انتقال قطعی از دانشگاه تربیت مدرس به مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

شماره: ۱۶۹۵۱/۱

تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۸۶

برادر ارجمند جناب آقای دکتر غلامرضا اعوانی

رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

با سلام و احترام؛ با عنایت به اعلام نیاز شماره ۳۶۵/ف مورخ ۷/۳/۸۶ و درخواست کتبی آقای دکتر محسن کدیور [مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵] به شماره ثبت شده ۱۰۱۲/ف در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه مبنی بر تقاضای انتقال به آن مؤسسه و نیز با توجه به موافقت ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و در اجرای ماده ۲۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با انتقال ایشان به آن مؤسسه موافقت می گردد. ضمناً به پیوست حکم انتقال نامبرده ارسال می گردد. [نوع حکم: انتقال قطعی؛ شماره حکم: ۱۶۹۴۹/۲۰۰؛ تاریخ صدور: ۱۶/۳/۸۶؛ زمان قطع رابطه استخدامی با دانشگاه تربیت مدرس : پایان نیمسال دوم ۸۶-۸۵ ، تاریخ اجرای حکم: ۲۶/۳/۱۳۸۶]

امیدوارم ایشان در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشد. و من الله التوفیق

دکتر فرهاد دانشجو

رئیس دانشگاه تربیت مدرس

رونوشت:

– جناب آقای دکتر محسن کدیور جهت اطلاع و انجام تسویه حساب اداری و مالی

– دانشکده علوم انسانی جهت اطلاع و اقدام لازم

– مدیریت امور اداری و مالی جهت اطلاع و اقدام لازم

* * *

تاریخ: ۱۱/۸/۱۳۸۵

استاد گرامی جناب آقای دکتر اعوانی

ریاست محترم مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

سلام علیکم. با احترام به استحضار می رساند جهت تداوم و ارتقای فعالیتهای فلسفی خود بویژه در حوزۀ پژوهشی و در جستجوی محیطی علمی، امن و قدردان حکمت و خرد، در اسرع وقت خواستار انتقال از گروه فلسفه و حکمت دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به آن مؤسسۀ محترم هستم.

محسن کدیور