پرونده‌ی آیت الله شریعتمداری پس از سی سال

برنامه‌ی صفحه دو آخر هفته- بی‌بی‌سی فارسی

پرونده‌ی آیت الله شریعتمداری پس از سی سال

میزگرد با شرکت احمد سلامتیان و محسن کدیور