شرکت در آخرین جلسه دادگاه دکتر آقاجری

دادگاه دکتر هاشم آقاجری
‏روزنامه وقايع اتفاقيه ۲۱/۴/۸۳

. . . پانزده دقيقه صبح ديروز ـ شنبه بيستم تيرماه ـ حدود ۱۵ الى ۲۰ نفر با تجمع در مقابل درب اصلى دادسراى عمومى و انقلاب تهران واقع درميدان ارگ با شعارهايى از جمله مرگ بر ضدولايت فقيه، مرگ بر منافق، هاشم آقاجرى اعدام بايد گردد، آقاجرى حياكن، انقلاب رو رها كن، اشد مجازات هاشم آقاجرى را از دادگاه خواستار شدند.

بر اساس همين گزارش، دقايقى بعد همسر و دختران آقاجرى قصد ورود به ساختمان دادسرا را داشتند كه با تجمع كنندگان مواجه شدند كه منجر به درگيرى لفظى بين خانواده آقاجرى و تجمع كنندگان شد. تعدادى از تجمع كنندگان به خبرنگار ما گفتند كه ما از امت حزب الله هستيم و از دانشگاه و مدارس آمده ايم.

اين گزارش حاكيست حدود ساعت ۹ صبح محسن كديور، مصطفى تاج زاده، محمد سيف زاده، عرب سرخى، محمد بسته نگار، محمد توسلى، عليرضا علوى تبار، ابراهيم يزدى، ميرخانى، زرگرى نژاد و محمدعلى اكبرى در راهروى شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى منتظر ورود هاشم آقاجرى بودند كه به جز تاج زاده و سيف زاده بقيه در جلسه دادگاه حاضر شدند.

بر پايه اين گزارش، ساعت ۹ صبح خبرنگاران داخلى و خارجى اجازه يافتند براى تهيه گزارش و خبر وارد سالن دادگاه شوند. . . .