نقد سرزده آراء کدیور در مسجد دانشگاه تربیت مدرس

یک سال پس از انتشار مقاله «قرائت فراموش شده، بازخواني نظريه “علماي ابرار” تلقي اوليه اسلام شيعي از اصل امامت» (فصلنامه مدرسه، سال اول، شماره سوم، ارديبهشت۱۳۸۵، صص ۹۲-۱۰۲) مسجد دانشگاه تربیت مدرس در اردیبهشت ۸۶ شاهد دو جلسه نقد و بررسی مفاد مقاله برای نمازگزاران، بدون اعلام قبلی بود.

حجت الاسلام مسعودی خمینی نماینده مقام رهبری در دانشگاه تربیت مدرس (و معاون سیاسی نهاد رهبری در دانشگاهها) بین نماز ظهر و عصر چهارشنبه ۱۹/۲/۱۳۸۶ در تقبیح نظریه علمای ابرار سخنرانی کرد.

دکتر مهدی کوچک زاده (استادیار دانشکده کشاورزی، عضو بسیج اساتید دانشگاه و نماینده آبادگر تهران در مجلس هفتم) بین نماز مغرب و عشای دوشنبه ۳۱/۲/۱۳۸۶ مفاد مقاله یادشده را غیرقابل تحمل خوانده، اخراج سریع نویسنده آنرا از دانشگاه توسط مؤمنان غیرتمند خواستار شد.

متن صوتی یا مکتوب دو سخنرانی فوق به مجرد وصول، منتشر خواهد شد. برای مطالعه نقدهای منتشره بر آراء کدیور، بویژه نقدهای مقاله مورد بحث، اینجا را کلیک کنید.

لازم به ذکر است که بررسی آراء متفاوت کدیور بویژه در مباحث اعتقادی بیش از یک سال است که در دستور کار هیأت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس قرار دارد. مطابق اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

* * *

بخشی از مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی (از فارابی تا آخوند خراسانی) درباره آراء منتشر شده کلامی