قبله در آمریکا و نقاط دوردست

الف. قرآن کریم قبله را مسجدالحرام تعیین کرده است: “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ” (سوره بقره / ۱۴۴) “پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن. و هر جا باشید، روی خود را به سوی آن بگردانید.”

ب. ميزان در تشخيص قبله در هر مکان تشخیص خود مکلف با ابزار علمی مطمئن یا امارات شرعیه است.

ج. با فرض کروی بودن زمین، تفاهم عرفی از روکردن به مکانی بر روی کره انتخاب کمترین فاصله تا آن مکان است. در مثلثات کروی، برای تعیین قبله هر نقطه از کره زمین باید دایره عظیمه ای که از آن نقطه و مسجد الحرام می گذرد بیابیم و با تعیین زاویه انحراف دایره عظیمه از نصف النهار شهر مورد نظر زاویه انحراف قبله آن مکان را نسبت به شمال و جنوب جغرافیایی پیدا کنیم.

د. واضح است که کشیدن خطی از محل سکونت به مکه در روی نقشه و یافتن جهت بر اساس آن تنها در فرض مسطح انگاشتن کره زمین قابل پذیرش است؛ همینطور کشیدن خطی از محل سکونت در داخل کره زمین به سمت مکه.

ه. بر اساس مثلثات کروی، جهت قبله در آمریکا و کانادا به سمت شمال شرقی است.

۸ دی ۱۳۸۹