مرداد ۱۶, ۱۳۸۸

سخنرانی

آخرالزمان و عدالت گمشده

الف. ویژگی‌های آخرالزمان در قرآن کریم در سه نکته قابل تلخیص است: یک. صالحان متقی که قبلا تحت ستم بوده اند پیشوایان زمین خواهند بود. دو. ارزشهای اصیل دینی و امنیت در جهان برقرار خواهد شد. سه. در آن دوران همه‌ی مؤمنان صالح خلیفه‌ی خدا در زمین و وارثان زمین خواهند بود.
از این نکات می‌توان به «مهدویت نوعی» تعبیر کرد. در قرآن کریم کلمه‌ای درباره «مهدویت شخصی» بحث نشده است. ب. آنچه از سنت متواتر پیامبر (ص) و ائمه (ع) درباره‌ی آخرالزمان و مهدویت بدست می‌آید سه نکته زیر است: یک. در آخرالزمان مناسبات انسانی عادلانه خواهد بود و زمین از عدالت و قسط پرخواهد شد آنچنان‌که قبلا از ظلم و جور آکنده بوده است. دو. در آخرالزمان دین ازاین سه امر پاکیزه می‌شود: تحريف الغالين، انتحال المبطلين و تاويل الجاهلين. (تحريف غالیان، حيلۀ فريب‌كاران و تأويل جاهلان) سه. آخرالزمان دوران رفاه و فراوانی نعمت‌های خداوند برای همه‌ی مردم خواهد بود. تشیع باید از رویکرد بی‌پایه‌ی جمکرانی پاکیزه شود.