بخش هشتم : نظارت بر رهبري

در آستانه انتخابات خبرگان

در آستانه  انتخابات  خبرگان [۱] شركت  فعال  همه  واجدين  شرايط كانديداتوري  مجلس  خبرگان  امري  پسنديده  است . مسلما هرچه تعداد شركت كنندگان  در رقابتهاي  انتخاباتي 

مردم و خبرگان

مردم  و خبرگان [۱]   همان طور كه  مستحضريد در ذيل  اصل  ۱۱۱ در تبصره  دو ماده  يك  اين  آيين نامه  آمده  است  كه خبرگان 

خبرگان در ترازو

خبرگان  در ترازو[۱] بررسي  كارنامه  شانزده ساله  مجلس  خبرگان  رهبري مجلس  خبرگان  رهبري  از موضوعات  مستحدث  است  كه  از سال  ۱۳۵۸ پس  از ورود ولايت 

اعتراض به رد صلاحيت

اعتراض  به  رد صلاحيت [۱] ۱ بسمه  تعالي جمهوري  اسلامي  ايران تاريخ : ۷۷/۷/۴ استانداري  تهران شماره : ۱۲۶۷ خ   س فرمانداري  تهران پيوست :

مجلس خبرگان ، وظايف و اختيارات

مجلس  خبرگان ، وظايف  و اختيارات [۱]    در ابتدا بهتر است  به  موضوع انتخاب  رهبري  در قانون  اساسي  و اختلاف نظرهايي  كه  در اين 

خبرگان و مسئله نظارت بر رهبري

خبرگان  و مسئله  نظارت  بر رهبري [۱] موضوع بحث  كوتاه  من ، خبرگان  و نظارت  بر رهبري  است . اين  بحث  به  اين  دليل  انتخاب 

نظارت بر رهبري ، چرا و چگونه

  نظارت  بر رهبري ، چرا و چگونه [۱]   براساس  قانون  اساسي  چه  نوع نظارتي  بر رهبري  قابل  اعمال  است  آيا اين  نوع نظارت