عکس العمل رئیس دانشگاه تربیت مدرس به اعتراض دانشجویان نسبت به حذف کدیور

• پاسخ رئيس دانشگاه تربيت مدرس به دانشجويان: به جاي حمايت از مغرضان از افكار ولايي حمايت كنيد

خبرگزاری نوروز، حنيف مزروعي، ۳۰ خرداد ۸۶

جريان حاكم بر دانشگاهها به طور قطع خواستار خلاصي از دست اساتيدي است كه دانشجو معتقد است اصالت اسلاميت و انقلاب را قبول نداشته و بدنبال اسطوره‌هاي نهيليستي هستند.

• متن کامل نامه رئیس دانشگاه ترببیت مدرس به دانشجویان

۲۷ خرداد ۱۳۸۶

دانشجویان نمی توانند واقعیت ها را در آرای فیلسوفانی که شورش های پنهان در جامعه ساماندهی می کنند جستجو کنند و با انانکه جایگاه رفیع ائمه را با تفسیر های مغرضانه خود مخدوش می کنند،مخالفت علمی خواهند کرد

• نامه سرگشاده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به ریاست دانشگاه

درخواست تجدید نظر در برخورد ناصواب و فراقانونی صورت گرفته با اساتید -که شائبه حذف و تنگ کردن عرصه بر آنان به دلایل سیاسی را ایجاد کرده است- از جمله برخورد صورت گرفته با روحانیون نواندیش کدیور و شکوری

۲۲ خرداد ۱۳۸۶