در آستانه انتخابات خبرگان

در آستانه  انتخابات  خبرگان [۱]

شركت  فعال  همه  واجدين  شرايط كانديداتوري  مجلس  خبرگان  امري  پسنديده  است . مسلما هرچه تعداد شركت كنندگان  در رقابتهاي  انتخاباتي  بيشتر باشد، اولا نشان دهنده  مردمي تر بودن  نظام  است و ثانيا نشانه  اعتماد جامعه  به  اعتبار انتخابات  و درضمن  در اين  صورت  يك  انتخابات  قوي تر خواهيم  داشت ، اگر قرار باشد در يك  حوزه  انتخابيه  ۲ نفر راي  بياورند و تنها ۲ نفر هم  كانديدا باشند، امكان  مشاركت  و انتخاب  مردم  كاهش  پيدا مي كند اما اگر در همين  حوزه  انتخابيه  ۱۰ نفر كانديدا بشوند قطعا امكان  انتخاب  مردم  بيشتر و درنتيجه  مشاركت  آنها افزايش  مي يابد.

بالابردن  ضريب  مشاركت  مردم  اقدامي  شايسته  است  و قطعا همه  دلسوزان  نظام  و انقلاب  هم بدان  معترفند كه  بايد مشاركت  را چه  در سطح  انتخاب كنندگان  و چه  در سطح  انتخاب شوندگان افزايش  داد، ما ضريب  بالايي  از انتخاب كنندگان  نخواهيم  داشت  مگر اين كه  ضريب  بالايي  از انتخاب شوندگان  داشته  باشيم . هرچه  تعداد كانديداها بيشتر باشد قطعا مردم  مشاركت  بيشتري خواهند داشت  و انتخابات  قوي  و سالمي  خواهيم  داشت .

از آنجا كه  حفظ نظام  جمهوري  اسلامي  از اوجب  واجبات  است  پس  تقويت  نظام  ديني  از باب مقدمه  واجب  هم  واجب  است  و بايد به  تمامي  اموري  را كه  موجب  تقويت  نظام  مي شود شناسايي كنيم  و اقدامات  جدي  خود را در اين  رابطه  انجام  بدهيم .

برگزاري  يك  انتخابات  با مشاركت  بالاي  مردم  قطعا از موارد تقويت  نظام  جمهوري  اسلامي است ، لذا هر اقدامي  كه  براي  بالابردن  ضريب  مشاركت  مردم  در انتخابات  خبرگان  لازم  مي آيد بايد آن  را از واجبات  ديني  محسوب  نمود، بعلاوه  در اين  زمينه  مردم  به  حقوق  قانوني  خود عمل  مي كنند چرا كه  قانون  اساسي  دخالت  در تمامي  امور جامعه  در بالاترين  سطح  از طريق  آراي  عمومي  را به رسميت  شناخته  است  و انتخابات  خبرگان  كه  منجر به  انتخاب  رهبر مي شود يكي  از اين  طرق  است .

با توجه  به  جايگاه  ويژه  رهبري  در قانون  اساسي  و اختيارات  وسيع  ايشان  در اداره  جامعه ، انتخابات  خبرگان  داراي  اهميت  فوق العاده  است . قانون  اساسي  لزوم  مشاركت  گسترده  مردم  در انتخابات  خبرگان  را به  وضوح  نشان  مي دهد. اگر ما بتوانيم  ركورد انتخابات  رياست  جمهوري  در دوم  خرداد را بشكنيم  و حضور مردم  را به  ۳۵ ميليون  نفر برسانيم  قوت  نظام  و قوت  رهبري  را به نقطه  بسيار مطلوب  خود رسانده ايم .

متاسفانه  در انتخاب  دوره  گذشته  مجلس  خبرگان  تعداد زيادي  از مردم  شركت  نكردند و انتخابات  با سردي  انجام  شد. بايد موانع  عدم  مشاركت  مردم  در آن  انتخابات  را شناخت  و نسبت  به رفع  آنها كوشيد.

يكي  از عواملي  كه  انتخابات  دوره  قبلي  خبرگان  رهبري  را به عنوان  ضعيفترين  انتخابات  در طول انقلاب  قرار داد عملكرد غيرمنصفانه  و طرفدارانه  نهادهاي  نظارتي  در آن  بود كه  اگر بخواهد اين مسئله  دوباره  تكرار شود، قطعا بخش  مهمي  از واجدين  شرايط در انتخابات  شركت  نخواهند كرد و در نتيجه  مسئله  مشاركت  مردم  تحت الشعاع اين  مشكل  قرار خواهد گرفت .

بايد مقدماتي  را فراهم  كنيم  كه  تمامي  واجدين  شرايط بتوانند در انتخابات  خبرگان  شركت  كنند و اگر بياييم  با تفسيرهاي  مختلف  از شركت  بسياري  از واجدين  شرايط جلوگيري  كنيم  و عده  خاصي را معرفي  و از مردم  بخواهيم  آنها را مورد تاييد قرار دهند ديگر عنوان  انتخابات  صادق  نيست  و درحقيقت  انتصاب  صورت  مي گيرد.

متاسفانه  در كشور ما كساني  زندگي  مي كنند كه  به  حق  مردم  و توسعه  سياسي  و مشاركت  مردم  در تعيين  سرنوشت  خويش  اعتقاد چنداني  ندارند و در مقابل  انتخاب  مردمي  به  انتصاب  از بالا و تاييد از پايين  قائل  هستند و متاسفانه  اينها ابايي  ندارند كه  انتخاب  خبرگان  را به نوعي  انتصابات  بدل  نمايند. الان  شبهه اي  كه  در جامعه  وجود دارد اين  است  كه  چون  شوراي  نگهبان  از سوي  رهبري  منصوب مي شوند و اين  شورا با نظارت  استصوابي  عده  خاصي  را از لحاظ صلاحيت  مورد تاييد قرار مي دهند و درواقع  نمايندگان  مجلس  خبرگان  با يك  واسطه  از سوي  رهبري  انتخاب  مي شوند اصل  انتخاب  از سوي  مردم  زير سوال  مي رود، براي  رفع  اين  شبهه  بهتر است  مثل  دوره  اول  تعيين  صلاحيت  علمي كانديداها به  حوزه هاي  علميه  به  صورت  يك  سنت  درآمده  است  چه  اشكالي  دارد كه  ما به  اين  سنت عمل  كنيم  و اگر قرار است  به  روش  كنوني  عمل  شود بايد با همه  يكسان  و عادلانه  برخورد كرد و چنانچه  قرار است  امتحاني  برگزار شود براي  همه  باشد و اگر تاييد صلاحيت  علمي  به عهده  مراجع تقليد گذاشته  شود براي  همه  باشد كه  در اين  صورت  همه  واجدين  شرايط شركت  در انتخابات  را دلگرم  كرده ايم .

ان شاالله در انتخابات  كانديداها فقط به  معرفي  خود با ذكر تاريخ  تولد و مختصري  از زندگي گذشته  خويش  و چاپ  يك  عكس  اكتفا نكرده ، برنامه هاي  خود در زمينه هايي  كه  قانون  اساسي به عنوان  وظيفه  نمايندگان  خبرگان  معين  كرده  است  را عنوان  نمايند.

اگر كانديداهاي  محترم  چنين  ملاك ها و معيارهايي  را اعلام  نكنند مردم  بايد به  چه  چيزي  راي بدهند كانديداها بايد مواضع  خود پيرامون  مقولاتي  چون  آزادي ، توسعه  و عدالت  را عنوان  كنند تا مردم  با ديد باز بتوانند نقطه نظرات  خود را در مجلس  خبرگان  هم  اعمال  نمايند.


[۱] مصاحبه  با روزنامه  سلام ، ۲۹ مرداد ۱۳۷۷.