آخرالزمان و عدالت گمشده

رئوس بحث:

 الف. ویژگی‌های آخرالزمان در قرآن کریم در سه نکته قابل تلخیص است:

یک. صالحان متقی که قبلا تحت ستم بوده اند پیشوایان زمین خواهند بود.

دو. ارزشهای اصیل دینی و امنیت در جهان برقرار خواهد شد.

سه. در آن دوران همه‌ی مؤمنان صالح خلیفه‌ی خدا در زمین و وارثان زمین خواهند بود.

از این نکات می‌توان به «مهدویت نوعی» تعبیر کرد. در قرآن کریم کلمه‌ای درباره «مهدویت شخصی» بحث نشده است.

ب. آنچه از سنت متواتر پیامبر (ص) و ائمه (ع) درباره‌ی آخرالزمان و مهدویت بدست می‌آید سه نکته زیر است:

یک. در آخرالزمان مناسبات انسانی عادلانه خواهد بود و زمین از عدالت و قسط پرخواهد شد آنچنان‌که قبلا از ظلم و جور آکنده بوده است.

دو. در آخرالزمان دین ازاین سه امر پاکیزه می‌شود: تحريف الغالين، انتحال المبطلين و تاويل الجاهلين. (تحريف غالیان،  حيلۀ فريب‌كاران و تأويل جاهلان)

سه. آخرالزمان دوران رفاه و فراوانی نعمت‌های خداوند برای همه‌ی مردم خواهد بود.

تشیع باید از رویکرد بی‌پایه‌ی جمکرانی پاکیزه شود.

دریافت فایل صوتی