موسوی بجنوردی، نقد «اسنادی از مظلومیت آیت الله شریعتمداری»

در پی طرح نسبت های ناروا درباره امام خمینی(س)؛
آیت الله موسوی بجنوردی: امام همواره درباره رعایت حقوق شرعی و انسانی مخالفان سفارش می کردند
تاریخ خبر: ۱۹/۰۸/۱۳۹۱
کد خبر: ۲۳۲۲۷

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران

آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی با اشاره به برخی نسبت های ناروا به حضرت امام خمینی(س) گفت: امام ناموس انقلاب اسلامی است و خدشه به امام، خدشه به انقلاب اسلامی است. من متاسفم که برخی افراد با گذشت سه دهه این مطالب غیر واقعی را در مورد امام بیان می کنند. قطعاً یک معصیت بزرگ است و من برادرانه به کسانی که اینگونه سخن می گویند می گویم که از بیان این دست مطالب خودداری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی با اشاره به مسائل مطرح در برخی رسانه ها پیرامون آیت الله شریعتمداری گفت: حضرت آیت الله شریعتمداری مرجع تقلید بودند و جایگاه و شأن ایشان مشخص و مورد احترام بود اما بحثی که منجر به حوادثی پیرامون ایشان شد شکل گیری کودتایی توسط برخی افراد از جمله آقای قطب زاده بود که عوامل آن اعتراف کردند جریان را به آیت الله شریعتمداری گفتیم و ایشان هیچگونه ممانعتی نکردند. در حالی که خود ایشان در انقلاب دست داشت و انتظار می رفت ایشان کودتاگران را از کارشان نهی کند و ممانعت کند. اطلاع ایشان از طرح کودتا و سکوتشان در قبال آن و عدم اقدام برای ممانعت از کودتا به معنای تایید آن بود همین باعث شد که دادستانی انقلاب تصمیم بگیرد که جلوی رفت و آمدهای ایشان را بگیرد. اما حضرت امام به آقای موسوی اردبیلی تاکید کردند که مراقب باشید به ایشان تعرض نشود و جلوی حمله به منزل ایشان گرفته شود.

عضو شورای عالی قضایی در دوران حضرت امام ادامه داد: چون مطرح شده بود که عده ای می خواهند به داخل منزل ایشان بروند و از اینگونه مسائل لذا امام خیلی نگران بود که مبادا به ایشان حمله ای شود و به قوه قضاییه تاکید می کردند که با ایشان برخورد نشود و اگر چنین چنین را امام می فهمیدند مسلماً برخورد می کردند. امام مراقب بودند که به آقای شریعتمداری آسیبی نرسد.

آیت الله موسوی بجنوردی در ادامه ضمن اشاره به برخی گمانه زنی ها و انتساب برخی اخبار به حضرت امام اظهار داشت: اینکه گفته شود امام مانع از برداشتن محدودیتهای آقای شریعمتداری جهت درمان بیماری شان شده اند، قطعاً دروغ است و  روحیه امام هیچ وقت اینگونه نبود که حتی با یک دشمن چنین برخوردی کنند؛ چه برسد به برخورد با یک مرجع تقلید؛ اگر چنین چیزی وجود داشت ما در شورای عالی قضایی می شنیدیم.  اما اقدام آقای شریعتمداری در همراهی با کودتا قابل توجیه و گذشت نبود و به واسطه جایگاه و شأن ایشان مسئولیت شان نیز سنگین تر بود و ظن آن می رفت که در صورت عدم ممانعت از ارتباط های ایشان موارد مشابهی تکرار شود.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: امام ناموس انقلاب اسلامی است و خدشه به امام، خدشه به انقلاب اسلامی است. من متاسفم که برخی افراد با گذشت سه دهه این مطالب غیر واقعی را در مورد امام که ناموس انقلاب اسلامی است، بیان می کنند و لذا شایسته نیست که اینگونه ادعاها را نسبت به امام کنیم و قطعاً یک معصیت بزرگ است؛ در حالی که اصلاً فرهنگ امام اینگونه نبود و من برادرانه به کسانی که اینگونه سخن می گویند می گویم که از بیان این دست مطالب خودداری کنند.

این محقق و مدرس دانشگاه با اشاره به فرامین حقوقی حضرت امام افزود: امام همواره درباره رعایت حقوق شرعی و انسانی مخالفان سفارش می کردند. رویه و منش حضرت امام را در برخورد با مخالفان را می توان از پیام هشت ماده ای که توسط ایشان صادر شد و سفارش های مکررشان در رعایت حقوق زندانیان و دشمنان درجه یک شان مشاهده کرد. ما هرگاه به عنوان شورای عالی قضایی خدمت ایشان می رسیدیم در زمینه شیوه رفتار با زندانیان سفارش می کردند. در زمینه رعایت حدود شرعی و انسانی مکرر سفارش می کردند و اساساً شخصیت ایشان مبری از اینگونه مسائل است. نبایستی مسائل را با هم خلط کرد و مسائل نامربوط را به هم ربط داد.

آیت الله موسوی بجنوردی در پایان خاطرنشان ساخت: از افراد  انتظار می رود که به خاطر خوشایند برخی جریان های سیاسی، اینگونه مسائل را مطرح نکنند چرا که جایگاه حضرت امام در میان مردم ایران جایگاه رفیع و محفوظی است و نباید نسبت های کذب و مسائلی که افراد مطمئن نیستند و اساساً خلاف روش و منش امام است درباره ایشان بیان شود.