عکس العمل خشمگینانه اقتدار گرایان به نامه استیضاح رهبری

جرس: شنیده های جرس از انتشار وسیع نامه کدیور به هاشمی رفسنجانی در سطح کشور در میان حقوقدانها، اعضای خبرگان و مراجع و روحانیون حکایت دارد. عکس العمل بسیار تند دو روزنامه کیهان و رسالت ۲۹ تیر حکایت از عصبانیت شدید اقتدارگرایان دارد. هر کدام از این دو روزنامه با دو مطلب خشم خود را از انتشار نامه “استیضاح رهبر” ابراز کردند

حسین شریعمتداری نماینده تمام الاختیار آقای خامنه ای در موسسه کیهان و مدیر مسئول آن روزنامه در دو مطلب به قلم خودش در ستونهای همیشگیش خبر ویژه و گفت و شنود عکس العملهای عصبی زیر را از خود بروز داده است: اولا نویسنده ی نامه ی استیضاح را “گاو” خطاب کرده، ثانیا مدعی شده است که وی این نامه را بعد از دومین سفرش به تل اویو اسرائیل! نوشته است، ثالثا این نامه به سفارش مقامات آمریکائی تدوین شده است، رابعا وی با حلقه های بهائی خارج از کشور ارتباط دارد.

ادب ولائی در کنار صداقت جناب شریعتمداری زبانزد خاص و عام است. کدیور در همین نامه متذکر شده که یازده سال قبل رسما از نماینده آقای خامنه ای در روزنامه کیهان به جرم افترا و نشر اکاذیب به دادگستری تهران شکایت کرده و با تغییر سه رئیس قوه قضائیه همچنان منتظر برگزاری این دادگاه نمادین است. جالب اینجاست که با انتشار هر انتقاد جدبد کدیور افترائی جدید بر دروغهای شاخدار قبلی افزوده می شود. عمق هر افترا میزان عصبانیت مقام ولایت را از انتقاد وارده نشان می دهد. فعلا شریعتمداری، تک تیرانداز بیت ولایت، منتقد آقای خامنه ای را گاو، مزدور امریکای مرتبط با بهائیت، مسافر تل اویو خوانده، در حالی که حتی از ذکر عنوان “استیضاح رهبر” هم ابا کرده و جز دروغ های فاحش و افتراهای رکیک چیزی بر زبان نرانده است .

روزنامه رسالت سرمقاله بلندی با عنوان “زردنامه ها و هرزنامه ها” و مقاله ای با عنوان “محسن کدیور و هجویات” از “دوران ولایت آیت الله العظمی امام خامنه ای” دفاع کرده است. هر دو نویسنده رسالت حتی یک بار هم از واژه “استیضاح رهبر” که عنوان نامه کدیور بوده است استفاده نکرده اند. البته از رسالت باید ممنون بود که به بی ادبی و هتاکی اکتفا کرده است، از قبیل”زيستن در ذيل امپرياليسم فرهنگ غرب و تغذيه از رسانه هاي غربی” و “تفاوت نامه نگاري هاي سروش و کديور در اينجاست که سروش هتاکي هاي خود را در ميان اشعار و عبارات ادبي مي پيچد اما کديور سعي مي کند هجويات خويش عليه نظام را در زرورق قانون و شرع تزئين نمايد! صد البته بوي تعفن اين لجن پراکني با هيچ عطر و مشکي پاک شدني نيست!” و افتراهای وقیحانه کیهان را تکرار نکرده است.

گفتنی ست محسن کدیور در نامه مفصل سرگشاده ۲۶ تیر ۸۹ به هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان، با استناد به اصول قانون اساسی تقاضای استیضاح آقای خامنه ای کرد. وی رهبر جمهوری اسلامی را به چهار اتهام استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم کرد.