رسالت و کلاس های نخبه پروری! در حسینیه ارشاد

روزنامه رسالت، ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ (صفحه سیاسی، قسمت شنیده ها ونکته ها )

نخبه‌پرورى در حسينيه ارشاد

اخيرا کلاس‌هايى توسط اصلاح‌طلبان در حسينيه ارشاد با عنوان نخبه‌پرورى برگزار مى‌شود. سروش، ‌آقاجرى و کديور حدود هشت ماه است که کلاس‌هايى را در حسينيه ارشاد با عنوان نخبه‌پرورى برگزار مى‌کنند. يک شرکت کننده در اين کلاس‌ها گفت: آموزش‌ها جدى وسخت مى‌باشد. به گفته وى هدف از تشکيل اين کلاس‌ها تربيت نيرو مى‌باشد.

* * *

روزنامه رسالت، ۲۶ خرداد ۱۳۸۶ (صفحه سیاسی )

توضيح دبيرخانه حسينيه ارشاد در مورد يک خبر

دبيرخانه حسينيه ارشاد در مورد خبر مندرج در ستون شنيده‌ها و نکته‌ها تحت عنوان برگزارى کلاسهاى نخبه‌پرورى در حسينيه ارشاد مورخ ۲۳ خرداد ۸۶ توضيح زير را ارسال کرده که در زير مى‌خوانيد

۱- هدف حسينيه از تشکيل کلاسهاى عمومى براى آقايان و بانوان و دعوت از اساتيد فرهيخته جهت تدريس در اين کلاسها که بخش تعليماتى “حسينيه” را در بر مى‌گيرد. اجراى موضوع اساسنامه “حسينيه” مى‌باشد.

۲-از آنجا که عنوان “نخبه‌پروري” در ذيل ستون سياسى درج گرديده است، شايسته است که اعلام گردد که اولا حسينيه ارشاد طبق ماده ۲ اساسنامه مصوب از پرداختن به امور سياسى بى‌بهره است و در ثانى هيچ‌گاه در پى “بى‌سوادپروري” که احتمالا به جاى “نخبه‌پروري” مطلوب نظر آن جريده محترم مى‌باشد اوقات شريف شاگردان کلاسهاى تعليماتى “حسينيه” را تلف نکرده است.

۳- از اساتيد نام برده شده به غير از آقاى دکتر سروش که هيچ‌وقت از ابتداى تاسيس حسينيه ارشاد تاکنون کلاسى را تشکيل نداده و تدريسى نداشته است، بقيه اساتيد هم به طور دائم تدريس نداشته‌اند و آقاى دکتر آقاجرى که “سيره علوي” را در طى چند ماه تدريس مى‌کرده، بعد از اتمام درسش مدتهاست که درس جديدى نداشته است و در مورد آقاى دکتر کديور نيز با تاکيد بر اينکه هيچ‌گاه قصد نخبه‌پرورى سياسى نداشته، بلکه از ابتداى سال ۸۳ يک هفته در ميان و انحصارا بعدازظهر پنج‌شنبه‌ها اداره کلاس تفسير موضوعى قرآن، تحت عنوان “قرآن و انسان معاصر”‌را عهده‌دار بوده است، با توضيح آنکه حضور در اين کلاسها براى عموم آزاد مى‌باش