اعتراض جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در خصوص محرومیت از تدریس دکتر محسن کدیور

ادوارنیوز: فعالين دانشجويي دانشگاه علم و صنعت در واكنش به اخراج دكتر محسن كديور از دانشگاه بیانیه ای صادر کردند در این بیانیه که به امضای جمعی از مدیران مسئول نشریات دانشجویی و فعالان سیاسی، صنفی و فرهنگی این دانشگاه منتشر شده ،آمده است:

چه بد دردي است درد آن كسي كه هنوز از شوك غمي در نيامده مصيبتي ديگر مي¬بيند و هنوز از ناباوري بلايي به در نيامده ضربه گيج¬كننده¬ي ديگري مي¬خورد و تسليت كه نمي¬بيند هيچ ، تحمل بي¬اعتنايي به ظاهر دوستان بي¬دل و مغز را هم بر دوش مي¬كشد.

مرگ هست و خون نيست، بلا هست و صداي شيوني نه. زمستان است، اما برفها را رنگين كرده¬اند. هواي بس ناجوانمردانه سرد را نمي¬بينند كه به آن خو كرده¬اند و كرخت شده¬اند. روبرو سلامت را پاسخ ميگويند اما اين خنجرهايشان است كه پشتت را نشانه رفته¬اند.

كيست كه نقاب از چهره¬ي زشت بردارد و تناقضها را آشكار كند : رئيسِ”جمهوري” كه از تهوع¬آور بودن دموكراسي سخن مي¬گويد. در سال اتحاد ملي هر دگرانديشي حذف و طرد مي¬شود. مجلس و دولت معيشت¬محور سخت¬ترين روزگار معيشتي را رقم مي¬زنند. … و بدين سان نزديكترين مفاهيمِ هم¬خانه به داستانهاي دور برده مي¬شود: فقر، استبداد، حاكميت پليسي-امنيتي، عقلانيت¬ستيزي و …

.

و امروز با شعار “دستيابي به قله¬هاي علمي جهان” استاد مسلم دانشگاه دكتر محسن كديور اخراج مي¬شود. محسن كديور كه روزگاري به جرم بيان انديشه به زندان افتاد – به زندان كساني كه البته مايه¬ي سرافرازي و محبوبيتش شد – امروز از جمع دانشگاهياني مي¬رود كه باز مايه¬ي تاسفش نخواهد شد كه او بزرگي خود را بارها بيش از اين هم¬صنفانش به دوست و دشمن ثابت كرده است.

محسن كديور كسي است كه مردگي فضاي آموزشي دانشگاهها او را از حيات پژوهشي باز نداشت و در نهايت هم اين پژوهش بود كه خانه او شد. محسن كديور كسي است كه كه شجاعتش را در انتقادهاي صريح حتي از شخص اول مملكت مي¬بينيم و عقلانيتش را در حمايت انتقادي او از گروههاي پيشروتر اصلاح¬طلبان. محسن كديور مجتهدي اسلامي است و پژوهشگري در فلسفه اسلامي كه حاكميت اسلامي البته پاس او را همواره نيكو داشته است.

اما خطاب ما به شما مدرسين دانشگاههاست؛ ناباورانه شنيديم كه اعضاي گروه حكمت و فلسفه دانشگاه تربيت مدرس نه تنها از محسن كديور –مدير انتخابي گروهشان- حمايت نكردند كه پاي نامه¬ي ننگيني را امضا كردند كه مسير دشوار اخراج اين عضو هيئت علمي را تسهيل مي¬كرد. و البته در حضور او بي¬شرمانه از فشاري سخن گفته¬اند كه بر ايشان تحمل¬ناپذير بوده و توجيه عمل غيراخلاقي¬شان مي¬شده –مرحبا به اين وارستگان.

اكنون پرسشمان اينست كه اگر دانشگاه شما ما را نيز چنين بزدل و ستم¬پذير خواهد كرد چرا ديگر بايد به شاگرديتان درآييم و استادتان خوانيم؟ دست كم اين است كه اينك جگري داريم تا داغي بر آن بنشيند.

آيا هنوز در ميان مدرسين دانشگاههاي ايران هستند كساني كه شجاعانه از اين نامردمي¬ها اعلام برائت كنند و اجازه ندهند منزلت دانشگاه كه از سوي دشمنان عقلانيت¬ستيز در خطر است از درون هم تهي شود؟

به نظر ما اين گونه برخوردها هر چند غمي تلخ و ضربه¬اي بهت¬آور است ولي ممكن است سبب خير شود اگر خدا خواهد؛ نخبگان ايراني داراي انديشه¬هاي بسيار متفاوت و گاه متناقض هستند، ليكن اشرافشان بر اشتراكشان بر سر دفاع از مطلق “انديشه” شايد گره¬گشاي وضعيت امروز ما باشد.

اسامي به ترتيب حروف الفبا :

محسن آريانا – عضو هيات تحريريه نشريه پژوهش

امير آلويي – مدير مسئول نشريه فانوس

مازيار اخوان – عضو هيات تحريريه نشريه سلام

مجتبي اژئيان – مدير مسئول نشريه نيستان

علي جعفري شهرستاني – دبير سابق شوراي صنفي

سجاد چراغي – عضو هيات تحريريه نشريه سلام

محمد حجتي – عضو شوراي مرکزي کانون پژوهشهاي اجتماعي

روح ا… حق شناس – عضو شوراي مرکزي کانون ققنوس

سبحان خوش سيرت – سردبير نشريه فانوس

کمال رضوي – مدير مسئول سابق نشريه سبز انديشان

پويا شريفي – مدير مسئول نشريه جمهوري

محمد شفيعي – دبير کانون گفتگوي تمدنها

ابوالفضل صبرآميز – عضو هيات تحريريه نشريه جمهوري

مرتضي عمادي فر – دبير اسبق شوراي صنفي

فرشته فرخنده کار – مدير مسئول نشريه فصل زن

زينب مختاري – عضو هيات تحريريه نشريه فصل زن

محمد مطهري فر – سردبير نشريه پويا

علي مير بيگي – مدير مسئول سابق نشريه دانشگاه امروز

رضا نامداري – مدير مسئول نشريه تکنولوژي بتن

محمد مهدي نايب پور – دبير کانون پژوهشهاي اجتماعي

حسين هرمزي – مدير مسئول نشريه آرش