ممانعت از حضور در جلسه علنی دکتر آقاجری

محسن كديوراو را در آغوش كشيد و بوسيد از او پرسيد چرا عصا در دست گرفته است و او جواب داد: به‌خاطر پاره شدن جوراب، پروتز پايم را زخم كرده است.

بعد از كديور، محسن آرمين و مصطفي تاج‌زاده، دكتر هاشم آقاجري را در آغوش كشيدند.

آنها آمده بودند در دادگاه وي شركت كنند. سيدهاشم آقاجري در راهروي دادگاه در همهمه خبرنگاران و صداي شاتر دوربين‌‌ها مي‌رفت تا اولين و ‌آخرين دفاع خود را در دومين دادگاه علني در تهران ارائه كند. اتهام او پيش از اين ارتداد و حكم قبلي‌اش اعدام بود. اما در اين دادگاه اتهام ارتداد از او برداشته و اتهاماتي چون توهين به مقدسات مذهبي و دين مبين اسلام، تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است.

آقاجري با همان موهاي بلند آشفته، شقيقه‌هاي سفيد شده و پيراهن نخي و باراني كرم‌رنگ در دادگاه حاضر شده بود. ۵ دقيقه مانده به ۱۰ صبح، دومين جلسه دادگاه؛ دادگاهي كه به قول صالح نيكبخت وكيل دكتر آقاجري نيمه علني بود، آغاز شد. نيكبخت به انتخابي بودن خبرنگاران براي شركت در جلسه اعتراض داشت. قبل از شروع جلسه دوربين‌هاي صداو سيما در فضاي كوچك شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران مستقر شدند، پس از آن تنها به حدود شش خبرنگار اجازه حضور در دادگاه داده شد. هرچند اعتراض مداوم خبرنگاران منجر به بازشدن در و ورود تعداد بيشتري خبرنگار به صحن دادگاه شد.

تلاش خانواده آقاجري براي در اختيارگذاشتن صندلي‌هاي خود به دكتر محسن كديور، محسن آرمين و مصطفي‌ تاج‌زاده به جايي نرسيد و جلسه بدون حضور آنها آغاز شد.

________________________________________

خبرگزاری دانشجويان ايران

دومين جلسه‌ي محاكمه‌ي سيد هاشم آقاجري، صبح امروز در شعبه‌ي ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين جلسه‌ي علني كه با حضور تعدادي از خبرنگاران برگزار شد، خانواده‌ي آقاجري و وكيل مدافع وي نيز حضور داشتند.

قاضي اسلامي، رييس دادگاه، در ابتداي جلسه‌ي امروز و پيش از رسميت يافتن جلسه در پاسخ به خبرنگاران و خانواده‌ي آقاجري درباره كمبود جا و اجازه‌ي حضور ندادن به كساني كه خارج از دادگاه ايستاده بودند من‌جمله محسن كديور، آرمين و تاج‌زاده به دليل كمبود فضاي دادگاه، توضيحاتي داد.