نفی مجازات تغییر دین و لزوم مجازات دشنام و اهانت

پرسش: شما گفته اید برای توهین به دین باید مجازات با موازین بین المللی باشد و احتمالا برای مرتد مجازاتی قائل نیستید. ولی مگر در قرآن پیامبر مورد تمسخر انسان های جاهل قرار نگرفته و گفتند تو دیوانه هستی خدا هم که گفته کاری باهاشون نداشته باش آنها جاهلند پس تو مثل آنها نباش.

پاسخ: در مورد تغییر دین معتقدم شرعا هیچ مجازات دنیوی نداریم.
در مورد دشنام و اهانت معتقدم متهم در دادگاهی با حضور هیات منصفه و با داشتن وکیل و حق دفاع بر اساس موازین حقوقی بین المللی محاکمه می شود. مجازات چنین جرمی یقینا اعدام نیست.
محاکمه به خاطر دشنام و اهانت، حق همه مردم است، و اینکه شخص پیامبر (ص) از تعقیب چنین افرادی برحذر داشته شده ساقط حق تعقیب دشنام دهندگان و اهانت گران توسط دیگران نیست. به عبارت ساده تر حق شخصی پیامبر با حق عمومی در مورد ایشان متفاوت است، و با گذشت از یکی، دیگری ساقط نمی شود. فراموش نکنیم در قرآن کریم پیامبر (ص) به اقامه نماز شب و قتال با کفار و منافقین هم ملزم شده اند، همسرانشان نیز مکلف به احکامی شده اند، آیا با همین منطق حق تسرّی و تعمیم این احکام را بر همه مسلمانان داریم!؟
تفصیل مسئله را در رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی آورده ام.