زن، چندهمسری و نگاه داشتن عدّه

پرسش: اولا می خواستم بدانم چرا زن حق چند همسری ندارد، ولی مرد دارد؟
ثانیا نگاه داشت عدّه به چه دلیلی است؟ در زمان حال که می شود تشخیص داد که زن حامله است یا نه آیا حکم عدّه از کارائی نیفتاده است؟
پاسخ پرسش اول: خانواده تک همسری مبنای خانواده در اسلام است. ازدواج همزمان یک مرد با چند زن تنها در برخی شرائط اضطراری مجاز است. ازدواج همزمان زن با بیش از یک مرد مطلقا صحیح نیست.
از جمله علل این اختلاف، تفاوتهای بدنی و روحی غیرقابل انکار زن و مرد است. چند همسری زن خلاف طبع عقلائی مطلق انسانها – چه زن و چه مرد – در کلیه جوامع متمدن در طول تاریخ بوده است،  حال آنکه چند همسری مرد حداقل در گذشته با چنین نفرت عقلایی مواجه نبوده است.
پاسخ پرسش دوم: مهمترین فلسفه نگاه داشتن عده تمایز روابط زناشوئی و حفظ فاصله بین آنهاست. عدم اختلاط فرزندان یکی از فلسفه های آن است. پیشرفتهای علمی احراز حامله بودن زن قبل از این ایام را میسر کرده است. اگر یقین داشته باشیم که تنها علت عده مسئله حامله نبودن زن است، نیازی به رعایت عده متعارف شرعی (عده وفات ۴ ماه و ۱۰ روز و عده طلاق سه طُهر یا حدود سه ماه) نیست، در غیر این صورت باید احتیاطا عدّه را رعایت کرد. رعایت فاصله زمانی بین دو ازدواج ولو به فرزند منتهی نشده باشد احتیاطی حسن است.
موفق باشید
محسن کدیور