گرازش ایلنا از سخنرانی ”طهارت معنوی”

محسن كديور:

نمي‌‏توان از عدالت و آزادي حرف زد اما بزرگترين احزاب روزنامه نداشته باشند

تهران- خبرگزاري كار ايران

يك محقق گفت: “قرآن كريم هرگز از واژه عصمت براي هيچ بشري سخن نگفته است نه پيامبر و نه غير پيامبر ؛ بلكه از طهارت معنوي سخن گفته است و طهارت معنوي، باغي است كه به انبيا و اوليا اختصاص ندارد.”

به گزارش خبرنگار “ايلنا” محسن كديور،در ادامه سلسه جلسات سخنراني مذهبي كه از سوي جبهه مشاركت ايران اسلامي برگزار مي‌‏شود، افزود: علي اكبر موسوي خوئيني چند ماه است كه در زندان اوين به سر مي برد، در اين شب قدر از خدا آزادي هرچه زودتر او را مصلحت داريم و در چند ماه اخير غير از شهرونداني كه به زندان رفته‌‏اند، چند نشريه توقيف شده است بنابراين وظيفه خود مي‌‏دانم يادي از مهمترين روزنامه‌‏ها و مجلات توقيف شده بكنم؛ روزنامه شرق در چند سال اخير خلا مطبوعات اصلاح طلب را پر كرده بود و امروز جايش خالي است، همين طور مجله نامه.

كديور تصريح كرد: نمي‌‏توان دم از عدالت و آزادي زد ، اما بزرگترين احزاب كشور داراي روزنامه نباشند.

وي كه با عنوان طهارت معنوي سخن مي‌‏گفت،ادامه داد: هرچيزي كه به عنوان اسلام به ما عرضه مي شود را بايد به قرآن عرضه كنيم تا فهميده شود نه اينكه بگويم قرآن فهميده نمي شود، مگر آنكه به روايات مراجعه شود؛ ملاك فهم دين قرآن است.

كديور قرآن و عقل را دو مبناي تفكر ديني خواند و گفت: انديشه ديني احيا نمي‌‏شود مگر آنكه حق عقل به دقت رعايت شود يكي از چهار منبع ديني ما عقل است، اما به نظر مي رسد آنچه در دوران جديد مورد توجه قرار نگرفته است عقل است ما از عقل براي فهم آيات الهي و سنت نبوي استفاده نكرده‌‏ايم در حالي كه با عقل بايد اين دو ميراث را مورد ارزيابي قرار دهيم و سنت معتبر را از غير معتبر جدا كنيم.

كديور تصريح كرد: احاديث معتبر كمتر از ۱۰ درصد احاديث منصوب به پيامبر را تشكيل مي دهد و براساس سه مبناي قرآن عقل و سنت معتبر بايد به سراغ ميراث ائمه برويم و آنها را مورد ارزيابي قرار دهيم.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در بحثهاي مختلف انديشه ديني، همت علماي ما بيشتر از همه مصروف احكام عملي بوده است، گفت: حجم تاليفات فقهي علماي ما چندين برابر تاليفات اعتقادي و اخلاقي است، بنابراين اجتهاد رايج بين علما اجتهاد در فروع بوده است.

وي افزود: بر خلاف مفتوح بودن باب اجتهاد در فروع فقهي، اجتهاد در اخلاقيات و اعتقادات انجام نشده است به همين دليل است كه امروز در حوزه اعتقادات همان برداشتي را در كتاب هاي درسي حوزه‌‏ها مي بينيم كه هزار سال پيش نوشته شده است، سوال اين است آيا در حوزه اعتقادات اجتهاد ممنوع بوده است؟چنين چيزي را نشنيده‌‏ايم.

كديور تصريح كرد: چرا هنوز بعد از ۷ قرن كتاب درسي در حوزه اعتقادات، كتاب خواجه نصير طوسي است آيا مي توان پذيرفت در حوزه نبوت، امامت، عدل، سخن تازه‌‏اي نداشته‌‏ايم؟ حوزه اخلاق و اعتقادات نياز به بازنگري دارد و مهم ترين آنها حوزه اعتقادات است كه بايد مورد بازانديشي قرار بگيرد.

وي در ترسيم بحث طهارت معنوي گفت: طهارت يعني پاكيزه شدن از آلودگي و از پليدي باطني و ظاهري.

وي افزود: ماه رمضان ماه باران رحمت، شستشوي روح است شان اول پيامبر بعد از آوردن كتاب، تزكيه يعني پاك كردن روح است.

طهارت معنوي، غير خدا را از جان خارج مي كند.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه واژه عصمت در قرآن براي هيچ بشري حتي پيامبر به كار نرفته است، گفت: در قرآن از طهارت سخن گفته شده است و تقوا، اخلاص و طهارت ۳ طيفي هستند كه مي توان در آن اوج گرفت و خالص شد و تا جايي پيش رفت كه امكان سلطنت شيطان در آنجا وجود نداشته باشد ما يقين داريم كه پيامبران به آن رشد رسيده‌‏اند.

وي با بيان اينكه متكلمين هميشه اين دغدغه را داشته اند كه چگونه عصمت را توضيح دهند كه اختيار انسان نفي نشود، به آياتي از قرآن مجيد كه دلالت بر طهارت معنوي دارد اشاره كرد و گفت: سوال اين است كه آيا عصمت و طهارت معنوي تنها مختص به پيامبر و ائمه است؟ قرآن چنين چيزي را صحيح ندانسته است.

وي افزود: قرآن خود را جدا از خطا مي‌‏داند، اما پيامبري را كه اين كتاب و وحي را حامل است تنها در بيان وحي دچار اشتباه نمي شود چرا كه آن چيزي كه بايد از هر نوع تحريف در امان بماند قرآن است.پيامبر در دو حوزه ابلاغ و تعليم دين خطا نمي‌‏كند، اما هيچ دليل ديني و قرآني وجود ندارد كه خارج از اين دو حوزه نيز خطا نمي‌‏كند.

كديور افزود: قرآن براي اينكه پيامبران را مقدس نكند و انسان آنها را نپرستد ، پيامبرانش را تهديد مي‌‏كند و مي گويد” اگر من شما را ترك كنم، هيچ‌‏كدامتان در راه نمي مانيد”. قرآن خدا محور است هيچ كس را نه پيامبر و نه ائمه در عرض خدا قرار نمي دهد، اين قرائت رسمي‌‏اي كه تبليغ مي شود و ائمه و پيامبر را در كنار خدا قرار مي دهد به هيچ وجه در قرآن وجود ندارد.

كديور تصريح كرد: در قرآن واژه‌‏اي كه دلالت بر عصمت داشته باشد وجود ندارد و اين واژه در مورد پيامبران به كار نرفته است، قرآن هيچ ويژگي اختصاصي را در مورد پيامبران به كار نبرده است و حتي گفته است اگر پيامبران را رها كنيم آنها هم امكان خطا دارند.

وي اظهارداشت: پيامبر در حوزه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امور روزمره مامور به مشورت است پس ديگران هم بايد حساب كارشان را بكنند.

محسن كديور در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه بر چه اساس در قرآن ديه و ارث زن كمتر از مرد در نظر گرفته شده است، گفت: اينكه ديه زن نصف ديه مرد دانسته شده مبتني بر پيش فرض و امر متعارف روزگاري است كه زنان ارزش اقتصادي زيادي نداشته‌‏اند، مرد نان آور خانه بوده است و با از بين رفتنش اقتصاد خانه مخدوش مي شده، اما در شرايطي كه زنان پا به پاي مردان كار مي‌‏كند پذيرش اين كه خون بهاي مرد و زن يكسان باشد دور از ذهن نيست، برخي فقها هم اخيراّ بر اين اساس حكم داده اند.

وي افزود: قضيه ارث مبتني بر نفقه و مهريه است اگر اين قضايا حل شود قضيه كمتر بودن ارث زنان هم حل مي شود، برخي مباحث جزو احكام متغير است اينها را مي توان مورد بازانديشي قرار داد كه ارث هم جزو همين موارد است مطمئنم اگر پيامبر امروز حضور داشت و از ايشان سوال مي شد همين پاسخ را مي داد.

كديور تصريح كرد: وقتي پيامبري كرامت انسان را مورد توجه قرار داده است خيلي ساده است كه حقوق انساني را متناسب با اين كرامت پيش ببرد، لذا بسياري از مسائل مربوط به حقوق زنان براساس چند روايت و آيه است كه اين آيات هم مربوط به زمان خاص صدر اسلام است.

پايان پيام