توضيح رييس دانشگاه تربيت مدرس درباره وضعيت تدريس كديور و حجاريان دراين دانشگاه

مصاحبه با رئیس دانشگاه تربیت مدرس (ایسنا):

توضيح رييس دانشگاه تربيت مدرس درباره وضعيت تدريس كديور و حجاريان دراين دانشگاه

سرويس: سياسی

رييس دانشگاه تربيت مدرس درباره وضعيت تدريس محسن كديور و سعيد حجاريان در اين دانشگاه به خبرنگار ايسنا گفت:« دكتر حجاريان، عضو هيأت علمي دانشگاه نبودند وقتي كه گروه علمي دانشگاه كمبود نيروي متخصص نداشته باشد، مي‌تواند از اعضاي خود دانشگاه استفاده كند و ديگر لازم نيست افراد ديگري خارج از دانشگاه را به كار گيرد.»

دكتر فرهاد دانشجو، اظهارداشت:« هيچ‌كس دكتر حجاريان را از تدريس در دانشگاه منع نكرده است و اگر گروه هفت‌نفره علوم سياسي دانشكده علوم انساني بخواهد، هيچ منعي براي تدريس وي در دانشگاه وجود ندارد.»

وي، با تاكيد بر اينكه شوراي تخصصي هيچ‌ جايگاه واقعي در دانشگاه ندارد و كاملا داخلي است، گفت: «اعضاي شوراي تخصصي در ساير دانشكده‌هاي دانشگاه نيز همان اعضاي گروه علمي هستند و هيچ مجوز جداگانه‌اي براي شوراي تخصصي صادر نمي‌شود.»

رييس دانشگاه تربيت مدرس، ادامه داد:« دكتر كديور نيز در چند شوراي ديگر دانشگاه عضو است و احتمالا چون ايشان به عنوان مدير گروه منصوب نشده‌اند، ناراحت هستند. همه‌ي اعضاي گروه فلسفه دانشكده علوم انساني معتقدند كه تخصص دكتر كديور متناسب با فلسفه نيست و ايشان بايد به گروه علوم سياسي بروند. در مقابل گروه علوم سياسي نيز از پذيرش ايشان پرهيز مي‌كند و معتقد است كه دكتر كديور سياسي كاري مي‌كند.»

وي خاطرنشان كرد:« تا بحال حتي يك اعلاميه يا انتقاد از سوي دكتر كديور به دانشگاه مشاهد نكرديم.»

دكتر دانشجو همچنين گفت:« حرف آقاي كديور مبني بر تحت فشار بودن من براي تدريس ايشان در دانشگاه تربيت مدرس صحيح است، چرا كه رفتارها و نحوه‌ي عملكرد ايشان با اساسنامه‌اي كه براي هيأت علمي دانشگاه تصويب شده، مغايرت دارد و فشارهاي وارده جنبه‌ي قانوني و آئين‌نامه‌اي دارد.»

رييس دانشگاه تربيت مدرس، توضيح داد:« بيان اينكه شوراي تخصصي بالاترين مرجع تصميم‌گيري پژوهشي و آموزشي دانشگاه است از سوي دكتر كديور صحيح نيست، چرا كه بالاترين مرجع تصميم‌گيري در خصوص مسائل آموزشي و پژوهشي، معاونت پژوهشي دانشگاه است.»

وي تاكيد كرد:« به آزادي بيان و فكر و آموزش تحقيق در چارچوب قوانين حاكم بر همه‌ي دانشگاه‌ها كاملا معتقدم و خود را موظف به رعايت آزادي‌هاي انساني و اخلاقي مي‌دانم.»

پيش از اين محسن كديور به خبرنگار ايسنا گفته بود:«در حالي كه تا ۳ ماه پيش مديرگروه فلسفه‌ي دانشكده‌ي علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس بودم، ديروز مطلع شدم از عضويت در تمام شوراهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس كنار گذاشته شده‌ام.»

اين استاد دانشگاه و فعال سياسي به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: «در احكام صادره‌ي روز گذشته از سوي مدير گروه علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، حكمي براي عضويت من وجود ندارد و اين يعني از شوراي تخصصي گروه فلسفه كنار گذاشته شد‌ه‌ام.»

وي افزود: «دكتر حجاريان نيز از گروه علوم سياسي كنار گذاشته شدند و چون ايشان عضو هيأت علمي دانشكده نبودند و به عنوان استاد مدعو تدريس مي‌كردند، در واقع از دانشگاه اخراج شدند.»

كديور،‌ توضيح داد: «شوراي تخصصي هر گروه آموزشي در دانشگاه بالاترين مرجع علمي تصميم‌گيري درباره‌ي سياست‌هاي آموزشي و پژوهشي آن گروه است و اگر تعداد اعضاي هيأت علمي گروه كمتر از ۵ نفر باشند اين اعضا خود به خود عضو شوراي تخصصي هم هستند.»

اين فعال سياسي، تصريح كرد: «با بركناري من تعداد اعضاي هيأت علمي گروه، ۴ نفر شده است.»

وي اظهار داشت: «مدير سابق گروه در مورد دليل اين كار گفته كه به خاطر حضورم در دانشگاه تحت فشار هستند و سه ماه پيش هم رياست دانشگاه به خود من گفتند كه به خاطر حضور من در دانشگاه تحت فشار هستند.»

كديور، در پايان تصريح كرد: «اين فشارها به خاطر اعتقادات و مواضع انتقادي ما در حوزه‌هاي نظري و سياسي است كه با شاخص آزادي كاملا در تضاد است و با انتشار هر مقاله و كتاب يا برگزاري سخنراني در خارج دانشگاه افزايش پيدا مي‌كند.»

انتهاي پيام