محرومیت کدیور از تدریس در دانشگاه تربیت مدرس

بدنبال افزایش فشارهای مدیریت دانشگاه و عوامل خارج دانشگاه دکتر محسن کدیور از سال تحصیلی آینده در دانشگاه تربیت مدرس تدریس نمی کند.

به دنبال این رخداد انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس در نامه اي خطاب به فرهاد دانشجو رياست اين دانشگاه ضمن اعتراض به این موضوع ، دغدغه هاي خود پيرامون برخوردهاي فراقانوني بااساتيد خود را مطرح كرد.

در ادامه روند ایجاد محدودیت در دانشگاهها ، محسن کدیور و ابولفضل شکوری از تدریس در دانشگاه تربیت مدرس محروم شدند.

با افزایش فشارهای مدیریت دانشگاه و عوامل خارج دانشگاه دکتر محسن کدیور از سال تحصیلی آینده در دانشگاه تربیت مدرس تدریس نمی کند.

به دنبال این رخداد انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس در نامه اي خطاب به فرهاد دانشجو رياست اين دانشگاه ضمن اعتراض به این موضوع ، دغدغه هاي خود پيرامون برخوردهاي فراقانوني بااساتيد خود را مطرح كرد.

به گزارش در بخشي از اين نامه آمده است: نزديک به دو سال از مديريت جنابعالي بر دانشگاه مي گذرد. اين مدت فرصت مناسبي بود جهت ارتقاء علمي و فرهنگي دانشگاهي که مولود انقلاب است. تربيت مدرس بدليل تمرکز بر دوره تحصيلات تکمِيلی در زمان طرح ضرورت جنبش نرم افزاري، توليد علم و تاسيس کرسي هاي نظريه پردازي و نقد توسط مقام معظم رهبري، استعداد نقش آفريني در اين مسير داشته و دارد. اما اين فرصتها و مزيتها به سرعت در حال از در دست رفتن است. علاوه بر اينکه که شاهد جنبش نرم افزاري، توليد و تاسيس کرسي نقد نيستيم متاسفانه روزي نيست که رسانه ها خبر از تنگ شدن عرصه و زمينه سازي براي حذف اساتيد اين دانشگاه ندهند.

همچنین در بخش ديگري از اين نامه با اشاره به حق آزادي بيان و عقيده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان ميثاق ملي بر حق آزادي بيان و عقيده تاکيد کرده است و راه را بر سلب آزاديهای مشروع ولو با وضع قوانين، حتي به دليل حفظ امنيت و تماميت ارضي کشور بسته است. با کدام قاعده و استناد به کدام قانون اعضاي هيئت علمي دانشگاه بايد همچون شما بيانديشند؟ يکي از نقاط تاريک رژيم طاغوت از بين برد فضاي آزاد و برخورد با دانشگاهيان بوده است. از اينرو يکي از ثمرات انقلاب اسلامي و افتخارات نظام جمهوري اسلامي، آزادي دانشگاهها و ايجاد فرصت نقد براي دانشگاهيان است. آيا شما نبايد بعنوان يک مدير در نظام جمهوري اسلامي با در نظر گرفتن منافع ملي، حافظ و پاسدار آزادي آکادميک به عنوان دستاورد انقلاب اسلامي و آبروي نظام جمهوري اسلامي باشيد؟

امضا كنندگان اين نامه معتقدند : دين مبين اسلام و حکومت ديني اکنون بيش از هر زمان ديگر مورد هجمه کساني است که آن را دين تنگ نظري و جمود مي خوانند و با بهانه و اشاره اي در پي يافتن شاهدي بر عدم امکان تحمل و گفتگو در جامعه اسلامی هستند. اگر خود را مومن به اين دين شريف مي دانيد آيا صحيح است که با برخورد نسنجيده و خارج از حدود شرعي لبه دوم قيچي دشمنان اسلام تکميل شود؟

در پايان اين نامه سرگشاده تاكيد شده است : ما بر مبناي تکليف شرعي و انساني بر خود لازم ديدم که ضمن تذکر موارد فوق از حضرتعالي درخواست تجديد نظر در برخورد ناصواب و فراقانوني صورت گرفته با اساتيد –که شائبه حذف و تنگ کرده عرصه بر آنان بدلايل سياسي را ايجاد کرده است- ازجمله برخورد صورت گرفته با روحانيون نوانديش دکتر محسن کديور و دکتر ابوالفضل شکوري را داريم. اميد آنکه دور انديشي شما، پايبنديتان به دين، تقيدتان به اصول انساني و احترام حضرتعالي به قانون شما را از اين آزمون سر افراز بيرون بياورد.