلاتي ايجاد شود؛ چرا كه ما بر سر خواسته‌هاي خود ايستاده‌ايم و امروز صداهاي ما از زبان شما دانشجويان مطرح مي‌شود.

وي يادآور شد: دانشگاه تهران براي من خاطرات زيادي به جاي گذاشته است، من آخرين جلسات كلاسم را قبل از زندان در دانشگاه تهران برگزار كردم، و بعد از زندان نيز در دانشگاه تهران اولين جلسه كلاسم را آغاز كردم. به عقيده من انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران جزء باوفاترين دانشجويانند كه چه در گذشته و چه در حال حاضر توانستند فعاليتهاي مناسبي را انجام دهند. نزديكترين انجمن فعلي به روشنفكري ديني انجمن تهران است و مي‌توان گفت دوستاني كه در اين انجمن فعاليت مي‌كنند، كمتر از ديگران اشتباه كرده‌اند.

كديور با بيان اين‌كه ” مشخص است چرا در حال حاضر مرا از دانشگاه حذف كرده‌اند” ادامه داد: تصميم‌گيرندگان زمان امتحانات را براي اين كار برگزيدند تا دانشجويان مشغول امتحان و فضاي دانشگاه خلوت باشد. اما حضور شما در چنين مكاني باعث خرسندي من مي‌شود؛ چراكه شاهدم دانشجويان همچنان استوارند. بسيار جالب است كه امروز سوم تير در حالي كه اين همه بركات بر سر سفره آمده، ما دور يكديگر جمع شده‌ايم!

وي با اشاره به اين كه ” من از سال ۶۲ شروع به تدريس كرده و حدود ۲۴ سال تدريس ‌كرده‌ام. فعاليت‌هاي آموزشي من به ترتيب در حوزه علميه قم،‌دانشگاه مفيد، دانشگاه امام صادق(ع) ؛ دانشگاه شهيد بهشتي، و در پايان در دانشگاه تربيت مدرس بوده است.” ابراز عقيده كرد: آن‌چه كه در مورد پيشكسوتان ما انجام دادند نتوانستند به طور كامل در مورد ما انجام دهند، اما تمام تلاش خود را كردند كه سخن حق به ميان نيايد.

كديور هم‌چنين با بيان اين‌كه ” من سال ۷۷ كانديداي مجلس خبرگان در تهران شدم” اظهار داشت: در آن زمان بنده در حوزه علميه قم نمره اول را كسب كرده بودم و اعلام كرده بودم كه اگر قرار است هر امتحاني بدهم حاضرم اما به من گفتند شما صلاحيت نداريد . من به عنوان منتقد نظري در مجلس خبرگان تحمل نشدم. اگر به واقع انتقادم را در عرصه قانوني مي‌بردم شايد سالمتراز آن بود كه در عرصه عمومي مطالب من انتشار پيدا كند .

وي با بيان اين كه ” سال ۷۴ به من ابلاغ شد نبايد در مدرسه فيضيه تدريس كنم” و با بيان اين ادعا كه ” در حال حاضر دردانشگاه بواسطه آرائ ارائه شده در خارج از دانشگاه تحت فشار قرار گرفته است، سخنان من ضبط مي‌شود و مي‌گويند كسي كه مي‌خواهد در حال حاضر استاد دانشگاه باشد بايد مطابق ما فكر كند، نه آنكه عليه ما صحبت كند و نقدي انجام دهد.” ادامه داد: اگر در دانشگاه حوزه و ‌مجلس خبرگان، ‌امكان انتقاد نباشد پس در چه مكاني بايد حرف‌هاي حقيقي گفته شود؟ اگراستاد دانشگاه نتواند مطالب خود را در بيرون دانشگاه بيان و آراء خود را منتشر كند، پس چگونه حرف‌هاي خود را بيان كند؟ به من گفته‌اند به شرطي مي‌تواني در دانشگاه حضور داشته باشي كه از مقاله‌ها و سخنانت كتبا اعلام انزجار كني و من گفتم من به نوشته‌ها و سخنانم معتقدم و بر سر باورهايم ايستاده‌ام. بارها به من گفته شده از سخنراني‌ها و انتشار مطالبت دست بردار تا بتواني به زندگي آكادميكت ادامه دهي. حقيقتا اگر كسي نقد علمي به نوشته‌ها يا سخنراني‌هاي من كند حرفهايم را پس مي‌گيرم اما هيچگاه چنين نقدي ارائه نشد.

كديور در بخش ديگري از سخنراني خود يادآور شد: در زمان پيروزي انقلاب اسلامي من دانشجوي سال اول بودم و نسل من اين انقلاب را با گوشت و پوست خود محقق گردانيد. خواسته‌هاي ما كه استقلال،‌ آزادي، ‌دين و عدالت است، قابل دفاع بود و من و نسل ما هنوز آن‌ها را مي‌طلبد. بار قبلي كه به زندان رفتم به دليل مصاحبه‌اي بود كه براي ارزيابي كارنامه جمهوري اسلامي انجام دادم. در آنجا گفتم ما دراستقلال توانستيم رشد كنيم و به جايي برسيم اما در خصوص آزادي، عدالت و دين همچنان اندر خم يك كوچه‌ايم. قبل از انقلاب من راحت‌تر مي‌توانستم از ارزش‌هاي ديني دفاع كنم.

وي ادامه داد: من چيزي مقابل پيشكسوتان ندارم. ما شاهد هستيم آقاي ناصر كاتوزيان استادي كه پيش نويس قانون اساسي را نوشت ۱۱ سال خانه‌نشين شده است .كساني كه انديشه‌اي غير از انديشه رسمي دارند بايد در دانشگاه سكوت كنند.

كديور با بيان اين‌كه ” دانشگاه براي توليد علم است و زماني مي‌توان آن را محقق كرد كه آزادي آكادميك وجود داشته باشد” ادامه داد: براي چنين موضوعي دانشجو و استاد بايد سرزنده باشند و نبايد از نتيجه علمي خود بترسند. متاسفانه ميزان محدوديت‌ها براي اساتيد و دانشجويان نشان مي‌دهد كه چقدر وضعيت دانشگاه‌هاي ما نامطلوب است و تعداد دانشجويان ستاره‌دار احكام صادر شده، تعليق، اخراج،‌ميزان كنار گذاشتن اساتيد و… سنجش خوبي براي وزارت علوم اين دوره است.

وي با بيان اين كه ” ديروز يك واژه‌اي ديدم كه يكي از بزرگان جناح مسلط به كار برده بود كه به يكي از رسانه‌ها گفته بود شما بايد مهندسي خبري داشته باشيد.” در بيان اعتقاد خود نسبت به اين اظهار نظر آورد: اين به معناي خبرسازي ايدئولوژيك است. ما شاهد هستيم مهندسي فرهنگ را عده‌اي آغاز كردند، لذا مي‌خواهند مسائلي خاص را پيش ببرند و چشم خود را بر بسياري از حقايق ببندند.

كديور هم‌چنين با بيان اين اعتقاد كه ” در دانشكده و دانشگاه كساني عليه اساتيد انقلابي تصميم مي‌گيرند كه يك ثانيه هم در جبهه حضور نداشته‌اند” تصريح كرد: اگر استاد در دانشگاه نتواند حقيقت را بيان كند، پس دانشجويان ما چه چيزي را مي خواهند ياد بگيرند؟ انتصابي بودن رييس دانشگاه و رييس دانشكده فضاي دانشگاه ها را منفي مي‌كند؛ چراكه افرادي رييس دانشكده‌ها خواهند شد كه جزو انتساب سببي و نسبي با اين و آن فضيلتي ندارند. در ادبيات ديني ما نكاتي وجود دارد كه انسان در خصوص آن افتخار مي‌كند. امام علي (ع)در نهج البلاغه اواخر خطبه دوم فرموده اند زماني كه پيامبر(ص) مبعوث شدند در سرزميني زندگي مي‌كرديم كه دو ويژگي داشته است؛ دانشمندانش را دهانشان را مي‌بستند و جاهلانش را اكرام مي‌كردند.جامعه جاهل از ديد امام علي(ع) جامعه‌اي است كه دهان دانشمند و عالمان را مي‌بندند و جاهلان را بر صدر مي‌نشانند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: به فرموده امام علي (ع) براي ادبار و زوال دولت‌ها به چهار امر استدلال مي‌شود؛ اول ‌ضايع كردن مباني و قواعد و موارد اصلي در جامعه؛ دوم تمسك به خودخواهي و خودپسندي و غرورهاي كودكانه و جاهلانه نمونه‌اي ديگر است، اگر تمسك به فروع باشد يعني فروع جاي مسائل اصلي را مي‌گيرد. نمونه آن همين مساله‌اي است كه چند روزي است مي‌گويند آيا در خارج از كشور مي‌توان با زني خارجي دست داد يا خير؟ سوم ‌مقدم كردن انسان‌هاي رذل و پست و چهارم عقب انداختن انسان‌هاي فاضل . و اين چهار ملاك امام علي است كه اگر به واقع ما مسلمان هستيم بايد از آن پيروي كنيم.

وي معتقد است: امروزه ما شاهديم به بهانه جوانگرايي و… مي‌خواهند اساتيد مجرب و باسابقه ما را بركنار كنند، اما حاصل آن اين موضوع مي‌شود كه در دانشگاه بار حقيقي علم‌آموزي از بين مي‌رود. اگر قرار باشد نقد كنيم من در دو حوزه تئوريك و سياسي نقد كردم .آنها بيان مرا باعث آشوب مي‌دانند و به نوعي مي‌خواهند تشويش عقايد انجام دهند.

وي افزود: متاسفانه كساني در دانشكده علوم انساني در حال حاضر در بستر قدرت نشسته‌اند كه افتخارشان آن است كه روزنامه نمي‌خوانند و بيان مي‌كنند ما سياسي نيستيم. بحث انقلاب فرهنگي دوم كه گفته مي‌شود انقلاب نرم فرهنگي است .

كديور با بيان آن‌كه ” دانشگاه ميزان الحراره جامعه است” تصريح كرد: اگر آزادي در دانشگاه وجود نداشته باشد و دانشجو نتواند فعاليت كند، حقيقتي شكل نمي‌گيرد و راديكاليزم در محيط دانشگاه و جامعه ايجاد مي‌شود. غير از آن‌كه دفاع از روشنفكري ديني،‌عدالت، آزادي نكات ارزنده‌اي است اما انجمن‌هاي اسلامي انجمن دانشجويان هستند و بايد بر اين موضوع تاكيد كنند تا بار علمي دانشجويان در فضاي دانشگاه بالا رود. از اين رو دوستان انجمن بايد در رشته خود به لحاظ علمي افراد قوي به وجود آورند. از سوي ديگر بايد منافع ملي حفظ شود و مسائل ايران بايد برايمان اهميت داشته باشد.

كديور افزود: در حال حاضر روشنفكري ديني از نظر برخي روشنفكري است كه آن را براي جامعه مشكل‌ساز مي‌داند و خودشان مي‌گويند بر سر اساتيد سكولار فرياد بزنيد. ظاهرا منظور از سكولار روشنفكران ديني است .

وي افزود:متاسفانه برخي مي‌خواهند هر منتقد را در جامعه حذف كنند . عملكرد اين افراد دقيقا مثل فردي است كه پشت يك لوكوموتيو نشسته و قطار را بدون ترمز به سوي دره پيش مي‌برد اما به هيچ عنوان حاضر نيست به حرف دلسوزان گوش دهد و با سرعت زياد پيش مي‌رود و زماني كه مي‌گويند جهت را اشتباه مي‌رود منتقدان را از قطار بيرون مي‌اندازد و آنها به پنجره‌هاي قطار و درهاي قطار آويزان شده‌اند و فرياد مي‌زنند كه مسير درستي را نمي‌رود، اما گوش نمي‌دهند.مطمئنا اين شيوه، شيوه صحيح مديريت يك جامعه علمي نيست.

انتهاي پيام

کد خبر: ۸۶۰۴-۰۲۴۹۲