پیشگفتار

پيشگفتار

1. نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه‌، جلد اوّل از مجموعه «انديشه سياسي در اسلام‌» است‌.در اين مجموعه كوشش مي‌شود با روش تحليل انتقادي و با اتكاء به منابع دست اول‌مبادي تصوري و پيش‌فرضها، مباني تصديقي و دليل‌ها، لوازم و پيامدهاي ديدگاههاي‌مختلف انديشه سياسي در اسلام تبيين گردد. 2. طرح اوّليه بحث نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه حاصل تدريس انديشه سياسي دراسلام از سال 1370 به بعد است‌. سؤالات و كنجكاوي‌هاي دانشجويان‌، و مباحثه‌با برخي فضلاي حوزه از عوامل رشد و تكميل بحث بوده است‌. براي رعايت غايت‌احتياط در حد امكان…
kadivarad33
۱۳۷۶/۱۲/۰۲